Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: MAI PHUONG HUYNH
Ngày gửi: 21h:46' 05-12-2016
Dung lượng: 424.0 KB
Số lượt tải: 49
Số lượt thích: 0 người
Thân chào cô và các bạn
Nhóm 3 lớp 20G
LÊ THỊ NGỌC
MAI PHƯƠNG HUỲNH
NGUYỄN THỊ YẾN NGỌC
LÊ THỊ THOẠI VI
NGUYỄN THỊ NGỌC XOAN
TRƯƠNG THANH THỦY
NGUYỄN QUỲNH ĐẠM VY
HÀ THỊ HUYỀN
Quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng 
CHỦ ĐỀ
NỘI DUNG
KHÁI NIỆM CSHT VÀ KTTT
QUAN HỆ GIỮA CSHT VÀ KTTT
Ý NGHĨA VÀ ÁP DỤNG THỰC TIỄN
1. Khái niệm cơ sở hạ tầng
_ Cơ sở hạ tấng là toàn bộ các QHSX hợp thành kết cấu kinh tế của xã hội trong một gia đoạn lịch sử nhất định
CSHT
QHSX
Mầm mống
QHSX
Thống trị
QHSX
Tàn dư
2. Khái niệm kiến trúc thượng tầng
_ Là toàn bộ những tư tưởng xã hội, các thiết chế tương ứng và các quan hệ nội tại trong các lĩnh vực : chính trị,pháp quyền,nghệ thuật, khoa học,triết học,tôn giáo,...... Được hình thành dựa trên CSHT nhất định và phản ánh CSHT ấy

_ KTTT có đặc điểm riêng, quy luật vận động riêng nhưng tác động qua lại lẫn nhau
KẾT CẤU
KTTT
Các tư tưởng xã hội
Các thiết chế tương ứng
Pháp quyền
Đạo đức
Khoa học
Triết học
Nghệ thuật
Tôn giáo
Nhà nước
Đảng phái
Giáo hội
Đoàn thể
Các tổ chức chính trị xã hội
3. Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
Quan điểm duy tâm : giải thích sự vận động xã hội dựa vào các nguyên nhân tinh thần tư tưởng và vai trò lãnh đạo của nhà nước pháp quyền


Quan điểm duy vật : mỗi xã hội cụ thể đã trải qua nhiều gia đoạn lịch sử khác nhau đều có CSHT và KTTT quan hệ biện chứng với nhau, trong đó CSHT quyết định KTTT
Vai trò quyết định của cơ sở hạ tầng đối với kiến trúc thượng tầng
CSHT nào thì sinh ra KTTT ấy, QHSX nào giữ vai trò thống trị thì tạo ra KTTT tương ứng. Mâu thuẫn trong kinh tế quyết định mâu thuẫn trong tư tưởng

CSHT thay đổi thì sớm hay muộn KTTT cũng thay đổi theo

CSHT cũ mất đi thì KTTT do nó sinh ra cũng mất đi theo

CSHT mới sinh ra thì KTTT cũng sinh ra kèm theo

CSHT mất đi nhưng bộ phận yếu tố củ nó vẫn tồn tại dai dẳng
Tác động trở lại của KTTT đối với CSHT
Chức năng xã hội của KTTT là bảo vệ duy trì củng cố và phát triển CSHT đã sinh ra nó. Đồng thời kế thừa chọn lọc CSHT và KTTT cũ vào trong quá trình xây dựng CSHT và KTTT mới

KTTT tác động đến CSHT bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó nhà nước giữ vai trò quan trọng nhất

KTTT tác động đến CSHT theo 2 chiều
+ phù hợp thì thúc đẩy tiến bộ xã hội
+ ngược lại thì kiềm hãm tiến bộ xã hội
4. Ý nghĩa và thực tiễn cuộc sống
Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng là hai mặt của đời sống xã hội, chúng thống nhất biện chứng với nhau

Cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng là quy luật phổ biến của mỗi hình thái kinh tế - xã hội. 
CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE
 
Gửi ý kiến