Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

NGUYÊN TẮC DẠY HỌC (7,8,9)VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC NGUYÊN TẮC

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ánh Nguyến Hyunie
Ngày gửi: 09h:09' 20-03-2017
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 31
Số lượt thích: 0 người
NGUYÊN TẮC DẠY HỌC (7,8,9)
VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC NGUYÊN TẮC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
CHỦ ĐỀ 2 _ NHÓM 11
CÂU HỎI
Câu 1 : Điền vào chỗ trống:
Nguyên tắc dạy học là …….. xác định những yêu cầu cơ bản, có tính chất xuất phát để chỉ đạo việc xác định và lựa chọn nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với ……. giáo dục, với …… dạy học và với những tính quy luật của quá trình dạy học.
Hệ thống, mục đích, nhiệm vụ
Cơ sở, nhiệm vụ, mục đích
Hệ thống, nhiệm vụ, mục đích
Cơ sở, mục đích, nhiệm vụ
CÂU HỎI
Câu 2 :
Nguyên tắc nào đã được J.A Comenski (1592 – 1670) lần đầu tiên đề ra và được gọi là nguyên tắc vàng ngọc?
Nguyên tắc thứ hai
Nguyên tắc thứ ba
Nguyên tắc thứ tư
Nguyên tắc thứ năm
CÂU HỎI
Câu 3 :
Cho một ví dụ ứng với nguyên tắc thứ 2: Đảm bảo sự thống nhất giữa lí luận và thực tiễn, học đi đôi với hành, nhà trường gắn liền với đời sống, với những nhiệm vụ phát triển của đất nước?
Nguyên tắc 7
Nguyên tắc đảm bảo tính cảm xúc tích cực trong dạy học
Nguyên tắc 8
Đảm bảo tính vừa sức và chú ý tới những đặc điểm lứa tuổi, đặc điểm cá biệt và tính tập thể của việc dạy học
Nguyên tắc chuyển quá trình dạy học sang quá trình tự học
Nguyên tắc 9
NGUYÊN TẮC DẠY HỌC
NGUYÊN TẮC DẠY HỌC
Nguyên tắc thứ bảy : đảm bảo tính vừa sức và chú ý tới những đặc điểm lứa tuổi, đặc điểm cá biệt và tính tập thể của việc dạy học
Nguyên tắc 7
Nguyên tắc thứ bảy
Nội dung của nguyên tắc :
Nguyên tắc này đòi hỏi trong quá trình dạy học khi lựa chọn nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phải không ngừng nâng cao dần mức độ khó khăn, nhằm gây nên sự căng thẳng về mặt trí thức, thể lực một cách vừa sức, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi, đặc điểm cá biệt.
• Hay nói cách khác, dạy học vừa sức là trong dạy học phải tạo nên khó khăn vừa sức, yêu cầu và nhiệm vụ được đặt ra phải tương ứng với giới hạn cao nhất của vùng phát triển trí tuệ.
NGUYÊN TẮC DẠY HỌC
Nguyên tắc thứ bảy : đảm bảo tính vừa sức và chú ý tới những đặc điểm lứa tuổi, đặc điểm cá biệt và tính tập thể của việc dạy học
Nguyên tắc 7
VÍ DỤ: Trong 1 tiết học thời gian quy định một tiết học là 35 phút nhưng giáo viên lại kéo dài thời gian đó lên 45 phút điều này sẽ gây cho học sinh sự mệt mỏi, nhàm chán
NGUYÊN TẮC DẠY HỌC
Nguyên tắc thứ bảy : đảm bảo tính vừa sức và chú ý tới những đặc điểm lứa tuổi, đặc điểm cá biệt và tính tập thể của việc dạy học
Nguyên tắc 7
TÍNH VỪA SỨC
đặc điểm lứa tuổi
lứa tuổi thay đổi thì nhu cầu trí tuệ và hứng thú nhận thức của trẻ cũng biến đổi
đặc điểm cá biệt
đạt được hiệu quả daỵ học, góp phần làm phát triển những tư chất tốt đẹp của học sinh.
Để thực hiện nguyên tắc này cần:
NGUYÊN TẮC DẠY HỌC
Nguyên tắc thứ bảy : đảm bảo tính vừa sức và chú ý tới những đặc điểm lứa tuổi, đặc điểm cá biệt và tính tập thể của việc dạy học
Nguyên tắc 7
Ví dụ: Điều kiện dạy học ở nước ta là dạy từng lớp khoảng 40 – 50 HS, điều này đòi hỏi người GV phải tiến hành dạy học và giáo dục cả lớp như một tập thể học tập, đồng thời phải tính đến những đặc điểm cá biệt của từng HS nhằm đạt được hiệu quả dạy học và góp phần phát triển những tư chất tốt đẹp của các em.
