Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giới thiệu tỉ số

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồng Ngọc
Ngày gửi: 15h:52' 12-02-2017
Dung lượng: 8.0 MB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích: 0 người
`
Môn: Toán 4
Tiết: Giới thiệu tỉ số
Kiểm tra bài cũ
Viết phân số chỉ số phần đã tô màu trong hình vẽ trên?


Giíi thiÖu tØ sè
Ví dụ 1: Một đội xe có 5 xe tải và 7 xe khách
Số xe tải:
Số xe khách:
5 xe
7 xe
Thứ nam ngày 16 tháng 2 nam 2017
Toán


Tỉ số này cho biết số xe khách bằng số xe tải.


Ta nói:
Ví dụ 2:

Tỉ số của số thứ nhất
và số thứ hai
b
a
(khác 0)
3
6
7
5
Ta nói rằng: Tỉ số của a và b là

Thực hành:
Bài 1: Viết tỉ số của a và b, biết:
a, T? s? c?a a v b l

Hay
Bài 2: Trong một tổ có 5 bạn trai và 6 bạn gái.
a) Viết tỉ số của số bạn trai và số bạn của cả tổ;
b) Viết tỉ số của số bạn gái và số bạn của cả tổ.
Bài giải
Tỉ số cña sè b¹n trai vµ số bạn của c¶ tổ là:
Số bạn trai và bạn gái cña c¶ tổ là:
5 + 6 = 11 (bạn)
Tỉ số cña sè bạn gái và số bạn của c¶ tổ là:

5:11 =
6 : 11 =
Con phải vượt qua ba chướng ngại vật.
12
13
Đúng hay sai?
Rất tiếc bạn
trả lời sai.
Chúc mừng bạn
trả lời đúngss
Đúng
Sai
Có 2 bút bi đỏ và 3 bút bi xanh.
Tỉ số của bút bi đỏ và bút bi xanh là:
15
Tỉ số của số trâu và số bò là:
Lập tỉ số của số trâu và số bò,
biết số bò là 3 con, số trâu là 4 con ?
17
Số vải xanh là 3 m, số vải hoa là 10 m. Tỉ số của số vải xanh và số vải hoa là: . Tỉ số này cho biết gì?
Tỉ số này cho biết số vải xanh bằng số vải hoa.
Cám ơn các bạn!
 
Gửi ý kiến