Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương VI. §3. Công thức lượng giác

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: giáo án violet
Người gửi: nguyễn thị hữu
Ngày gửi: 23h:15' 17-03-2017
Dung lượng: 5.3 MB
Số lượt tải: 249
Số lượt thích: 0 người
Nhiệt liệt chào mừng thầy cô
và các em
Kiểm tra bài cũ:
Câu1: Nhắc lại giá trị lượng giác của cung đối nhau và phụ nhau?
Cung đối nhau
Cung phụ nhau
Câu 2: Tính
cos(a - b) = cosa.cosb + sina.sinb
Nếu thay và hãy dự đoánTiết 56: Bài 3: CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
I – CÔNG THỨC CỘNG
Công thức cộng là những công thức biểu thị cos(a±b), sin(a±b), tan(a±b), qua các giá trị lượng giác của các góc a và b
Cho hai góc a và b ta có
CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
I – CÔNG THỨC CỘNG
ĐK của (5), (6)
CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
I – CÔNG THỨC CỘNG

Cốt thì cốt cốt sin sin
Sin thì sin cốt cốt sin đó mà
Sin thì cùng dấu bài ra
Cốt thì trái dấu đó mà bạn ơi

Tang một hiệu hai tầng cao rộng
Trên thượng tầng tang lại trừ tang
Dưới hạ tầng số 1 ngang tàng
Dám cộng một vế tang tang oai hùng

Tang một tổng hai tầng cao rộng
Trên thượng tầng tang cộng cùng tang
Dưới hạ tầng số 1 ngang tàng
Dám trừ một vế tang tang oai hùng
Cách nhớ
CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
I – CÔNG THỨC CỘNG
sin750=?
CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
I – CÔNG THỨC CỘNG
Ví dụ 1
a/ Tính
Giải
a/ Ta có
CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
I – CÔNG THỨC CỘNG
Ví dụ 1
Giải
a/ Tính
CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
I – CÔNG THỨC CỘNG

Nếu a=b thì sao ?
CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
I – CÔNG THỨC CỘNG
II – CÔNG THỨC NHÂN ĐÔI
CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
I – CÔNG THỨC CỘNG
II – CÔNG THỨC NHÂN ĐÔI
Biến đổi sin2a theo cos2a
CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
I – CÔNG THỨC CỘNG
II – CÔNG THỨC NHÂN ĐÔI
Biến đổi cos2a theo sin2a
CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
I – CÔNG THỨC CỘNG
II – CÔNG THỨC NHÂN ĐÔI
Ta có cos2a= 2cos2a–1
*sin2a=2sina cosa
*cos2a=cos2a–sin2a=2cos2a-1
=1-2sin2a
CÔNG THỨC HẠ BẬC
Ta có cos2a= 1-2sin2a
Ta có
CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
I – CÔNG THỨC CỘNG
II – CÔNG THỨC NHÂN ĐÔI
Ví dụ 2
*sin2a=2sina cosa
*cos2a=cos2a–sin2a=2cos2a-1
=1-2sin2a
CÔNG THỨC HẠ BẬC
Giải
a. Tính sin2a, cos2a , tan2a biết
Vậy:
Bậc giảm xuống nhưng số đo góc( cung) lại tăng lên.
CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
I – CÔNG THỨC CỘNG
II – CÔNG THỨC NHÂN ĐÔI
=1-2sin2a
Tang đôi ta lấy đôi tang
Chia 1 trừ lại bình tang, ra liền.
Sin hai lần hai lần sin cốt
Cốt hai lần, bình cốt trừ bình sinBÀI TẬP VỀ NHÀ
Tìm công thức tính sin3a, cos3a.
Bài : 1; 2; 3; 4; 5 – SGK trang 153; 154
 
Gửi ý kiến