Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 18. Trình bày trang văn bản và in

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Võ Nhật Trường
Người gửi: Võ Nhật Trường (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:43' 18-03-2017
Dung lượng: 6.0 MB
Số lượt tải: 202
Số lượt thích: 0 người
Chữ đậm
chữ nghiêng
chữ gạch chân
căn phải
căn giữa
căn trái
Câu 1. Hãy cho biết tác dụng định dạng của các nút lệnh sau:
* Cách 1. Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng.
* Cách 2. Sử dụng hộp thoại Paragraph.
Câu 2. Em hãy cho biết 2 cách để đinh dạng đoạn văn bản?
Đáp án:
Võ Nhật Trường
1. Trình bày trang văn bản:
NỘI DUNG BÀI HỌC
2. Chọn hướng trang và đặt lề trang
3. In văn bản
Võ Nhật Trường
Em hãy nhận xét về đoạn văn bản trên?
Không hợp lí
Võ Nhật Trường
Hợp lí hơn
Em hãy nhận xét về đoạn văn bản trên?
Võ Nhật Trường
Trang đứng
Trang nằm ngang
1. Trình bày trang văn bản
-Có mấy kiểu trình bày trang văn bản?
Võ Nhật Trường
Lề phải
Lề dưới
Lề trái
Em hãy kể tên các lề trang văn bản?
Lề trên
1. Trình bày trang văn bản
Lề phải
(Right)
Lề trên (Top)
Lề dưới
(Bottom)
Lề trái
(Left)
Võ Nhật Trường
1. Trình bày trang văn bản
Lề phải
(Right)
Lề trên (Top)
Lề dưới
(Bottom)
Lề trái
(Left)
Khi trình bày trang văn bản có các yêu cầu cơ bản nào?
Trang đứng
Trang nằm ngang
Trình bày trang văn bản là gì?
Võ Nhật Trường
1. Trình bày trang văn bản:
- Chọn hướng trang:
+ Trang đứng.
+ Trang nằm ngang.
- Đặt lề trang:
+ Lề trái (Left).
+ Lề phải (Right).
+ Lề trên (Top).
+ Lề dưới (Bottom).
 Trình bày trang văn bản là chọn hướng trang và đặt các khoảng cách lề cho trang văn bản.
Võ Nhật Trường
Đầu trang
Số trang
1. Trình bày trang văn bản
Võ Nhật Trường
Lề trang
Lề đoạn văn
 Lề trang là biên ngoài của vùng chứa văn bản.
 Lề đoạn văn là khoảng cách tương đối của đoạn văn bản đến lề trang.
Lề đoạn văn
Võ Nhật Trường
 Lưu ý:
- Đừng nhầm lề trang với lề đoạn văn. Lề đoạn văn được tính từ lề trang và có thể “thò” ra ngoài lề trang.
- Nếu văn bản có nhiều trang, việc trình bày trang có tác dụng đến mọi trang của văn bản.
1. Trình bày trang văn bản
Võ Nhật Trường
Nếu văn bản có nhiều trang, việc trình bày trang có tác dụng đến mọi trang văn bản
Võ Nhật Trường
2. Chọn hướng trang và đặt lề trang
Nháy chuột vào bảng chọn File
Chọn Page Setup
Trang đứng
Trang ngang
Để trình bày trang văn bản em chọn lệnh gì?
Để trình bày trang văn bản, em chọn lệnh: File Page Setup Margins.
Lề trái
Lề trên
Lề dưới
Lề phải
Hình ảnh minh họa của trang ứng với các lựa chọn trên
Cuối cùng nháy OK
Võ Nhật Trường
2. Chọn hướng trang và đặt lề trang
 Để trình bày trang văn bản, em chọn lệnh: File Page Setup Margins.
- Chọn hướng trang:
+ Portrait: Trang đứng.
+ Landscape: Trang nằm ngang.
- Đặt lề trang:
+ Top: lề trên.
+ Bottom: lề dưới.
+ Left: lề trái.
+ Right: lề phải.
- Nháy OK
Võ Nhật Trường
Câu 1. Hãy cho biết tên các thành phần của trang văn bản được đánh dấu bằng các chữ (A), (B), (C), (D)?
Lề trên
Lề dưới
Lề phải
Lề trái
(A)
(B)
(C)
(D)
(A)
File  Page Setup  Print
Để trình bày trang văn bản, em chọn lệnh:
File  Margins
File  Page Setup  Margins
File  Portrait
Võ Nhật Trường


