Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 14. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Bùi Thanh Trúc
Ngày gửi: 20h:41' 07-03-2017
Dung lượng: 10.4 MB
Số lượt tải: 125
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG CÔ
VÀ CÁC BẠN!
Tổ 3
BÀI 14
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG DÂN
Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
1. Khái niệm lao động.
Ông An là nghệ nhân nổi tiếng về đồ gỗ mĩ nghệ. Thấy nhiều thanh niên mới lớn trong làng bỏ nhà lang thang lên thành phố kiếm sống, ông tập trung họ lại, mở lớp dạy nghề, đồng thời hướng dẫn các em sử dụng những đồ vật tư thừa trong sản xuất làm ra các sản phẩm lưu niệm bằng gỗ xinh xắn để bán lấy tiền giúp các em đảm bảo cuộc sống hàng ngày. Nhiều người thấy thế cho rằng, ông An làm như vậy là bóc lột, lợi dụng sức lao động của người khác để trục lợi.
(Sgk GDCD lớp 9 trang 47,48)
Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
Thảo luận
Dãy 1: Ông An đã có việc làm như thế nào?
Dãy 2: Bạn suy nghĩ gì về việc làm của ông An?
03:00
02:00
01:00
0:00
Dãy 1: Ông An đã có việc làm như thế nào?
Dãy 2: Bạn suy nghĩ gì về việc làm của ông An?
Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
1. Khái niệm lao động.
Lao động là hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải, vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội.
1
2
4
3
Của cải, vật chất
Giá trị tinh thần
6
8
6
5
7
Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
1. Khái niệm lao động.
2. Vai trò của lao động.
Hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải, vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội.
Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
1. Khái niệm lao động.
2. Vai trò của lao động.
- Là hoạt động chủ yếu, quan trọng nhất của con người.
- Là nhân tố quyết định sự tồn tại tại, phát triển của xã hội.
3. Lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân.
Điều 23. Nội dung hợp đồng lao động
1. Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;
b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;
c) Công việc và địa điểm làm việc;
d) Thời hạn của hợp đồng lao động;
đ) Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;
e) Chế độ nâng bậc, nâng lương;
g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;
i) Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế;
TRONG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SỬA ĐỔI 2012
CHƯƠNG I; NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
CHƯƠNG II ; VIỆC LÀM
CHƯƠNG III: HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
CHƯƠNG VI: TIỀN LƯƠNG
CHƯƠNG VII: THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI
CHƯƠNG VIII: KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤ
CHƯƠNG XVII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 240. Hiệu lực của Bộ luật lao động
1. Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 05 năm 2013.
KHÁI QUÁT VỀ BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SỬA ĐỔI NĂM 2012
Điều 104. Thời giờ làm việc bình thường
Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.
Điều 90. Tiền lương
1. .. người sử dụng lao động trả cho người lao động ....
Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.
Điều 5.
2. Người lao động có các nghĩa vụ sau đây:
b) Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động….
Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động
1. Người sử dụng lao động có các quyền sau đây:
Tuyển dụng, bố trí… lao động theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh; khen thưởng và xử lý vi phạm kỷ luật lao động;
2. Người sử dụng lao động có các nghĩa vụ sau đây:
a) … tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người lao động;
đ) Thực hiện các quy định khác của pháp luật về lao động, pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về bảo hiểm y tế.
Thảo luận nhóm(3 phút)
Dãy 1: Luật lao động quy định những vấn đề gì đối với người lao động?
Dãy 2: Luật lao động quy định những vấn đề gì đối với người sử dụng lao động?
Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
1. Khái niệm lao động.
2. Vai trò của lao động.
- Là hoạt động chủ yếu, quan trọng nhất của con người.
- Là nhân tố quyết định sự tồn tại tại, phát triển của xã hội.
3. Lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân.
a. Quyền lao động:

Mọi công dân có quyền tự do sử dụng sức lao động của mình để học nghể, tìm kiếm việc làm, lựa chọn nghề nghiệp có ích cho xã hội, đem lại thu nhập cho bản thân và gia đình.
Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
1. Khái niệm lao động.
2. Vai trò của lao động.
- Là hoạt động chủ yếu, quan trọng nhất của con người.
- Là nhân tố quyết định sự tồn tại tại, phát triển của xã hội.
3. Lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân.
a. Quyền lao động:
b. Nghĩa vụ lao động:
Mọi người có nghĩa vụ lao động để tự nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình, góp phần duy trì và phát triển đất nước.
Lao động là nghĩa vụ đối với bản thân, với gia đình, đồng thời cũng là nghĩa vũ đối với xã hội, với đất nước của mỗi công dân.
Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
“Lao động là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân đối với Tổ quốc. Ai cũng phải tùy khả năng của mình mà tự nguyện, tự giác tham gia lao động, góp phần xây dựng nước nhà” (Chủ tịch Hồ Chí Minh)
Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người, sỏi đá cũng thành cơm.
(Hoàng Trung Thông)
Há miệng chờ sung.
(Thành ngữ)
Nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng.
Bye Bye!
 
Gửi ý kiến