Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài thực hành 9. Tạo biểu đồ để minh hoạ

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: quan cong
Ngày gửi: 16h:16' 08-03-2017
Dung lượng: 5.3 MB
Số lượt tải: 143
Số lượt thích: 0 người
Trình bày dữ liệu
bằng biểu đồ.
Lọc dữ liệu là gì?
Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiển thị các hàng thỏa mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó.
Nêu các bước lọc các hàng có giá trị lớn nhất?
B1. Nháy chuột chọn một ô trong vùng dữ liệu cần lọc.
B2. Chọn Data  Filter  AutoFilter
B3. Nhấn chuột vào mũi tên tại ô cần lọc, chọn Top 10  xuất hiện cửa sổ Top 10 AutoFilter
B4. Chọn Top (lớn nhất)
B5. Chọn hoặc nhập số hàng cần lọc
B6. Nhấn OK.
2. Một số dạng biểu đồ
1. Minh họa số liệu bằng biểu đồ
NỘI DUNG BÀI HỌC
3. Tạo biểu đồ
4. Chỉnh sửa biểu đồ
Biểu đồ tỉ lệ tăng dân số ở Việt Nam
(Từ năm 1954 đến năm 2003)
1. Minh họa số liệu bằng biểu đồ
Quan sát 2 cách thống kê sau, cách nào giúp em dễ nhận biết xu thế tăng hay giảm của dữ liệu
1. Minh họa số liệu bằng biểu đồ
Trong 2 hình trên, hình nào giúp em dễ thấy được tỉ lệ học sinh giỏi khối 7
Hình 1
Hình 2
Biểu diễn dưới dạng bảng
Biểu diễn dưới dạng biểu đồ
 Biểu đồ là cách minh họa dữ liệu trực quan, giúp em dễ dàng so sánh dữ liệu hơn, nhất là dễ dự đoán xu thế tăng hay giảm của các số liệu
1. Minh họa số liệu bằng biểu đồ
Biểu đồ là gì?
2. Một số dạng biểu đồ:
Làm sao để xác định dạng biểu đồ nào cho phù hợp?
Biểu đồ cột
Biểu đồ đường gấp khúc
Biểu đồ hình tròn
 ……………………………: Rất thích hợp để so sánh dữ liệu trong nhiều cột.
 ……………………………….: Dùng để so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu.
 ……………………………: Dùng để mô tả tỷ lệ của từng dữ liệu so với tổng các dữ liệu.
Biểu đồ đường gấp khúc
?1
?2
?3
- Điền cụm từ thích hợp (biểu đồ cột, biểu đồ hình tròn, biểu đồ đường gấp khúc) vào khoảng trống
2. Một số dạng biểu đồ.
Biểu đồ cột
Biểu đồ hình tròn
Biểu đồ cột
Biểu đồ đường gấp khúc
Biểu đồ hình tròn
Dùng để so sánh dữ liệu có trong nhiều cột
của bảng dữ liệu.
Dùng để so sánh dữ liệu
và dự đoán xu thế tăng
hay giảm của dữ liệu.
Dùng để mô tả tỷ lệ
của từng dữ liệu
so với tổng các dữ liệu.
2. Một số dạng biểu đồ.
Quan sát bảng dữ liệu trên và cho biết năm nào có tổng số học sinh giỏi nhiều nhất ?
Ví dụ 1:
Ví dụ 2:
Quan sát bảng dữ liệu trên hãy cho biết tình hình tai nạn giao thông qua các tháng như thế nào ?
Ví dụ 3:
Quan sát bảng dữ liệu trên hãy cho biết tỷ lệ học sinh giỏi lớp 7A trong tổng số học sinh giỏi lớp 7?
3./Tạo biểu đồ:
 B3: Nháy liên tiếp nút Next trên hộp thoại và nháy nút Finish để kết thúc khi nút Next đã mờ đi
 B1: Chọn một ô trong miền dữ liệu cần vẽ biểu đồ.
