Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

BÀI 5 PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thạch Pích Sicola
Ngày gửi: 15h:47' 15-03-2017
Dung lượng: 3.7 MB
Số lượt tải: 122
Số lượt thích: 0 người
1/95
2/95
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp của những yếu tố nào?
3/95
4/95
PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
BÀI 5
CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
LỚP ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG
5/95

N
?
I

D
U
N
G
I. Điều kiện để được xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
II. N?i dung ph?n d?u d? tr? thnh d?ng viờn D?ng C?ng s?n Vi?t Nam (tr?ng tõm)
6/95
* Một số khái niệm

I. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT ĐỂ KẾT NẠP ĐẢNG
Đảng Cộng sản Việt Nam là gì?
Nhà lãnh đạo giỏi là người biết lắng nghe
7/95
Đảng Cộng sản Việt Nam: Là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc.

I. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT ĐỂ KẾT NẠP ĐẢNG
Người khó chỉ đạo nhất chính là bản thân bạn
8/95
* Một số khái niệm

I. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT ĐỂ KẾT NẠP ĐẢNG
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là gì?
Kinh nghiệm không phải người thầy tốt nhất
9/95
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: Là chiến sỹ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất ttrong Đảng.

I. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT ĐỂ KẾT NẠP ĐẢNG
Sai lầm lớn nhất của bạn là không biết mình đang làm sai điều gì
10/95
Điểm 2, Điều 1, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI quy định:
“Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét kết nạp vào Đảng”.

I. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT ĐỂ KẾT NẠP ĐẢNG
"Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên” - Hồ Chí Minh 
11/95
Quy
định
trên
bao
gồm
3
điều
kiện
1. Là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên

2. Thừa nhận và tự nguyện thực hiện
Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng,
tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên,
hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng
3. Qua thực tiễn chứng tỏ
là người ưu tú, được nhân dân
tín nhiệm

I. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT ĐỂ KẾT NẠP ĐẢNG
12/95

I. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT ĐỂ KẾT NẠP ĐẢNG
Tại sao phải là công dân VN?
Lời ngọt ngào dễ nghe nhất trong tất cả mọi lời chính là lời khen
Vì, chỉ có công dân
Việt Nam mới được
hưởng quyền và thực hiện
các nghĩa vụ công dân,
tự nguyện gắn bó
với sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ tổ quốc.
1. Là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên
13/95

I. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT ĐỂ KẾT NẠP ĐẢNG
Vì sao Đảng xét kết nạp những công dân Việt Nam nhưng phải từ 18 tuổi trở lên?
Lời ngọt ngào dễ nghe nhất trong tất cả mọi lời chính là lời khen
Vì:
+ Ở độ tuổi đã trưởng thành về nhận thức, có năng lực tư duy cần thiết, có ý thức trách nhiệm về mọi hành động của bản thân.
1. Là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên
14/95

I. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT ĐỂ KẾT NẠP ĐẢNG
Vì sao Đảng xét kết nạp những công dân Việt Nam nhưng phải từ 18 tuổi trở lên?
Lời ngọt ngào dễ nghe nhất trong tất cả mọi lời chính là lời khen
Vì:
+ Đủ khả năng thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, đủ điều kiện thực hiện quyền và nhiệm vụ của đảng viên.
1. Là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên
15/95
1. Là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên

I. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT ĐỂ KẾT NẠP ĐẢNG
Lời ngọt ngào dễ nghe nhất trong tất cả mọi lời chính là lời khen
- Điều lệ không quy định tuổi tối đa của người xin vào Đảng. Đối với những người trên 60 tuổi có quy định riêng_
16/95

I. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT ĐỂ KẾT NẠP ĐẢNG

2. Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh
chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên,
hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng
Nhìn nhận sai lầm của bản thân trước khi phê bình người khác
Cương lĩnh chính trị là gì?
17/95

I. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT ĐỂ KẾT NẠP ĐẢNG

2. Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh
chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên,
hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng
Nhìn nhận sai lầm của bản thân trước khi phê bình người khác
- Cương lĩnh chính trị là văn kiện cơ bản, chỉ rõ mục tiêu, đường lối, nhiệm vụ, phương pháp cách mạng trong một giai đoạn lịch sử nhất định của một chính đảng hoặc một tổ chức chính trị.
18/95

I. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT ĐỂ KẾT NẠP ĐẢNG

2. Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh
chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên,
hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng
Đừng bao giờ cố tranh cãi với người ở cấp cao hơn,
mà hãy trình bày rõ ý kiến của mình bằng sự khiêm tốn
- Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị của Đảng.
Các đồng chí hiểu thế nào là thừa nhận và tự nguyện?
19/95

I. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT ĐỂ KẾT NẠP ĐẢNG

2. Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh
chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên,
hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng
- Thừa nhận (nhận thức) là đã hiểu và nhận thức được vấn đề, đó là ý muốn của mình.
Nhìn nhận sai lầm của bản thân trước khi phê bình người khác
- Tự nguyện (không bắt buộc): Đó là những hành động thực tế, là thước đo nhận thức tư tưởng, ý thức phấn đấu…
20/95

I. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT ĐỂ KẾT NẠP ĐẢNG

2. Thừa nhận và tự nguyện thực hiện …
Không gì ít tốn kém bằng lời khen, lời cảm ơn và lời xin lỗi
- Thừa nhận và thực hiện Điều lệ Đảng.
Điều lệ Đảng là gì?
21/95

I. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT ĐỂ KẾT NẠP ĐẢNG

2. Thừa nhận và tự nguyện thực hiện …
Điều lệ Đảng là văn bản pháp lý cơ bản của Đảng, xác định tôn chỉ, mục đích, hệ tư tưởng, các nguyên tắc về tổ chức, hoạt động, cơ cấu bộ máy của Đảng; quy định trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của đảng viên và của tổ chức đảng các cấp.
Tài năng quý hiếm nhất là tài năng của một người
biết nhận người khác có tài năng
22/95

I. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT ĐỂ KẾT NẠP ĐẢNG

2. Thừa nhận và tự nguyện thực hiện …
- Thừa nhận và tự nguyện phấn đấu theo tiêu chuẩn, nhiệm vụ đảng viên.
Trước khi phê bình hãy khen ngợi
23/95
Tiêu

chuẩn

đảng

viên
Là chiến sỹ cách mạng trong
đội tiên phong của GCCN
Suốt đời phấn đấu cho mục đích lý tưởng của Đảng
Đặt lợi ích của Tổ quốc, của GCCN
và NDLĐ lên trên lợi ích cá nhân
Chấp hành nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ,
Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước
Có lao động, không bóc lột,
hoàn thành nhiệm vụ được giao
Đạo đức lối sống lành mạnh,
gắn bó với nhân dân
Phục tùng tổ chức, kỷ luật, giữ gìn
đoàn kết, thống nhất trong Đảng
Chấp hành nghiêm túc 19 điều ĐV không được làm
24/95

I. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT ĐỂ KẾT NẠP ĐẢNG

2. Thừa nhận và tự nguyện thực hiện …
+ Việc quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ đảng viên xuất phát từ mục tiêu lý tưởng của Đảng và của mỗi đảng viên.
+ Là điều kiện chủ yếu được quan tâm khi xem xét để kết nạp người vào Đảng.
Sai lầm lớn nhất của bạn là không biết mình đang làm sai điều gì
25/95

I. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT ĐỂ KẾT NẠP ĐẢNG

2. Thừa nhận và tự nguyện thực hiện …
- Tự nguyện hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng.
+ Điều đó tạo ra sự thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng.
Sai lầm lớn nhất của bạn là không biết mình đang làm sai điều gì
26/95

I. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT ĐỂ KẾT NẠP ĐẢNG

2. Thừa nhận và tự nguyện thực hiện …
+ Tổ chức cơ sở đảng là nơi trực tiếp quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên là nơi mà mỗi đảng viên thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình, học tập rèn luyện và trưởng thành trong thực tế đấu tranh cách mạng, trực tiếp tham gia vào hoạt động lãnh đạo của Đảng_
Sai lầm lớn nhất của bạn là không biết mình đang làm sai điều gì
27/95

I. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT ĐỂ KẾT NẠP ĐẢNG
- Qua thực tiễn là gì?: Thực tiễn là thước đo chính xác phẩm chất và năng lực con người, là căn cứ tin cậy để nhân dân lựa chọn, giới thiệu những người ưu tú, xứng đáng vào Đảng. Người đảng viên bao giờ cũng phải phấn đấu trong thực tiễn cách mạng của đất nước để nhận thức và hành động đúng.
3. Qua thực tiễn chứng tỏ là người
ưu tú, được nhân dân tín nhiệm
Lời ngọt ngào dễ nghe nhất trong tất cả mọi lời chính là lời khen
28/95

I. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT ĐỂ KẾT NẠP ĐẢNG
- Thế nào là người ưu tú?:
+ Người muốn vào Đảng, trong mọi hoạt động của mình phải tỏ rõ tính tích cực, tiên tiến hơn hẳn quần chúng ngoài Đảng, phải là người ưu tú, cả về nhận thức và hành động.
+ Phải lao động, học tập, công tác có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; đồng thời luôn gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, có khả năng cảm hóa, giáo dục, tập hợp quần chúng, được quần chúng tin cậy và noi theo.
3. Qua thực tiễn chứng tỏ là người
ưu tú, được nhân dân tín nhiệm
Lời ngọt ngào dễ nghe nhất trong tất cả mọi lời chính là lời khen
29/95

I. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT ĐỂ KẾT NẠP ĐẢNG
3. Qua thực tiễn chứng tỏ là người
ưu tú, được nhân dân tín nhiệm
Lời ngọt ngào dễ nghe nhất trong tất cả mọi lời chính là lời khen
Tại sao phải được nhân dân tín nhiệm?
30/95

I. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT ĐỂ KẾT NẠP ĐẢNG
3. Qua thực tiễn chứng tỏ là người
ưu tú, được nhân dân tín nhiệm
Lời ngọt ngào dễ nghe nhất trong tất cả mọi lời chính là lời khen
Bởi vì: Bản chất giai cấp công nhân của Đảng: Gắn bó mật thiết với nhân dân, không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân và ngược lại. Vì vậy, phải được nhân dân tín nhiệm thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, sứ mệnh lịch sử của đảng viên: vừa là người đầy tớ, vừa là người lãnh đạo…
31/95

I. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT ĐỂ KẾT NẠP ĐẢNG
3. Qua thực tiễn chứng tỏ là người
ưu tú, được nhân dân tín nhiệm
Làm thế nào để được nhân dân tín nhiệm?
Nhượng bộ không phải hạ mình, nhận lỗi không là nhục nhã
32/95

I. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT ĐỂ KẾT NẠP ĐẢNG
3. Qua thực tiễn chứng tỏ là người
ưu tú, được nhân dân tín nhiệm
Lời ngọt ngào dễ nghe nhất trong tất cả mọi lời chính là lời khen
 Muốn được nhân dân tín nhiệm phải:
+ Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới, nêu gương về đạo đức, có năng lực sáng tạo.
+ Kiên trì rèn luyện không ngừng trong thực tiễn: “Ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”, “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”.
33/95

I. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT ĐỂ KẾT NẠP ĐẢNG
Tóm lại: Để trở thành người ưu tú phải trải qua thời gian phấn đấu rèn luyện, qua thực tiễn để kiểm nghiệm chứng minh. Đó chính là thước đo phẩm chất, là chỗ dựa tin cậy để nhân dân tín nhiệm, lựa chọn giới thiệu vào hàng ngũ của Đảng_
Càng trong tĩnh lặng càng nghe được nhiều
34/95
NGƯỜI
PHẤN
ĐẤU
VÀO
ĐẢNG
PHẢI:
1. XÁC ĐỊNH ĐỘNG CƠ
VÀO ĐẢNG ĐÚNG ĐẮN
2. RÈN LUYỆN BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ,
PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG.
3. NÂNG CAO NĂNG LỰC, HOÀN THÀNH
TỐT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
4. GẮN BÓ VỚI TẬP THỂ, VỚI NHÂN DÂN, TÍCH CỰC
THAM GIA HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ, CÔNG TÁC XÃ HỘI
5. TÍCH CỰC THAM GIA GÓP PHẦN
XÂY DỰNG ĐẢNG Ở CƠ SỞ
II. NỘI DUNG PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (trọng tâm)
35/95
1. Xác định động cơ vào Đảng
đúng đắn: (Trọng tâm phần II)
Động cơ là gì ?
Động cơ là cái có tác dụng thúc đẩy người ta suy nghĩ, hành động.
Kẻ nào muốn lãnh đạo mọi người, hãy biết
đứng đằng sau và phụng sự mọi người.
36/95
1. Xác định động cơ vào Đảng
đúng đắn: (Trọng tâm phần II)
Vấn đề xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên. Bởi vì:
Thế gian thế thái nhân tình, vợ người thì đẹp văn mình thì hay
37/95
1. Xác định động cơ vào Đảng
đúng đắn: (Trọng tâm phần II)
- Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chính trị → luôn vận động và phát triển → để đáp ứng nhu cầu cách mạng trong từng thời kỳ.
"Học tập là hạt giống của kiến thức, kiến thức là hạt giống của hạnh phúc” Ngạn ngữ Gruzia 
→ Vì vậy, Đảng luôn cần bổ sung lực lượng kế thừa có năng lực, phẩm chất để lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới.
38/95
1. Xác định động cơ vào Đảng
đúng đắn: (Trọng tâm phần II)
→ Cho nên phải hiểu:
+ “Đảng viên Đảng CSVN là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp CNVN, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của GCCN và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân …” (Điểm 1, Điều 1 – Điều lệ Đảng)
+ Vào Đảng là để cùng với Đảng góp phần xây dựng CNH-HĐH đất nước, làm cho “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
39/95
1. Xác định động cơ vào Đảng
đúng đắn: (Trọng tâm phần II)
- Có động cơ vào Đảng đúng đắn là cơ sở, nền tảng tốt để người đảng viên có nhận thức và hành động đúng đắn khi thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình đối với Đảng và đối với quần chúng nhân dân.
"Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người“ A. Einstein 
40/95
1. Xác định động cơ vào Đảng
đúng đắn: (Trọng tâm phần II)
Kết luận: Vì vậy, vấn đề xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên. Đảng chỉ kết nạp những người thực sự giác ngộ về mục đích, lý tưởng CM, quyết không thu nhận vào hành ngũ mình những người mang động cơ thiếu trong sáng, lệch lạc, càng không để cho các phần tử cơ hội lọt vào Đảng.
"Học, học nữa, học mãi” V.I. Lenin 
41/95
1. Xác định động cơ vào Đảng
đúng đắn: (Trọng tâm phần II)
“Không những phải học ở sách, mà còn phải học ở cuộc sống nữa” ( N. CRÚP-XCAI-A ) 
Vậy, để xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, người phấn đấu vào Đảng phải làm gì?
42/95
1. Xác định động cơ vào Đảng
đúng đắn: (Trọng tâm phần II)
“Bất kì người nào tôi gặp cũng có chỗ hơn tôi, đáng cho tôi học” ( PA-SCAN )
Gợi ý trả lời
+ Cần hiểu sâu sắc bản chất, mục đích của Đảng bằng việc làm hàng ngày của mình, góp phần thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả do Đảng đề ra.
43/95
1. Xác định động cơ vào Đảng
đúng đắn: (Trọng tâm phần II)
“Bất kì người nào tôi gặp cũng có chỗ hơn tôi, đáng cho tôi học” ( PA-SCAN )
Gợi ý trả lời
+ Thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, vụ lợi, xa lạ với bản chất của người chiến sỹ cách mạng.
44/95
1. Xác định động cơ vào Đảng
