Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 13. The 22nd Sea Games

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lam Hung Tien
Ngày gửi: 21h:14' 28-02-2017
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 165
Số lượt thích: 0 người
Welcome to our class!
Tuesday, February 28th, 2017
Let`s play a game
+ lớp chia thành 2 nhóm. Và mỗi nhóm cử 1 nhóm trưởng đại diện lên bảng
+ học sinh quan sát từng bức hình (trừ 2 nhóm trưởng trên bảng)
+ học sinh của hai nhóm dùng cử chỉ hành động, ngôn ngữ cơ thể để diễn tả môn thể thao trong bức hình.Và nhiệm vụ của 2 nhóm trưởng trên bảng là đoán và nói ra tên của môn thể thao. Mỗi câu trả lời đúng ghi được 10 điểm.
+ Từ khóa là gồm 6 kí tự tạo thành một từ có nghĩa. Từ khóa trả lời đúng được 20 điểm, trò chơi kết thúc.
+ Một nhóm thể hiện 3 hình ảnh. Nhóm khác có thể trả lời nếu nhóm đang thể hiện không đoán ra.
A
B
R
E
C
O
R
D
WRESTLING
VOLLEYBALL
CYCLING
KARATE DO
BODYBUILDING
BILLIARDS
10
10
20
30
40
50
60
20
30
40
50
60
SHOOTING
1. WRESTLING
3. KARATE DO
2. BILLIADS
1. WRESTLING
3. KARATE DO
2.BILLIARDS
1. WRESTLING
3. KARATE DO
2.BILLIARDS
1. WRESTLING
3. CYCLING
2. BILLIARDS
I) Warm up:
1. WRESTLING
3. CYCLING
2. BODYBUILDING
UNIT 13: THE 22nd SEA GAMES
Lesson 2: SPEAKING ABOUT SOME OF THE RECORDS AT THE 22ND
SEA GAMES
Tuesday, February 28th, 2017
Task 1: Write down a list of sports and then practice asking and
answering some questions about the sports.
-football (soccer): bóng đá
-high jump: nhảy cao
-marathon: chạy ma ra tông
-tennis: quần vượt
-swimming: bơi
-wrestling: vật
-cycling: đua xe đạp
-boxing: quyền Anh
-diving: lặn
-basketball: bóng rổ
-baseball: bóng chày
-water polo: bóng nước
-athletics (running): điền kinh
-table tennis: bóng bàn
-javelin: ném lao
-badminton: cầu lông
-long jump: nhảy xa
……
- Could you tell me which / what kind of sports you like?
you don’t like?
- What about basketball?
I (don’t) like.... because
it is easy/simple/difficult to practise...
Useful expressions
Model:
It helps me keep fit / afraid of water..
it is interesting/exciting/dangerous...
-football (soccer): bóng đá
-high jump: nhảy cao
-marathon: chạy ma ra tông
-tennis: quần vượt
-swimming: bơi
-wrestling: vật
-cycling: đua xe đạp
-boxing: quyền Anh
-diving: lặn
-basketball: bóng rổ
-baseball: bóng chày
-water polo: bóng nước
-athletics (running): điền kinh
-table tennis: bóng bàn
-javelin: ném lao
-badminton: cầu lông
-long jump: nhảy xa
- Do you like diving?
- Why do/don’t you like it?


Can you name some athletes who break the records at the 22nd SEA Games?