 B2: Nháy nút Chart Wizard trên thanh công cụ ->Xuất hiện hộp thoại Chart Wizard
Các bước tạo biểu đồ?
Câu 1: Mục đích khi minh họa dữ liệu bằng biểu đồ?
Câu 2: Nêu 1 số dạng biểu đồ mà em biết?
Câu 3: Nêu cách tạo biểu đồ?
Củng cố
Câu 1: Mục đích của việc sử dụng biểu đồ là gì? Hãy chọn câu trả lời đúng nhất.
Cả 3 ý trên đều đúng.
ĐÚNG
Minh hoạ dữ liệu trực quan
Dễ dự đoán sự tăng hay giảm của số liệu
Dễ so sánh dữ liệu
Câu 2: Nối ý ở cột A với ý ở cột B cho phù hợp
1 - c
2 - a
3 - b
Câu 3: Cho bảng thống kê sử dụng đất ở Việt Nam. Hãy chọn dạng biểu đồ thích hợp nhất để nhận xét tình hình sử dụng đất ở nước ta.
a. Biểu đồ cột
b. Biểu đồ đường gấp khúc
c. Biểu đồ hình tròn
d. Biểu đồ dạng khác
Khi vẽ biểu đồ, chương trình bảng tính ngầm định miền dữ liệu để tạo biểu đồ là gì?
Hàng đầu tiên của bảng số liệu
Cột đầu tiên của bảng số liệu
Toàn bộ dữ liệu
Phải chọn trước miền dữ liệu, không có ngầm định
ĐÚNG
a) Không có biểu đồ nào được tạo
b) Biểu đồ được tạo với các thông tin ngầm định.
Câu 5: Khi tạo biểu đồ, em nháy nút Finish ngay từ khi hộp thoại hiện ra, khi đó:
NỘI DUNG
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ :
- Học thuộc các nội dung đã học trong tiết.
- Làm các bài tập SGK
-Trả lời câu hỏi: Biểu đồ là gì? Có những dạng biểu đồ nào? Các bước tạo biểu đồ?
Xem trước nôi dung bài học tiếp theo.
2. Một số dạng biểu đồ
1. Minh họa số liệu bằng biểu đồ
3. Tạo biểu đồ
4. Chỉnh sửa biểu đồ
2. Một số dạng biểu đồ
1. Minh họa số liệu bằng biểu đồ
NỘI DUNG BÀI HỌC
3. Tạo biểu đồ
4. Chỉnh sửa biểu đồ
Câu 1: Mục đích khi minh họa dữ liệu bằng biểu đồ?
Câu 2: Nêu 1 số dạng biểu đồ mà em biết?
Câu 3: Nêu cách tạo biểu đồ?
3. Tạo biểu đồ
a) Chọn dạng biểu đồ
1. Chọn nhóm biểu đồ
2. Chọn dạng biểu đồ trong nhóm
3. Nháy Next để sang bước tiếp theo.
Để chọn dạng biểu đồ ta làm như thế nào?
 Sau khi nháy nút Chart Wizard, trong hộp thoại Chart Wizard 1 ta thực hiện:
B1: Chọn nhóm biểu đồ.
B2: Chọn dạng biểu đồ trong nhóm.
B3: Nháy nút Next để sang bước tiếp theo
1.Kiểm tra miền dữ liệu
và sửa đổi nếu cần
2. Chọn dãy dữ liệu cần minh họa theo hàng hay cột
3.Nháy Next để sang bước tiếp theo.
 Trong hộp thoại Chart Wizard 2 ta thực hiện:
B1: Kiểm tra miền dữ liệu và sửa đổi nếu cần.
B2: Chọn dãy dữ liệu cần minh họa theo hàng hay cột.
B3: Nháy nút Next để sang bước tiếp theo.
3. Tạo biểu đồ
b) Xác định miền dữ liệu
Hiển thị hay ẩn các đường lưới
Hiển thị hay ẩn chú thích chọn các vị trí thích hợp cho chú thích
3. Tạo biểu đồ
c) Các thông tin giải thích biểu đồ
2. Chú giải trục ngang
3. Chú giải trục đứng
1. Tiêu đề của biểu đồ
Hiển thị hay ẩn các trục.
