Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 1. Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Hữu Nhân
Ngày gửi: 23h:08' 11-12-2016
Dung lượng: 3.8 MB
Số lượt tải: 187
Số lượt thích: 0 người

S? GD & DT C?N THO
TRU?NG THPT GIAI XUN


Năm học: 2016 - 2017

Giáo viên: Trần Hữu Nhân
Bài: Truyền thống đánh giặc giữ nước của
dân tộc Việt Nam.
Tiết 1: Lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc
Việt Nam (mục 1,2 SGK)
GDQP&AN

Em nào cho Thầy biết dân tộc ta đã trải qua
các giai đoạn lịch sử đánh giặc giữ nước mà em
đã học ở cấp THCS?


L?CH S? DNH GI?C GI? NU?C
C?A DN T?C VI?T NAM
1.
Những
cuộc chiến
tranh giữ
nước
đầu tiên
2.
Cuộc
đấu tranh
Giành độc
lập
từ thế kỉ I
đến
thế kỉ X


3.
Các cuộc
chiến tranh
giữ nước
từ thế kỉ X
đến
thế kỉ XIX
4.
Cuộc
đấu tranh
giải phóng
dân tộc,
lật đổ chế
độ thực
dân nữa
phong kiến
TK XIX
Đến
năm 1945


5.
Cu?c
khỏng
chi?n
ch?ng
th?c dõn
Phỏp
xõm lu?c
(1945 -
1954)
6.
Cu?c
khỏng
chi?n
ch?ng
d? qu?c
Mi
(1954 -
1975)
Từ thuở các vua Hùng dựng nước cách đây hàng nghìn
năm lịch sử dân tộc Việt Nam bước vào thời kì dựng nước
và giữ nước. Như vậy nhà nước đầu tiên của ta có tên là gi?


Cuộc kháng chiến chống quân Tần
(Năm 214 TCN)
Tần Thủy Hoàng
Cuộc kháng chiến của nhân dân Âu Lạc chống quân xâm
lược Triệu Đà (Từ 184 – 179 TCN)

Triệu Đà

L?CH S? DNH GI?C GI? NU?C
C?A DN T?C VI?T NAM
1. Những cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên 
Nhà nước đầu tiên của dân tộc ta là nước Văn Lang
+ Lãnh thổ khá rộng lớn
+ Vị trí đị lí thuận lợi
+ Nền văn hóa Đông Sơn rực rỡ
Những cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên là cuộc kháng
chiến chống quân Tần năm (214 – 208 TCN) do vua Hùng lãnh
đạo sau đó là Thục Phán lãnh đạo giành thắng lợi và lập nên
nhà nước Âu Lạc.
- Chống quân xâm lược của Triệu Đà từ năm (184 – 179 TCN)
bị thất bại. Từ đây đất nước ta rơi vào thảm họa hơn một nghìn
năm phong kiến phương Bắc đô hộ sử gọi là thời kì Bắc thuộc.

L?CH S? DNH GI?C GI? NU?C
C?A DN T?C VI?T NAM ?
2. Cuộc đấu tranh giành độc lập (từ thế kỉ I đến thế kỉ X)
+ Hai Bà Trưng (năm 40)
+ Bà Triệu (năm 248)
+ Lí Bí (năm 542)
+ Triệu Quang Phục (năm 548)
+ Mai Thúc Loan (năm 722)
+ Phùng Hưng (năm 766)
+ Khúc Thừa Dụ (năm 905), đến năm 906 dân tộc ta giành lại
quyền tự chủ.
+ Dương Đình Nghệ (năm 931)
+ Ngô Quyền (năm 938) với chiến thắng Bạch Đằng dân tộc
ta giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc.
KẾT LUẬN
- Qua bài học giúp người học hiểu được những kiến thức cơ bản về lịch sử những cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên và cuộc đấu tranh giành độc lập từ thế kỉ I đến thế kỉ X. Giúp người học tích cực học tập, tìm hiểu và phát huy truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta trong trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
CÂU 1:
Hãy chọn câu đúng nhất
A. Bà Triệu khởi nghĩa năm 40
B. Chống Tần năm 184 – 179 SCN
C. Chống Tần năm 184 – 179 TCN
D. Chống Triệu năm 184 – 179 TCN
Đ.A
- Hãy nêu những cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên?
- Cuộc đấu tranh giành độc lập (từ thế kỉ I đến thế kỉ X)
- Về nhà học bài và chuẩn bị nội dung tiết học tiếp theo
Nhận xét, đánh giá xếp loại tiêt học!
Câu hỏi ôn tập
 
Gửi ý kiến