TASK 2: Work in pairs. Complete the table and then talk about some of the records at the 22nd SEA Games.
1……………..
Where did she/he come from? / Did she/he come from…….?
10……………..
2….……………..
What was his/her name? / Was she/he ………..?
3….……………..
What was his/her record?
5….……………..
What was his/her record?
What was his/her record?
8….……………..
4……………..
6……………..
What was his/her record?
Where did he/she come from? / Did she/he come from?
Where did he/she come from? / Did she/he come from?
What was his/her record?
What was his/her name? / Was she/he ………..?
7….……………..
17….……………..
What was his/her record?
14….……………..
What was his/her record?
What was his/her record?
15….……………..
What was his/her name? / Was she/he ………..?
What was his/her name? / Was she/he ………..?
12….……………..
9….……………..
What was his/her name? / Was she/he ………..?
What was his/her name? / Was she/he ………..?
16….……………..
11.……..
Where did he/she come from? / Did she/he come from?
13….……..
18….……..
Where did he/she come from? / Did she/he come from?
Where did he/she come from? / Did she/he come from?
Thailand
Erni
2hours 52’ 28seconds
Boonthung
20.14seconds
Amri
Thailand
Indonesia
Maria
1.86m
1hour 29’ 35 seconds
Indonesia
Philippines
Malaysia
7.76m
13’ 19.26 seconds
Ruphai
Yurita
Where did he/she come from? / Did she/he come from?
What was his/her name? / Was his/her name………..?
What was his/her record?
Records of the 22nd SEA Games
Athletics ( Men’s 200 m)
Women’s Marathon (42km)
Men’s Long Jump
Women’s High Jump
Swimming (Men’s 1500 m )
Cycling ( Women’s 25 km
cross- country)
Boonthung (Thailand) 20.14 seconds
Erni (Indonesia) 2hours 52’ 28 seconds
Amri ( Malaysia) 7.76m
Ruphai (Thailand) 1.86 m
Yurita (Indonesia) 13minutes 19.26 seconds
Maria (Philippines) 1 hour 29’ 35 seconds
TASK 2: Work in pairs. Talk about some of the records at the 22nd SEA Games, using the information in the table below.
1) At the 22nd SEA Games, Boonthung, who came from Thailand, won the men’s
200 meters. He ran 200 meters in 20.14 seconds.
2) Erni, who came from Indonesia, won the women’s marathon. She ran 42 km
in 2hours 52 minutes 28 seconds.
3) Amri, who came from Malaysia, won the men’s long jump. He jumped 7.76m
5) Yurita, who came from Indonesia, won the men’s 1500m swimming. He swam
1500m in 13 minutes 19.26 seconds
6) Maria, who came from Philippines, won the women’s cycling. She rode/cycled
25km in 1 hour 29minutes 35 seconds
-Write a paragraph about the result of
some football matches at the 22nd SEA Games.
- Prepare for section (writing).
HOMEWORK
goodbye!
How many sports are
named in warm up?
How many sports
did athletes break
the records in Task 2?
What was the result of the
Women’s football final?
List the names
of some athletes in
Vietname?
There are 7 sports.
(billiards, wrestling, cycling
Karatedo, volleyball,
Bodybuilding, shooting )
6 sports
Vietnam defeated
Myanmar 2 – 1.
Lucky number
1
2
3
4
5
Task 3: Work in groups. Make a report on the sports results, using the information in the scoreboard.
SCOREBOARD
22nd SEA Games
Football
Women’s Final: Vietnam: 2 Myanmar: 1
Third – Place Playoff : Thailand: 6 Malaysia: 1
Men’s Final: Thailand: 2 Vietnam: 1
Volleyball
Women’s Final: Thailand: 3 Vietnam: 0
A: What was the result of the Women’s football final ?
B: Well, Vietnam defeated Myanmar 2 – 1.
A: What about the third- place playoff match?
B: Thailand played against Malaysia. Thailand
won the bronze medal with the result 6 – 1 .
On behalf of my group. I would like to talk about the result of some football matches at the 22nd SEA Game. In the Women’s Final, the Vietnamese team defeated the Myanmar team and won the gold medal with the score 2-1. The Thai won the bronze cup in the third- place playoff match when facing the Malaysian with very high result 6-1; and 2-1 was the score of the match between Thailand and Vietnam in the Men’s football Final.
 
Gửi ý kiến