 Trong hộp thoại Chart Wizard 3, trong trang Titles nhập nội dung vào ô:
- Chart Title: tiêu đề biểu đồ
- X axis: chú giải trục ngang
- Y axis: chú giải trục đứng
Lưu ý:
-Trang Axes: hiển thị hay ẩn các trục.
-Trang Gridlines: hiển thị hay ẩn các đường lưới.
-Trang Legend: hiển thị hay ẩn chú thích chọn các vị trí thích hợp cho chú thích
3. Tạo biểu đồ
c) Các thông tin giải thích biểu đồ
3. Tạo biểu đồ
d. Vị trí đặt biểu đồ
 Trong hộp thoại Chart Wizard 4 ta chọn:
-As object in: chèn biểu đồ vào trang tính chứa danh sách dữ liệu.
-As new sheet: chèn biểu đồ vào trang tính mới.
Nháy nút Finish để kết thúc.
 *Lưu ý:
Tại mỗi bước, nếu em nháy nút Finish (Kết thúc) khi chưa ở bước cuối cùng thì biểu đồ cũng được tạo. Khi đó các nội dung hay tính chất bị bỏ qua (ở các bước sau) sẽ được đặt theo ngầm định.
Trên từng hộp thoại nếu cần em có thể nháy nút Back (Quay lại) để trở lại bước trước.
Tại mỗi bước, nếu nháy nút Finish khi chưa ở bước cuối cùng, biểu đồ có được tạo ra hay không?
Nút Back ở mỗi bước có ý nghĩa như thế nào?
4. Chỉnh sửa biểu đồ
a. Thay đổi vị trí của biểu đồ
 Để thay đổi vị trí của biểu đồ, em nháy chuột trên biểu đồ để chọn và kéo thả đến vị trí mới.
Làm thế nào để thay đổi vị trí biểu đồ?
4. Chỉnh sửa biểu đồ
b) Thay đổi dạng biểu đồ
1. Nháy chọn biểu
đồ cần thay đổi
 B1. Nháy chọn biểu đồ cần thay đổi.
 B2. Nháy nút Chart Wizard trên thanh công cụ.
 B3. Chọn kiểu biểu đồ thích hợp.
 B4. Nháy Finish.
2. Nháy nút Chart Wizard trên thanh công cụ
4. Nháy nút Finish
3. Chọn kiểu biểu đồ thích hợp
4. Chỉnh sửa biểu đồ
c)Xóa biểu đồ
 Nháy chọn biểu đồ và nhấn phím Delete
d) Sao chép biểu đồ vào văn bản:
 B1. Nháy chọn biểu đồ và nháy nút Copy
B2. Mở văn bản Word và nháy nút lệnh Paste.
Chọn dạng biểu đồ.
Xác định miền dữ liệu.
Các thông tin giải thích biểu đồ
Vị trí đặt biểu đồ.
Bài 1: Khi tạo biểu đồ, em nháy nút Finish ngay từ khi hộp thoại hiện ra. Khi đó?
A. Không có biểu đồ nào được tạo ra
B. Biểu đồ được tạo với các thông tin ngầm định
CỦNG CỐ
CỦNG CỐ
Nhận xét về sự thay đổi giá trị sản xuất của từng ngành qua từng năm dùng biểu đồ dạng nào bây giờ?
Dùng biểu đồ dạng nào bây giờ?
NỘI DUNG
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ :
- Học thuộc các nội dung đã học trong tiết.
- Làm các bài tập SGK
-Trả lời câu hỏi: Biểu đồ là gì? Có những dạng biểu đồ nào? Các bước tạo biểu đồ?
Xem trước nôi dung bài học tiếp theo.
2. Một số dạng biểu đồ
1. Minh họa số liệu bằng biểu đồ
3. Tạo biểu đồ
4. Chỉnh sửa biểu đồ

CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
 
Gửi ý kiến