đúng đắn: (Trọng tâm phần II)
"Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới" Leibniz 
Gợi ý trả lời
+ Xây dựng động cơ vào Đảng chính là trong mỗi lời nói, việc làm đều có ý thức chính trị rõ ràng, có lợi cho dân, cho Đảng.
Như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh”_
45/95
2. Rèn luyện bản lĩnh chính trị,
phẩm chất đạo đức cách mạng
"Bộ lông làm đẹp con công, học vấn làm đẹp con người" Ngạn ngữ Nga 
2.1. Bản lĩnh chính trị là gì? 
Bản lĩnh chính trị là sự kiên định con đường cách mạng, bằng nhiệt tình cách mạng và có trình độ trí tuệ, kiên trì thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
46/95
2. Rèn luyện bản lĩnh chính trị,
phẩm chất đạo đức cách mạng
"Đời sống có hạn mà sự học thì vô hạn" Trang Tử 
* Bản lĩnh chính trị được thể hiện: 
+ Ở sự thẳng thắn nhận sai lầm, khuyết điểm và quyết tâm sửa chữa sai lầm, khuyết điểm, thẳng thắn tự phê bình và phê bình.
47/95
2. Rèn luyện bản lĩnh chính trị,
phẩm chất đạo đức cách mạng
"Đời sống có hạn mà sự học thì vô hạn" Trang Tử 
* Bản lĩnh chính trị được thể hiện: 
+ Chẳng những là cần thiết trong hoạch định đường lối chính sách mà cả trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện.
48/95
2. Rèn luyện bản lĩnh chính trị,
phẩm chất đạo đức cách mạng
"Một đứa trẻ được dạy bảo tốt sẽ trở thành người tốt" Victor Hugo
Làm thế nào để có bản lĩnh chính trị?
49/95
2. Rèn luyện bản lĩnh chính trị,
phẩm chất đạo đức cách mạng
"Học kiến thức phải giỏi suy nghĩ, suy nghĩ, lại suy nghĩ. Chính nhờ cách ấy tôi đã trở thành nhà khoa học" A.Einstein 
Để có bản lĩnh chính trị phải cần đứng vững trên lập trường của Đảng, giữ vững niềm tin, trước khó khăn thử thách không nao núng tinh thần, không để mất phương hướng chính trị.
50/95
2. Rèn luyện bản lĩnh chính trị,
phẩm chất đạo đức cách mạng
"Một ngày ngồi trách móc sao bằng một giờ làm việc. Một giờ này làm lòng ta nhẹ và túi ta nặng" Benjamin Franklin 
+ Nếu bản lĩnh chính trị vững vàng kiên định, đồng thời được giáo dục rèn luyện, giác ngộ chính trị tư tưởng thì không thể bị mắc âm mưu thủ đoạn của kẻ thù.
51/95
2. Rèn luyện bản lĩnh chính trị,
phẩm chất đạo đức cách mạng
"Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người” A. Einstein 
+ Bản lĩnh chính trị được hình thành chủ yếu bằng nỗ lực của bản thân trong quá trình hoạt động thực tiễn. Chỉ có trải qua học tập, công tác, đấu tranh trong thực tế chúng ta mới có thể vững vàng, kiên định.
52/95
2. Rèn luyện bản lĩnh chính trị,
phẩm chất đạo đức cách mạng
2.2. Đạo đức cách mạng
Đạo đức là gì?
“Học là học để mà hành 
Vừa hành vừa học mới thành người khôn”
53/95
2. Rèn luyện bản lĩnh chính trị,
phẩm chất đạo đức cách mạng
2.2. Đạo đức cách mạng
Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội, là tập hợp những nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực xã hội, nhằm điều chỉnh và đánh giá cách ứng xử của con người trong quan hệ với nhau và quan hệ ứng xử với xã hội, chúng được thực hiện bởi niềm tin cá nhân, bởi truyền thống và sức mạnh dư luận xã hội.
54/95
2. Rèn luyện bản lĩnh chính trị,
phẩm chất đạo đức cách mạng
2.2. Đạo đức cách mạng
Vậy, đạo đức cách mạng là gì?
“Ngọc kia chẳng giũa chẳng mài 
Cũng thành vô dụng cũng hoài ngọc đi”
55/95
2. Rèn luyện bản lĩnh chính trị,
phẩm chất đạo đức cách mạng
2.2. Đạo đức cách mạng
- Đạo đức cách mạng là:
+ Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất.
+ Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng. 
56/95
2. Rèn luyện bản lĩnh chính trị,
phẩm chất đạo đức cách mạng
2.2. Đạo đức cách mạng
+ Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc. 
+ Ra sức học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, luôn luôn dùng tự phê bình và phê bình để nâng cao tư tưởng và cải tiến công tác của mình và cùng đồng chí mình tiến bộ.
57/95
Bốn
phẩm chất
chung,
cơ bản
nhất
của
đạo đức
cách mạng:
Theo
Hồ Chí Minh