Câu 2. Hãy nối mỗi thành phần cột A với tác dụng tương ứng ở cột B?
Võ Nhật Trường
Em hãy mở file văn bản “Bien dep”:
+ Nhóm 1: Chọn hướng trang nằm ngang?
+ Nhóm 2: Chọn hướng trang đứng?
THỰC HÀNH
Sử dụng văn bản “Bien dep” và đặt lề trang với khoảng cách các lề:
+ Top: 2 cm
+ Bottom: 2 cm
+ Left: 1.5 cm
+ Right: 1.5 cm
Võ Nhật Trường
NỘI DUNG
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ :
Học bài, xem nội dung đã học
Thực hành lại các thao tác nếu có điều kiện máy tính ở nhà
Xem trước nôi dung bài học tiếp theo: In văn bản.
2. Chọn hướng trang và đặt lề trang
1. Trình bày trang văn bản:
3. In văn bản
Võ Nhật Trường
Võ Nhật Trường
1. Trình bày trang văn bản:
NỘI DUNG BÀI HỌC
2. Chọn hướng trang và đặt lề trang
3. In văn bản
Câu 1: Có mấy kiểu trình bày trang văn bản? Là những kiểu nào?
- Trang đứng
- Trang nằm ngang
Trả lời: Có 2 kiểu trình bày trang văn bản.
(1)
(2)
-Lề trang là biên ngoài của vùng chứa văn bản.
-Lề đoạn văn là khoảng cách tương đối từ lề trang đến đầu đoạn văn bản.
Câu 2: Em hãy phân biệt đâu là lề trang, lề đoạn văn và cho biết thế nào gọi là lề trang, là lề đoạn văn?
Lề đoạn văn
Lề trang
Võ Nhật Trường
Một phần nhỏ của bảng bị nhảy sang trang 2
Em nhận xét gì về văn bản trên?
Võ Nhật Trường
Để xem trước khi in em sử dụng lệnh nào?
Lệnh Print Preview
a) Xem trước khi in:
3. In văn bản:
Nút lệnh
Print Preview
Võ Nhật Trường
 a) Xem trước khi in:
B1: Nháy nút (Print Preview) trên thanh công cụ
hoặc chọn File  Print Preview
hoặc bấm Ctrl+F2.
B2: Nháy nút (đóng) trên thanh công cụ để trở về chế độ soạn thảo bình thường.
3. In văn bản:
 Xuất hiện cửa sổ màn hình soi để xem toàn bộ trang văn bản.
Võ Nhật Trường
Võ Nhật Trường
-Có. Vì để sửa chữa kịp thời các lỗi, tránh phải in lại nhiều lần và tránh lãng phí giấy, mực in.
-Mặt khác để đảm bảo cho trang văn bản được in ra tuân thủ các quy định về tính khoa học và thẩm mĩ.
Việc xem lại 1 văn bản trước khi in ra giấy có quan trọng không? Tại sao?
Võ Nhật Trường
3. In văn bản:
b) In:
C1: Sử dụng nút lệnh Print:
Nháy chuột vào nút lệnh Print ( ) trên thanh công cụ để in toàn bộ trang văn bản hiện có.
 Có 2 cách:
Nút lệnh Print
Có mấy cách để in văn bản?
Để in toàn bộ văn bản em sử dụng lệnh nào?
Võ Nhật Trường
- Chọn tên máy in trong ô Name
- Chọn All: in tất cả
- Chon Current Page: in trang hiện tại.
- Chọn Pages: gõ số trang cần in
- Chọn Number of copies: gõ số bản cần in
 C2: Sử dụng hộp thoại Print:
B1: Nháy chuột vào File -> Print.
Hoặc: Ấn tổ hợp phím Ctrl + P.
=> Xuất hiện hộp thoại Print :
B2: Nháy chọn OK để in.
3. In văn bản:
b) In: Có 2 cách
Võ Nhật Trường
Chọn tên máy in.
Chọn in tất cả
in trang hiện tại
Gõ số trang cần in
Gõ số bản cần in
Võ Nhật Trường
**Lưu ý: Để có thể in được, máy tính phải cài phần mềm máy in, nối với máy in và máy in phải được bật.
3. In văn bản:
Võ Nhật Trường
* Tạo tiêu đề đầu trang và cuối trang:
-Nháy chuột vào View  Header and footer  gõ tiêu đề đầu trang và nháy vào close để kết thúc.
Nháy vào nút lệnh trên thanh công cụ Header and footer để đánh số trang
-Đánh số trang:
Võ Nhật Trường
Hãy nối mỗi thành phần ở cột A với tác dụng ở cột B sao cho hợp lý:
Để trình bày trang văn bản, em chọn lệnh:
File  Portrait
File  Page Setup  Margins
File  Margins
File  Page Setup  Print
Võ Nhật Trường
Câu 2: Để đặt lề trang trong hộp thoại Page setup em cần nháy mũi tên bên phải ô tương ứng. Hãy nối mỗi thành phần cột A với tác dụng tương ứng ở cột B?
Võ Nhật Trường
NỘI DUNG
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ :
Học bài, xem nội dung đã học
Thực hành lại các thao tác nếu có điều kiện máy tính ở nhà
Xem trước nôi dung bài học tiếp theo: Tìm kiếm và thay thế
2. Chọn hướng trang và đặt lề trang
1. Trình bày trang văn bản:
3. In văn bản
Võ Nhật Trường
 
Gửi ý kiến