Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

giao an

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: lý thị thu huệ
Ngày gửi: 18h:52' 12-03-2017
Dung lượng: 5.7 MB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích: 0 người
WElCOME TO OUR CLASS
Friday, March 9th, 2017
UNIT 13:
ACTIVITIES AND THE SEASONS.
Lesson 1:
The weather and seasons (A1,2).
Season (n):
Mùa
1. Listen and repeat:
* New words:
Spring:
Mùa xuân
Summer (n) :
Mùa hè
Autumn (n):
Mùa thu
Winter(n) :
Mùa đông
Warm:
(adj) ấm áp
: (adj) nóng
Hot
(adj) mát mẻ
Cool :
Cold
(adj) lạnh
Weather:
(n) thời tiết
1. Listen and repeat:
* New words:
- spring /spriɳ/:  
(n) mùa xuân
- summer /`sʌmə(r)/:
(n) mùa hè
- fall /fɔ:l/ :
autumn /`ɔ:təm/ :
American
British
(n) mùa thu
- winter /`wintə(r)/ :
(n) mùa đông
- season /`si:zn/ :
(n) mùa
- warm /wɔ:m/: 
(adj) ấm áp
- hot /hɒt/ :
(adj) nóng
- cool /ku:l/ :
(adj) mát mẻ
- cold /kəʊld/ :
(adj) lạnh
- weather /`weðə(r)/:
(n) thời tiết
1. Listen and repeat:
* New words:
1.spring
2.autumn
3.summer
4.winter
2.cool
1.warm
4.cold
3.hot
Matching
a)
b)
c)
d)
1. Listen and repeat
It is cool in the fall.
It is hot in the summer.
It is cold in the winter.
It is warm in the spring.
?
ll
2.Practice with a partner. Ask and answer questions about the weather.


The structure: what is the weather like?

Use: To ask about the weather
-Ex1:
What’s the weather like in the summer?
It’s hot.
-Ex2:
What’s the weather like in the winter?
It’s cold.
* Model sentences:
What’s the weather like in the + season?

=> It +is + adjective about the weather
* Structure:
2.Practice with a partner. Ask and answer questions about the weather.
*Example:
- What’s the weather like in the summer?
->It’s hot.
- What’s the weather like in the spring?
-> It’s warm.
1. It’s ________ in the summer.

2. It’s warm in the __________.

3. It’s ________in the winter.

4. It’s cool in the _______________.
Complete the sentences:
hot
spring
cold
fall
Homework
Learn by heart the new words.
Practice the structure.
- Prepare new lesson. (A3,4)
Thanks for your attention
Goodbye
 
Gửi ý kiến