Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 19. Quyền tự do ngôn luận

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: lê dương thủy
Ngày gửi: 20h:07' 04-03-2017
Dung lượng: 3.7 MB
Số lượt tải: 345
Số lượt thích: 1 người (Lê Thu Huyền)
chào mừng
QUí thầy cô về dự gi?
GV: DƯƠNG LỆ THỦY , MỘC HÓA , LONG AN
KI?M TRA BI CU
Quyền khiếu nại và tố cáo giống và khác nhau chỗ nào?
Quyền khiếu nại và tố cáo giống và khác nhau chỗ nào?
Quyền khiếu nại và tố cáo giống và khác nhau như thế nào?
Kiểm tra bài cũ
ĐÁP ÁN
* Giống nhau: Đều là quyền chính trị cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp;-Công cụ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; -Phương tiện để công dân tham gia quản lí nhà nước và quản lí xã hội ;- Hình thức thực hiện
* Khác nhau:
QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN
Bài 19
a) Học sinh thảo luận bàn về biện pháp giữ gìn vệ sinh tru?ng, lớp.
b) Tổ dân phố họp bàn về công tác trật tự an ninh ở d?a phuong
d) Đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến vào dự thảo luật, dự thảo Hiến pháp
c) Gửi đơn kiện lên Tòa án đòi quyền
thừa kế
Trong các việc làm dưới đây, việc làm nào thể hiện quyền tự do ngôn luận của công dân ?

1/ Quyền tự do ngôn luận là gì ?
Quyền tự do ngôn luận là quyền của công dân được tham gia bàn bạc, thảo luận, góp ý kiến vào những vấn đề chung của đất nước, xã hội.

QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN LÀ GÌ ?
Bố mẹ em thường tham gia các vấn đề sau, vấn đề nào thể hiện tự do ngôn luận? Vì sao?
- Bàn bạc về vấn đề xây dựng kinh tế địa phương.
- Góp ý vào các dự thảo luật,cương lĩnh,…
- Bàn bạc vấn đề phòng chống TNXH.
- Thực hiện kế hoạch hóa gia đình.
TỰ DO NGÔN LUẬN, TỰ DO BÁO CHÍ
QUYỀN ĐƯỢC THÔNG TIN, HỘI HỌP
Tham gia họp bàn, phát biểu ý kiến khi họp phụ huynh học sinh.
Chất vấn đại biểu Quốc hội.
Phát biểu lung tung trong giờ học.
Đưa tin sai sự thật.
Xuyên tạc công cuộc đổi mới của đất nước.
Viết thư nặc danh để vu cáo, nói xấu người khác.
2/ Trách nhiệm của công dân khi sử dụng quyền tự do ngôn luận:
Cơng dn cĩ quy?n t? do ngơn lu?n , t? do bo chí ,cĩ quy?n du?c thơng tin theo quy d?nh c?a php lu?t :dng noi, dng lc, dng ch?, dng s? th?t, khch quan....
Gĩp ph?n th? hi?n quy?n lm ch? c?a cơng dn .
Gĩp ph?n xy d?ng Nh nu?c v qu?n lí x h?i

CÔNG DÂN SỬ DỤNG QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN NHƯ THẾ NÀO?
Cá nhân suy nghĩ cặp đôi chia sẻ
Quyền tự do ngôn luận của công dân được thể hiện bằng những hình thức nào? Nêu ví dụ cụ thể ở mỗi hình thức?
-Tr?c ti?p : t? mình tham gia trong cc cu?c h?p ? co s? ( ?p , x , tru?ng, l?p...)
- Gin ti?p : thơng qua d?i bi?u HDND cc c?p, d?i bi?u Qu?c h?i , ho?c trn cc phuong ti?n thơng tin d?i chng : bo, di, Internet

CÔNG DÂN THỰC HIỆN QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN BẰNG CÁCH NÀO?
3/ Cách thực hiện
- Qui dd?nh b?ng Hi?p php v php lu?t :T?o di?u ki?n thu?n l?i d? cơng dn th?c hi?n quy?n t? do ngơn lu?n,t? do bo chí v d? bo chí pht huy dng vai trị c?a mình.
- Tuyn truy?n gio d?c.
Nhà nước có trách nhiệm gì để công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận?
4/Trách nhiệm của Nhà nướcĐiều 2:
Bảo đảm quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí.
Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí và để báo chí phát huy đúng vai trò của mình […] Không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tập thể và công dân.


Kỉ niệm ngày báo chí ở nước ta là ngày tháng năm nào?
Kỉ niệm ngày báo chí ở nước ta 21/6 hàng năm.
Kể tên vài loại báo ở Việt Nam mà em biết?
TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Thời gian: 3 phút
Khi phương tiện thông tin đại chúng đăng các thông tin về dự thảo Luật Giáo dục, nhiều học sinh muốn phát biểu ý kiến, quan điểm của mình nhưng các bạn còn ngại không biết học sinh có được phép góp ý, phát biểu không và thực hiện bằng cách nào. Em hãy chỉ ra một phương án giúp các bạn.
Điều 25 của Hiến Pháp năm 2013:
Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.
Có hiệu lực từ 1/1/2014 gồm có 11 chương 120 điều
2013
Tình huống
Trong một tiết học mĩ thuật, giáo viên cho quan sát một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc rồi yêu cầu học sinh nói lên suy nghĩ của mình, một số bạn đưa tay phát biểu ý kiến, còn một số bạn ngồi dưới nói lên.
Theo em, việc làm của các bạn thể hiện điều gì?
Điều 122. Tội vu khống
1. Người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc là bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm“
(….)
BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999
Ðiều 88: Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:
1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì bị phạt tù từ 3 năm đến 12 năm:
Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;
Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân;
Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hóa phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam“
2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm".
BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999Điều 20. Quyền được tiếp cận thông tin, bày tỏ ý kiến và tham gia hoạt động xã hội
1. Trẻ em có quyền được tiếp cận thông tin phù hợp với sự phát triển của trẻ em, được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng về những vấn đề mình quan tâm.
2. Trẻ em được tham gia hoạt động xã hội phù hợp với nhu cầu và năng lực của mình.
Câu 1: Bản thân em đã thể hiện quyền tự do ngôn luận của mình như thế nào?
Nêu ví dụ?
Câu 2 : Khi sử dụng quyền tự do ngôn luận cần lưu ý điều gì? Tại sao?
THẢO LUẬN BÀN
Là công dân - học sinh chúng ta thể hiện quyền tự do ngôn luận đúng Pháp luật Việt Nam:
Bày tỏ ý kiến cá nhân ; Nhờ giải đáp thắc mắc
Trình bày nguyện vọng
Học tập nâng cao trình độ văn hóa
Tìm hiểu Hiến pháp, pháp luật
Không nghe, đọc những tin tức trái pháp luật
Tiếp nhận thông tin báo, đài
Tích cực tham gia ý kiến, kiến nghị.
-Thơng tin dng noi, dng lc, dng ch?, dng s? th?t. N?u khơng s? vi ph?m Php lu?t
Bài tập: Trong các tình huống dưới đây, tình huống nào thể hiện quyền tự do ngôn luận của công dân?
x
x
x
x
x
Hiện nay trên đài phát thanh, truyền hình và một số báo có mở những chuyên mục để công dân đóng góp ý kiến, trình bày thắc mắc, phản ánh nguyện vọng của mình. Em hãy nêu một vài chuyên mục mà em biết?
CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÍ THẦY CÔ GIÁO & HỌC SINH.
 
Gửi ý kiến