Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 18. Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: phạm thị mỹ
Ngày gửi: 19h:02' 16-03-2017
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 166
Số lượt thích: 0 người
Kính chào quý thầy cô và các em học sinh.
GDCD 7 Tiết 31
Kính chào quý thầy cô cùng các em học sinh
KIỂM TRA BÀI CŨ:
Bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được phân chia thành mấy cấp ? Tên gọi của từng cấp ?

SƠ ĐỒ PHÂN CẤP BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
TIẾT 31, BÀI 18
BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CẤP CƠ SỞ
( XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ) ( tiết 1)
Tiết 31, bài 18: BỘ MÁYNHÀ NƯỚC CẤP CƠ SỞ ( XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ) (T1)
I. THÔNG TIN, SỰ KIỆN

SƠ ĐỒ PHÂN CẤP BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
Tiết 31, bài 18: BỘ MÁYNHÀ NƯỚC CẤP CƠ SỞ ( XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ) (T1)
1. Bộ máy nhà nước cấp cơ sở ( xã, phường, thị trấn ) gồm có 2 cơ quan: HĐND và UBND.
I. THÔNG TIN, SỰ KIỆN
2. Muốn làm giấy khai sinh, hoặc xin cấp lại khai sinh, ta phải đến UBND.
3. Nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND và UBND ( SGK )
Muốn làm giấy khai sinh, ta phải đến cơ quan nào ?
THÔNG TIN, SỰ KIỆN
* Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã ( phường, thị trấn )
Hội đồng nhân dân xã ( phường, thị trấn ) do nhân dân xã ( phường, thị trấn ) trực tiếp bầu ra và có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:
- Quyết định những chủ trương và biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương, làm tròn nghĩa vụ của địa phương đối với cả nước.
- Gíam sát hoạt động của Thường trực Hội đồng, Uỷ ban nhân dân ( xã, phường, thị trấn ); giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã ( phường, thị trấn ) về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống, khoa học công nghệ và môi trường, quốc phòng an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo, thi hành pháp luật của Nhà nước, xây dựng chính quyền địa phương và quản lí địa giới hành chính của xã ( phường, thị trấn )
HS thảo luận: HỎI - ĐÁP
Tiết 31, bài 18: BỘ MÁYNHÀ NƯỚC CẤP CƠ SỞ ( XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ) (T1)
I. THÔNG TIN, SỰ KIỆN
3. Nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND và UBND ( SGK )
* HDND do nhân dân bầu ra.
+ Quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng ở dịa phương.
+ Giám sát hoạt động của Thường trực HĐND và UBND.
THÔNG TIN, SỰ KIỆN
* Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã ( phường, thị trấn )
Ủy ban nhân dân xã (phường thị trấn ) do Hội đồng nhân dân xã ( phường, thị trấn ) bầu ra và có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:
- Thực hiện quản lí nhà nước ở địa phương mình trong các lĩnh vực : đất đai, nông nghiệp công nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thủ công nghiệp, văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, báo chí, phát thanh và các lĩnh vực xã hội khác
- Tuyên truyền giáo dục pháp luật, kiểm tra việc chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã ( phường, thị trấn).
- Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, quản lí hộ khẩu, hộ tịch ở địa phương, quản lí việc cư trú, đi lại của người nước ngoài ở địa phương
- Phòng chông thiên tai, bảo vệ tài sản của Nhà nước, bảo vệ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; chống tham nhũng, chống buôn lậu, làm hàng giả và các tệ nạn xã hội khác…
HS thảo luận: HỎI - ĐÁP
Tiết 31, bài 18: BỘ MÁYNHÀ NƯỚC CẤP CƠ SỞ ( XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ) (T1)
I. THÔNG TIN, SỰ KIỆN
3. Nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND và UBND ( SGK )
HS thảo luận: HỎI- ĐÁP
* HDND do nhân dân bầu ra.
* UBND do HĐND bầu ra.
+ Quản lí nhà nước ở địa phương trong các lĩnh vực: Đất đai, nông nghiệp…
+ Tuyên truyền, giáo dục pháp luật…
+ Bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh.
+ Chống thiên tai, bảo vệ tài sản.
+ Chống tham nhũng, tệ nạn xã hội…
Bộ máy nhà nước phường Tân Lợi
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
ỦY BAN NHÂN DÂN
Chủ tịch

Phó Chủ tịch

Chủ tịch
Phó Chủ tịch
ĐẠI BIỂU HĐND PHƯỜNG TÂN LỢI TIẾP XÚC CỬ TRI
trò chơi: " AI NHANH HƠN"
1. Lắng nghe ca khúc NGÀY HỘI của nhạc sĩ Hoàng Lân.
Em hãy nhắc lại nội dung đoạn: “ ghi nhớ ơn……………, nhớ ơn…….. và Bác Hồ”.
2. Nhiệm kì ( 2011-2016) đã bầu ai làm Chủ tịch UBND Phường Tân Lợi ?
a.

b.

c.

d.
3. Bầu cử Quốc hội và HĐND nhiệm kì 2011-2016 diễn ra vào ngày:
2-7-2011 b. 25-5-2011
c. 30-4-2012 d. 25-5-2012
4. Muốn đăng kí hộ khẩu, ta phải đến:
Trường học
Uỷ ban nhân dân
Trạm y tế
Xác định nhiệm vụ, quyền hạn nào thuộc về HĐND hoặc UBND ?
Quyết định chủ trương biện pháp xây dựng và phát triển địa phương.
2. Quản lí hành chính địa phương
3. Tuyên truyền, giáo dục pháp luật.
4. Gíam sát thực hiện nghị định của HĐND
a. HĐND
b. UBND
C. UBND
d. HĐND
6. Phường Tân Lợi hiện nay có bao nhiêu khối ?
6.
7
8
HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
- Học bài, - Làm bài tập ở SGK/ 62.
- Tìm hiểu xem ở tỉnh Dak Lak có bao nhiêu huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh ?
- Ôn lại các bài đã học ở HK II.
Kính chúc quý thầy cô
và các em học sinh sức khoẻ
 
Gửi ý kiến