Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương III. §2. Phương trình mặt phẳng

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Văn Việt (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:10' 18-03-2017
Dung lượng: 688.5 KB
Số lượt tải: 183
Số lượt thích: 0 người
Tiết 27
.
PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG
ÔN TậP
A(x – x0) + B(y – y0) + C(z – z0) = 0
KIẾN THỨC CẦN GHI NHỚ
2. Mp() đi qua 3 điểm A(a; 0; 0), B(0; b; 0) và C(0; 0; c) có PT dạng:
được gọi là phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn
PTTQ: Ax + By + Cz + D = 0
(D = -(Ax0 + By0 + Cz0 ) )
Để viết được phương trình mặt phẳng thì cần phải biết những yếu tố nào?
KIẾN THỨC CẦN GHI NHỚ
PHÂN TÍCH
VD1: Trong kg Oxyz cho 3 điểm:
A(1; 0; 0), B(0; 2; 0), C(0; 0; 3)
Viết phương trình mp(P) đi qua A và vuông góc với đường thẳng BC.
(Trích đề thi TN THPT 2013)
Đáp án:
mp(P): -2y+3z = 0
DẠNG BÀI TẬP
VD2: Trong hệ tọa độ Oxyz cho điểm A(3; 1; 0) và
mp(P): 2x + 2y - z + 1 = 0
Viết pt mp(Q) đi qua A và song song với mp(P).
(Trích đề thi TN THPT 2011)
Đáp án:
mp(Q): 2x+2y-z-8 = 0
PHÂN TÍCH
DẠNG BÀI TẬP
VD3: Trong kg Oxyz cho 3 điểm: A(2;1;0), B(0;3;-1),
C(-1;0;1). Viết phương trình mặt phẳng (ABC).
(Trích đề thi TN THPT 2014)
Đáp án: x+5y+8z-7 = 0
DẠNG BÀI TẬP
Dạng 3: PT mặt phẳng (?) qua 3 di?m A, B, C khụng th?ng hng
Phân tích
VD4: Lập phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm A(0;1;0), B(2;3;1) và vuông góc với mp (Q): x+2y-z = 0.
(Bài tập 3.21 SBT tr 98)
Đáp án: -4x+3y+2z-3 = 0
Dạng 4: PT m?t ph?ng (?) qua hai di?m v vuụng gúc v?i m?t m?t ph?ng cho tru?c.
Phân tích
DẠNG BÀI TẬP
BÀI TẬP CỦNG CỐ
Cho tứ diện ABCD có A(2;3;7), B(4;1;3), C(5;0;4), D(4;0;6)
a/ PT mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB l
A. x-y-2z+9 = 0
B. 2x+y+z- 9 = 0
C. x+y-2z- 9 = 0
D. 3x+y-2z- 9 = 0
b/ PT mặt phẳng (BCD) l
B. 2x+3y+z-14 = 0
A. 2x-3y-z-14 = 0
C. x+y+z+14 = 0
D. x -y-z-14 = 0
c/ PT mp(?) ch?a cạnh AB và song song với CD l
A. 2x+z-11 = 0
B. x+2z-11 = 0
C. 2x+z+11 = 0
D. -x + z+ 11 = 0
 
Gửi ý kiến