Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 20. Mạng máy tính

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Nga
Ngày gửi: 05h:39' 19-03-2017
Dung lượng: 6.3 MB
Số lượt tải: 105
Số lượt thích: 0 người
Chương IV
Mạng máy tính và Internet
Nội dung của chương IV
Một số kiến thức cơ sở về mạng máy tính;
Giới thiệu một số dich vụ trên Internet.
MẠNG MÁY TÍNH
Mạng máy tính là gì ?
Phương tiện và giao thức truyền thông
Phân loại mạng máy tính
4
1
2
3
MẠNG MÁY TÍNH
Mạng máy tính là gì ?
Mạng máy tính là gì?
1.
? M?ng my tính l m?t t?p h?p cc my tính du?c k?t n?i v?i nhau theo m?t phuong th?c no dĩ sao cho chng cĩ th? trao d?i d? li?u v dng chung thi?t b?.
1.1. Khái niệm
5
Một mạng máy tính gồm 3 thành phần:
Phần mềm cho phép thực hiện giao tiếp giữa các máy tính
Các máy tính
Các thiết bị mạng đảm bảo kết nối
Phần mềm
?
Mạng máy tính là gì?
1.
1.2. Thành phần
6
*Mục đích của việc kết nối mạng máy tính?
Kết nối để:
Sao chép, truyền dữ liệu.
Dùng chung dữ liệu, các thiết bị, phần mềm hoặc tài nguyên đắt tiền.
Vì sao lại phải kết nối mạng máy tính?
Mạng máy tính là gì?
1.
7
- Phương tiện truyền thông để kết nối các máy tính có 2 loại: Có dây và không có dây
Phương tiện truyền thông
2.
Phương tiện truyền thông
2.
Phương tiện và giao thức truyền thông
2.
8
a. Kết nối có dây
Phương tiện truyền thông
2.1.
9
Phương tiện truyền thông
2.1.
Vỉ mạng
Giắc cắm
Cáp nối
Phương tiện truyền thông
2.1
Một số thiết bị trung tâm
Phương tiện truyền thông
2.1
12
Ngoài ra còn một số thiết bị khác:
Máy Scan
Phương tiện truyền thông
2.1
13
Kiểu bố trí các máy tính trong kết nối có dây
Phương tiện truyền thông
2.1
a. Kết nối có dây
14
a. Kết nối có dây
Phương tiện truyền thông
2.1
15
Kiểu bố trí các máy tính trong kết nối có dây
Phương tiện truyền thông
2.1
a. Kết nối có dây
16
- Khi trung tâm có sự cố thì hệ thống sẽ ngừng hoạt động
- Chi phí cao
Dễ kiểm tra lỗi
Không ảnh hưởng khi thêm bớt máy tính.
Tất cả các máy tính được nối vào một thiết bị trung tâm
Nếu một máy bị hỏng thì toàn bộ hệ thống sẽ ngừng hoạt động

Dễ lắp đặp
Tất cả các máy được nối trực tiếp với nhau tạo thành một vòng tròn khép lớn
Tất cả các máy được nối với nhau trên một đường thẳng
- Ít tốn dây
- Dễ lắp đặp

Nếu hai máy cùng truyền tin một lúc sẽ gây lỗi.
Đặc điểm
Ưu điểm
Nhược điểm
Kiểu đường thẳng
Kiểu vòng
Kiểu hình sao
17
b. Kết nối không dây
Phương tiện truyền thông
2.1
18
Phương tiện truyền thông không dây bao gồm những phương tiện gì ?
Phương tiện truyền thông
2.1
19
Sóng Radio
Bức xạ hồng ngoại
Sóng truyền qua vệ tinh
Phương tiện truyền thông không dây theo cách:
Phương tiện truyền thông
2.1
23
Nếu tổ chức một mạng không dây đơn giản cần có:
- Điểm truy cập không dây WAP
Phương tiện truyền thông
2.1
24
***Các yếu tố cần quan tâm khi thiết kế mạng:
Số lượng máy tính tham gia mạng.
Tốc độ truyền thông trong mạng
Địa điểm lắp đặt mạng.
Khả năng tài chính.
Phương tiện truyền thông
2.1
2.1
Phương tiện truyền thông
2.1
Phương tiện truyền thông
2.1
25
Water
Nước
Cần giao thức chung
H2O
H2O
26
? Giao th?c truy?n thơng l tồn b? cc quy t?c
ph?i tun th? trong vi?c trao d?i thơng tin trong m?ng gi?a cc thi?t b? nh?n v truy?n d? li?u
Giao thức truyền thông
2.2
Mạng máy tính có thể được phân thành: mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng toàn cầu,...
Mạng cục bộ ở một văn phòng nhỏ
Mạng diện rộng
Mạng Máy Tính
Bài tập củng cố
Câu 1: Mạng máy tính bao gồm mấy thành phần?
1
2
3
4
c.
Mạng Máy Tính
Bài tập củng cố
Câu 2 : Phương tiện truyền thông để kết nối các máy tính trong mạng gồm mấy loại?
1
2
3
4
b.
Mạng Máy Tính
Bài tập củng cố
Câu 3 : Có mấy kiểu bố trí các máy tính trong mạng?
1
2
3
4
c.
 
Gửi ý kiến