Trung với nước, hiếu với dân.
Phẩm chất thứ nhất:
Phẩm chất thứ hai:
Yêu thương con người.
Cần, kiệm, liêm, chính,
chí công vô tư.


Tinh thần quốc tế trong sáng.


Phẩm chất thứ ba:
Phẩm chất thứ tư:
58/95
2. Rèn luyện bản lĩnh chính trị,
phẩm chất đạo đức cách mạng
3. Nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
- Thường xuyên tự nâng cao năng lực, trí tuệ và thực tiễn.
Nâng cao năng lực trên cả 3 mặt công tác: 
+ Năng lực về lý luận chính trị. 
+ Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. 
+ Năng lực hoạt động thực tế. 
59/95
2. Rèn luyện bản lĩnh chính trị,
phẩm chất đạo đức cách mạng
3. Nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
- Đảng viên phải luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng, hiệu quả_ 
"Thà phải tìm hiểu sự thật suốt đêm còn hơn phải nghi ngờ nó suốt đời" F. Engels 
60/95
2. Rèn luyện bản lĩnh chính trị,
phẩm chất đạo đức cách mạng
4. Gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, công tác xã hội
- Trong quá trình lãnh đạo, Đảng ta luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, tuyệt đối trung thành với lợi ích của giai cấp, với lợi ích của dân tộc.
"Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời" Ngạn ngữ phương Tây 
61/95
2. Rèn luyện bản lĩnh chính trị,
phẩm chất đạo đức cách mạng
4. Gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, công tác xã hội
- Nhiệt tình tham gia hoạt động đoàn thể.
- Tích cực tham gia công tác xã hội_
"Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học"
62/95
2. Rèn luyện bản lĩnh chính trị,
phẩm chất đạo đức cách mạng
5. Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở
- Để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, người phấn đấu vào Đảng phải tích cực tham gia xây dựng Đảng.
“Con người phải suốt đời trau dồi cho mình có kiến thức ngày càng rộng thêm” 
( A. LU-NA-SÁC-XKI ) 
63/95
2. Rèn luyện bản lĩnh chính trị,
phẩm chất đạo đức cách mạng
5. Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở
- Nội dung tham gia xây dựng tổ chức cơ sở đảng của người phấn đấu vào Đảng là:
+ Quan tâm đóng góp ý kiến với chi bộ, Đảng bộ.
+ Tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào, các hoạt động thực hiện chủ trương, đường lối, nhiệm vụ do chi bộ, Đảng bộ đề ra.
64/95
2. Rèn luyện bản lĩnh chính trị,
phẩm chất đạo đức cách mạng
5. Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở
+ Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng quần chúng, kết quả thực hiện nghị quyết của Đảng để phản ảnh, đề xuất cho tổ chức Đảng xây dựng đường lối đúng.
"Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình" Socrates
65/95
2. Rèn luyện bản lĩnh chính trị,
phẩm chất đạo đức cách mạng
5. Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở
+ Tích cực và mạnh dạn tham gia góp ý kiến đối với sự lãnh đạo của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên.
+ Giới thiệu cho cấp ủy những đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, thực sự có năng lực trách nhiệm; giới thiệu những quần chúng ưu tú có đủ điều kiện để chi bộ xem xét kết nạp.
66/95
2. Rèn luyện bản lĩnh chính trị,
phẩm chất đạo đức cách mạng
5. Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở
+ Tham gia góp ý kiến xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh.
+ Kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng; phê phán các luận điểm xuyên tạc chống phá cách mạng, chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch_
"Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục" Karl Marx 
67/95
67
Phấn đấu vào Đảng
68/95
HV TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU
I. Câu hỏi điền khuyết: Điền các từ còn thiếu hoặc trả lời vào các câu sau
Câu 1. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của ..., đồng thời là đội tiên phong của ... và của ...; ... lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc.
69/95
HV TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU
I. Câu hỏi điền khuyết: Điền các từ còn thiếu hoặc trả lời vào các câu sau
Câu 1. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc.
70/95
HV TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU
