Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 8. Chủ nghĩa xã hội

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vi Thị Thanh Chung
Ngày gửi: 16h:52' 18-03-2017
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 228
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra bài cũ
1. Hiện nay nước ta có mấy thành phần kinh tế?
A. 3 thành phần.
B. 4 thành phần.
C. 5 thành phần.
D. 6 thành phần
2. Thành phần kinh tế giữ vai trò chủ đạo, then chốt trong nền kinh tế là
A. Kinh tế Nhà nước
B. Kinh tế tập thể
C. Kinh tế tư nhân
D. Có vốn đầu tư nước ngoài
3. Công ty Samsung Thái Nguyên thuộc thành phần kinh tế
A. Kinh tế Nhà nước.
B. Kinh tế tập thể.
C. Kinh tế tư nhân.
D. Có vốn đầu tư nước ngoài.

B.
A
D
BÀI 8
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
PHẦN HAI :
CÔNG DÂN VỚI CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
Nội dung bài học
1. Chủ nghĩa xã hội và những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
2. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
CNXH là giai đoạn đầu của xã hội CSCN.
XHCN mà nhân dân ta đã xây dựng có những đặc trưng gì?
1. Là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh
Một góc Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay. (Ảnh: TTXVN)
Quốc hội khóa XIV ( kì họp thứ nhất) (Ảnh: TTXVN)
2. Do nhân dân làm chủ.
Dây truyền sản xuất sữa của công ti sữa vinamill
3. Có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên LLSX hiện đại và QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX.
Ứng dụng công nghệ rô-bốt hàn tự động trong sản xuất ôtô tại công ti ô tô Trường Hải.
Nhà máy lọc dầu Dung Quất hiện tại. (Ảnh: Dân trí).
Nhà máy sợi 40.000 cọc của Công ty Cổ phần Dệt may Nha Trang
4. Có nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
Hát quan họ
Tiệc sinh nhật
Cồng chiêng Tây Nguyên
Áo dài Việt Nam
Váy công sở
Tiệc sinh nhật
Lễ hội trọi trâu
5. Con người được giải phóng khỏi áp bức, bất công, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, phát triển toàn diện.
Gia đình hạnh phúc
Giờ học âm nhạc
6. Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
Ủng hộ đồng bào bão lụt
Giúp dân gặt lúa
7. Có nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
8. Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới.
(Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Roberto Azevêdo tới thăm và làm việc với Bộ tài chính ( gặp gỡ Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng) ngày 15/6/2016).
Việt Nam với tổ chức Asean.
14
Hãy hoàn thành sơ đồ tư duy.m? (5 phút)
1
2
3
4
5
6
7
8
Các đặc trưng CNXH ở Việt Nam
Các đặc trưng CNXH ở Việt Nam
Nước mạnh
Dân chủ, văn minh
Dân giàu
Công bằng
Nhân dân làm chủ
Phát triển cao
LLSX hiện đại
QHSX phù hợp với LLSX
Tiên tiến
Đậm đà bản sắc dân tộc
Hạnh phúc
Phát triển toàn diện
Tự do , ấm no
Bình đẳng
Đoàn kết
Tương trợ giúp đỡ nhau
của dân, do dân, vì dân
Pháp quyền XHCN
Đảng Cộng sản lãnh đạo
Hợp tác, hữu nghị với nhân dân các nước
1. Xã hội
3. Kinh tế
2. Chính trị
4. Văn hóa
6. Dân tộc
7. Pháp luật
8. Đối ngoại
SƠ ĐỒ TƯ DUY – CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA CNXH Ở VIỆT NAM
5. Con người
Giải phóng khỏi áp bức, bất công
Thảo luận nhóm
Nhóm 1 : Những đặc trưng nào thể hiện rõ ở nước ta hiện nay? Cho VD?
Nhóm 2 : Chế độ XHCN có gì ưu việt hơn so với các chế độ xã hội trước đó?
Những đặc trưng nào thể hiện rõ ở nước ta hiện nay :
1. Do nhân dân làm chủ.
2. Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
3. Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
4. Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới.
CNXH mà Đảng và nhân dân ta đang xây dựng là một xã hội phát triển ưu việt, tốt đẹp hơn các xã hội trước. Một xã hội đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho con người, vì con người và sự phát triển toàn diện của con người.
Theo em, trên thế giới hiện nay những quốc gia nào đi theo con đường CNXH?

Việt Nam


Trung QuốcCu Ba

Triều Tiên
Lào
1
D
Â
N
G
I
À
U
N
Ư


M
H
N
Ã
X

H
C
I
N
Ô
G
B

N
G
D
Â
N
C
H

V
Ă
N
M
I
N
H
C
2
Mục tiêu của chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng hiện nay là gì? (41 chữ cái)
CNXH mà Đảng và nhân dân ta xây dựng là một xã hội do nhân dân…..? (6 chữ cái)
L
À
M
C
H

3
Lĩnh vực trọng tâm trong đường lối đổi mới của nước ta hiện nay? (6 chữ cái)
K
I
N
H
T

4
Hãy bổ sung từ còn thiếu trong câu sau: Xây dựng nền văn hoá....,.......dân tộc? ( 19 chữ cái)
T
I
Ê
N
I
N

M
C

À
N
S
B


T
Đ
Đ
5
Từ có 8 chữ cái thể hiện mối quan hệ của các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam?
B
Ì
N
H
Đ

N
G
6
Từ có 6 chữ cái nói về sự chung sức cùng thực hiện mục tiêu chung nào đó nhằm tạo nên sự phát triển cho cá nhân, cộng đồng, dân tộc?
H

P
T
Á
C
7
 
Gửi ý kiến