Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 5. Cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vi Thị Thanh Chung
Ngày gửi: 16h:25' 18-03-2017
Dung lượng: 8.1 MB
Số lượt tải: 156
Số lượt thích: 0 người
Bài 5:
Cách thức vận động và phát triển của sự vật và hiện tưuợng
( 2 tiết)
Chất.
Em hãy nêu những hiểu biết của em về nước?
Bài 5: Cách thức vận động và phát triển của sự vật và hiện tưuợng ( 2 tiết)
- Nước trong môi trường tự nhiên tồn tại ở thể lỏng
- không màu,
- không mùi,
- không vị,
- sôi ở 100 C (điều kiện áp xuất bình thường),
- nước có thể dãn nở,
- khi đóng băng có thể nổi trên nước pha lỏng.
Chất
Chất.
- Ch?t dng d? ch? nh?ng thu?c tnh co b?n, v?n c c?a s? v?t, hi?n tu?ng, phđn bi?t n v?i s? v?t, hi?n tu?ng khâc.
Em hãy nêu những thuộc tính của đồng?
Bài 5: Cách thức vận động và phát triển của sự vật và hiện tưuợng ( 2 tiết)
- Màu sắc : Ánh kim đỏ cam; Trạng thái vật chất : Chất rắn; Nhiệt độ nóng chảy : 1357,77 K (1084,62 °C, ​1984,32 °F); Nhiệt độ sôi : 2835 K ​(2562 °C, ​4643 °F); Nhiệt lượng bay hơi : 300,4 kJ·mol−1
- Kí hiệu hóa học : Cu, Số nguyên tử : 29; Khối lượng nguyên tử chuẩn :63,546(3); Phân loại : Kim loại chuyển tiếp; Nhóm, phân lớp : 11, d; Cấu hình electron [Ar] 3d10 4s1; mỗi lớp : 2, 8, 18, 1.
2. Lượng.
1. Chất.
Khối lượng đồng = 5 tạ
Khối lượng nước = 1m3
Gió cấp độ 5(29- 38km/h)
Bài 5: Cách thức vận động và phát triển của sự vật và hiện tưuợng ( 2 tiết)
2. Lượng.
- Lu?ng lă khâi ni?m dng d? ch? nh?ng thu?c tnh v?n c c?a s? v?t vă hi?n tu?ng bi?u th? trnh d? phât tri?n (cao, th?p), quy m (l?n, nh?), t?c d? v?n d?ng ( nhanh, ch?m), s? lu?ng (t, nhi?u)....c?a s? v?t, hi?n tu?ng
1. Chất.
Em hãy lấy VD về mặt lượng của các sự vật, hiện tượng xung quanh mình?
Bài 5: Cách thức vận động và phát triển của sự vật và hiện tưuợng ( 2 tiết)
3. Quan hệ về sự biến đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất.
1. Chất.
2. Lượng.
a. Sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất.
Hãy xác định mặt chất và mặt lượng trong các câu ca dao, tục ngữ sau
“ Kiến tha lâu cũng đầy tổ”
“ Tích tiểu thành đại”
“Năng mưa thì giếng năng đầy
Anh năng đi lại mẹ thầy em thương”
“ Dao có mài mới sắc.
Vàng có tôi mới trong.
Nước có lọc mới sạch”
Bài 5: Cách thức vận động và phát triển của sự vật và hiện tưuợng ( 2 tiết)
1. Chất.
2. Lượng.
3. Quan hệ về sự biến đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất.
a. Sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất.
Bài 5: Cách thức vận động và phát triển của sự vật và hiện tưuợng ( 2 tiết)
3. Quan hệ về sự biến đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất.
Bài 5: Cách thức vận động và phát triển của sự vật và hiện tưuợng ( 2 tiết)
1. Chất.
2. Lượng.
a. Sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất.
- Sự biến đổi về chất của các sự vật, hiện tượng bao giờ cũng bắt đầu từsự biến đổi về lượng. Sự biến đổi này diễn ra một cách dần dần.
- Khi sự biến đổi đó đạt đến một giới hạn nhất định ( điểm nút) phá vỡ sự thống nhất giữa chất và lượng ( vượt qua giới hạn độ) thì chất mới ra đời thay thế cho chất cũ, sự vật mới ra đời thay thế cho sự vật cũ.
Bài 5: Cách thức vận động và phát triển của sự vật và hiện tưuợng ( 2 tiết)
1. Chất.
2. Lượng.
3. Quan hệ về sự biến đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất.
a. Sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất.
Cho hình chữ nhật ABCD chiều dài của hình chữ nhật là 12 cm, chiều rộng là 8 cm. Hãy xác định giới hạn độ, điểm nút của của hình chữ nhật đó?
12 cm
8 cm
Bài 5: Cách thức vận động và phát triển của sự vật và hiện tuượng ( 2 tiết)
1. Chất.
2. Lượng.
3. Quan hệ về sự biến đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất.
a. Sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất.
Cho hình chữ nhật ABCD chiều dài của hình chữ nhật là 12 cm, chiều rộng là 8 cm. Nếu ta tăng chiều rộng đến điểm 12 cm hoặc giảm chiều rộng về đến điểm O cm thì có còn hình chữ nhật không? Kết quả của sự tăng, giảm chiều rộng đó là gì?
12cm
8 cm
b. Chất mới ra đời lại bao hàm cho nó một lưuợng mới tuương ứng.
Bài 5: Cách thức vận động và phát triển của sự vật và hiện tưuợng ( 2 tiết)
1. Chất.
2. Lưuợng.
3. Quan hệ về sự biến đổi về luợng dẫn đến sự thay đổi về chất.
a. Sự biến đổi về lưuợng dẫn đến sự biến đổi về chất.
Cho hình chữ nhật ABCD chiều dài của hình chữ nhật là 12 cm, chiều rộng là 8 cm. Nếu ta tăng chiều rộng đến điểm 12 cm hoặc giảm chiều rộng về đến điểm O cm thì có còn hình chữ nhật không? Kết quả của sự tăng, giảm chiều rộng đó là gì?
12cm
8 cm
b. Chất mới ra đời lại bao hàm cho nó một luượng mới tuơng ứng.
Bài 5: Cách thức vận động và phát triển của sự vật và hiện tưuợng ( 2 tiết)
1. Chất.
2. Lượng.
3. Quan hệ về sự biến đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất.
a. Sự biến đổi về lưuợng dẫn đến sự biến đổi về chất.
- Sự vật, hiện tượng đều có chất đặc trưng và lượng đặc trưng phù hợp với nó. Khi chất mới ra đời lại bao hàm một lượng mới tương ứng để tạo thành sự thống nhất giữa chất và lượng.
Hãy lấy VD về các câu ca dao, tục ngữ thể hiển mối quan hệ lượng đổi dẫn đến chất đổi? (Hãy giải thích?)
Theo em tại sao chúng ta đi khám bệnh chúng ta cần uống thuốc theo đơn – theo đúng chỉ định của bác sĩ? Nếu không thực hiện đúng chỉ định của bác sĩ có sao không?
Bài tập củng cố :
3. Em đã có việc làm nào thể hiện việc vận dụng quy luật lượng đổi chất đổi?( lấy 3 VD)?
1.Tại sao khi đau ốm chúng ta cần phải đi khám bác sĩ kịp thời và phải uống thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ?

Em hãy cho biết cuộc cách mạng tháng tám thành công là do đâu?
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