I. Câu hỏi điền khuyết: Điền các từ còn thiếu hoặc trả lời vào các câu sau
Câu 2. Cương lĩnh chính trị là ... cơ bản, chỉ rõ ..., ..., ..., ..., .... trong một giai đoạn lịch sử nhất định của một chính đảng hoặc một tổ chức chính trị.
71/95
HV TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU
I. Câu hỏi điền khuyết: Điền các từ còn thiếu hoặc trả lời vào các câu sau
Câu 2. Cương lĩnh chính trị là văn kiện cơ bản, chỉ rõ mục tiêu, đường lối, nhiệm vụ, phương pháp cách mạng trong một giai đoạn lịch sử nhất định của một chính đảng hoặc một tổ chức chính trị.
72/95
HV TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU
I. Câu hỏi điền khuyết: Điền các từ còn thiếu hoặc trả lời vào các câu sau
Câu 3. Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Vì sao chúng ta vào Đảng? Phải chăng để ..., ...? Không phải!... Chúng ta vào Đảng là để hết lòng, hết sức ..., ..., ... của người đảng viên”.
73/95
HV TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU
I. Câu hỏi điền khuyết: Điền các từ còn thiếu hoặc trả lời vào các câu sau
Câu 3. Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Vì sao chúng ta vào Đảng? Phải chăng để thăng quan, phát tài? Không phải!... Chúng ta vào Đảng là để hết lòng, hết sức phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, làm trọn nhiệm vụ của người đảng viên”.
74/95
HV TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU
I. Câu hỏi điền khuyết: Điền các từ còn thiếu hoặc trả lời vào các câu sau
Câu 4: Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa XII nói về vấn đề gì?
Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa XII nói về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
75/95
HV TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU
I. Câu hỏi điền khuyết: Điền các từ còn thiếu hoặc trả lời vào các câu sau
Câu 5: Theo Hồ Chí Minh, bốn phẩm chất chung, cơ bản nhất của đạo đức cách mạng là gì?
76/95
HV TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU
I. Câu hỏi điền khuyết: Điền các từ còn thiếu hoặc trả lời vào các câu sau
Theo Hồ Chí Minh, bốn phẩm chất chung, cơ bản nhất của đạo đức cách mạng là:
- Trung với nước, hiếu với dân. 
- Yêu thương con người.
- Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
- Tinh thần quốc tế trong sáng.
77/95
HV TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU
II. Câu hỏi trắc nghiệm: Chọn câu trả lời đúng.
Câu 1. Điểm 2, Điều 1 Điều lệ Đảng quy định điều kiện cần thiết để được xét kết nạp vào Đảng gồm những điều kiện nào?:
a. Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên.
b. Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng.
c. Phải qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm.
d. Cả 3 nội dung trên.
78/95
HV TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU
II. Câu hỏi trắc nghiệm: Chọn câu trả lời đúng.
Câu 2. Quần chúng ưu tú đang phấn đấu vào Đảng cần phải:
a. Nâng cao năng lực về lý luận chính trị. 
b. Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. 
c. Nâng cao năng lực hoạt động thực tế. 
d. Cả a, b, c .
79/95
HV TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU
II. Câu hỏi trắc nghiệm: Chọn câu trả lời đúng.
Câu 3. Người vào đảng phải đủ bao bao nhiêu tuổi trở lên (tính theo tháng)
a. 16 tuổi.
b. 18 tuổi.
c. 20 tuổi.
d. 18 tuổi với nam và 20 tuổi với nữ.
80/95
HV TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU
II. Câu hỏi trắc nghiệm: Chọn câu trả lời đúng.
Câu 4. Trình độ học vấn của người vào Đảng:
a. Tiểu học hoặc tương đương.
b. Trung học cơ sở hoặc tương đương.
c. Trung học phổ thông hoặc tương đương.
d. Chỉ cần biết đọc, biết viết.
81/95
HV TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU
II. Câu hỏi trắc nghiệm: Chọn câu trả lời đúng.
Câu 5. Người xin vào Đảng là Đoàn viên thanh niên phải được:
a. 02 đảng viên chính thức, BCH đoàn cơ sở và BCH công đoàn cơ sở giới thiệu.
b. 01 đảng viên chính thức, BCH đoàn cơ sở và BCH công đoàn cơ sở giới thiệu.
c. 02 đảng viên chính thức và BCH đoàn cơ sở giới thiệu.
d. 01 đảng viên chính thức và BCH đoàn cơ sở giới thiệu.
82/95
HV TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU
III. Câu hỏi thảo luận:
Vì sao vấn đề xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đến việc phấn đấu trở thành đảng viên?
83/95
HV TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU
GỢI Ý TRẢ LỜI
Vấn đề xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên. Bởi vì:
84/95
HV TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU
GỢI Ý TRẢ LỜI
- Đảng Cộng sản Việt Nam là 1 tổ chức chính trị → luôn vận động và phát triển → để đáp ứng nhu cầu cách mạng trong từng thời kỳ. Vì vậy, Đảng luôn cần bổ sung lực lượng kế thừa có năng lực, phẩm chất để lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới.
85/95
HV TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU
GỢI Ý TRẢ LỜI
- Người có động cơ vào Đảng đúng đắn → là người thấu hiểu bản chất, mục đích của Đảng, giác ngộ mục tiêu, lý tưởng của Đảng, thừa nhận và tự nguyện thực hiện cương lĩnh của Đảng và Điều lệ Đảng, phải hiểu rằng:
86/95
HV TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU
GỢI Ý TRẢ LỜI
+ “Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân …” (Điểm 1, Điều 1 – Điều lệ Đảng)
87/95
HV TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU
GỢI Ý TRẢ LỜI
+ Vào Đảng là để cùng với Đảng góp phần xây dựng CNH-HĐH đất nước, làm cho “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
88/95
HV TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU
GỢI Ý TRẢ LỜI
- Có động cơ vào Đảng đúng đắn → cơ sở, nền tảng tốt → người đảng viên có nhận thức và hành động đúng đắn khi thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình đối với Đảng và đối với quần chúng nhân dân:
89/95
HV TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU
GỢI Ý TRẢ LỜI
+ Hiểu đúng → làm đúng. Bác Hồ dạy: vào Đảng không phải để thăng quan, phát tài, vào Đảng → phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân → làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên.
+ Đảng viên là một người thay mặt cho Đảng trước quần chúng, vận động và làm gương.
+ Nếu động cơ không trong sáng → không làm được việc, không hy sinh, không gần gũi quần chúng, tư lợi, vun vén cho bản thân → đường lối chính sách của Đảng không đến được lòng dân → ảnh hưởng đến hình ảnh Đảng và lòng tin cậy, yêu thương của nhân dân → tác hại vô cùng nguy hiểm.
90/95
HV TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU
GỢI Ý TRẢ LỜI
- Hiện nay, tác động của nền kinh tế thị trường → lối sống vật chất, thực dụng, chủ nghĩa cá nhân sinh sôi, nảy nở → đảng viên đối mặt khó khăn thử thách, sự cám dỗ của quyền lực, tiền tài.
91/95
HV TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU
GỢI Ý TRẢ LỜI
+ Nếu không có động cơ vào Đảng trong sáng → không vượt qua được thử thách (cám dỗ vật chất và thủ đoạn “diễn biến hòa bình”) → sa ngã → đánh mất chính mình, ảnh hưởng tổ chức Đảng.
92/95
HV TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU
GỢI Ý TRẢ LỜI
Vì vậy, vấn đề xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên. Đảng chỉ kết nạp những người thực sự giác ngộ về mục đích, lý tưởng CM, quyết không thu nhận vào hành ngũ mình những người mang động cơ thiếu trong sáng, lệch lạc, càng không để cho các phần tử cơ hội lọt vào Đảng.
93
Xác định động cơ vào Đảng đúng đắn cũng có nghĩa là đã có sự giác ngộ sâu sắc về mục đích lý tưởng của Đảng, từ đó có sự ý thức trong việc tự phấn đấu rèn luyện để trở thành người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.
TÓM LẠI
94
HỆ THỐNG LẠI BÀI HỌC
I. Điều kiện để được xét kết nạp vào Đảng: 3 điều kiện.
1. Đảng viên phải là công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên.
2. Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng.
3. Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm.
95/95
HỆ THỐNG LẠI BÀI HỌC
II. Phấn đấu trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam: (5 nội dung).  Đây là phần trọng tâm của bài.
1. Xác định động cơ vào Đảng đúng đắn (Trọng tâm của phần II).
2. Rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng.
3. Nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
4. Gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, công tác xã hội.
5. Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở./.
96
CÁM ƠN ĐÃ
CHÚ Ý THEO DÕI
 
Gửi ý kiến