NGUYÊN TẮC DẠY HỌC
Nguyên tắc thứ bảy : đảm bảo tính vừa sức và chú ý tới những đặc điểm lứa tuổi, đặc điểm cá biệt và tính tập thể của việc dạy học
Nguyên tắc 7
ĐỂ ĐẢM BẢO TÍNH VỪA SỨC CẦN TÍNH TỚI NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CÁ BIỆT TRONG ĐIỀU KIẾN TIẾN HÀNH DẠY - HỌC VỚI CẢ TẬP THỂ LỚP, DO VẬY PHẢI CHÚ Ý:
Xác định mức độ tính chất khó khăn trong quá trình dạy học 
Phối hợp hình thức lên lớp, hình thức độc lập hoạt động của học sinh và hình thức học tập nhóm tại lớp
NGUYÊN TẮC DẠY HỌC
Nguyên tắc thứ bảy : đảm bảo tính vừa sức và chú ý tới những đặc điểm lứa tuổi, đặc điểm cá biệt và tính tập thể của việc dạy học
Nguyên tắc 7
Xác định mức độ tính chất khó khăn trong quá trình dạy học 
cách thức chủ yếu tạo nên động lực học tập, mở rộng khả năng nhận thức của học sinh, suy những biện pháp tiến hành chung với cả lớp và với từng học sinh.
Phối hợp hình thức lên lớp, hình thức độc lập hoạt động của học sinh và hình thức học tập nhóm tại lớp
Giáo viên đề ra nhiệm vụ chung và dưới sự chỉ đạo của giáo viên, từng cá nhân suy nghĩ cách giải quyết. Trong thời gian đó giáo viên giúp đỡ những học sinh yếu kém.
giáo viên chỉ đạo việc thực hiên theo nhóm, những ý tưởng hoặc những cách giải quyết vấn đề khác nhau của từng người  kết luận chung của cả nhóm  cử đại diện của mình trình bày ý kiến. Trên cơ sở đó cả lớp trình bày và đi đến kết luận chung, còn giáo viên lúc này đóng vai trò là người chỉ đạo, người cố vấn, người trọng tài
.
NGUYÊN TẮC DẠY HỌC
Nguyên tắc thứ bảy : đảm bảo tính vừa sức và chú ý tới những đặc điểm lứa tuổi, đặc điểm cá biệt và tính tập thể của việc dạy học
Nguyên tắc 7
Nguyên tắc thứ bảy
Từ một nhiệm vụ chung
Phân công nhóm giải quyết những nhiệm vụ bộ phận
Từng thành viên suy nghĩ độc lập
Cách giải quyết chung
Trình bày cách giải quyết
Lớp thảo luận và đi đến cách giải quyết nhiệm vụ chung
Học sinh làm việc không đơn thuần là ngồi cạnh nhau, tìm cách giải quyết không chỉ cho bản than mà cho cả tập thể
Xuất hiện không khí thúc đẩy nhau tích cực suy nghĩ, có sự đồng cảm hợp tác và kiểm tra lẫn nhau giáo dục tinh thần tập thể cho học sinh, mà từng học sinh giúp đỡ lẫn nhau nên nhiệm vụ học tập đề ra trở nên vừa sức với mỗi người.
NGUYÊN TẮC DẠY HỌC
Nguyên tắc thứ bảy : đảm bảo tính vừa sức và chú ý tới những đặc điểm lứa tuổi, đặc điểm cá biệt và tính tập thể của việc dạy học
Nguyên tắc 7
NGUYÊN TẮC DẠY HỌC
Nguyên tắc thứ tám : Nguyên tắc đảm bảo tính cảm xúc tích cực trong dạy học
Nguyên tắc 8
Nguyên tắc thứ bảy
Mục
tiêu
Kiến thức
- Trình bày nội dung và ý nghĩa của nguyên tắc dạy học đảm bảo tính cảm xúc tích cực của dạy học
- Trình bày cơ sở khoa học của việc đề xuất nguyên tắc trên
- Trình bày các biện pháp đảm bảo nguyên tắc trong quá trình dạy học
Kỹ năng
- Vận dụng nguyên tắc trên trong quá trình dạy học
- Giải quyết các tình huống dạy học trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc
Thái độ
- Tích cực tham gia vào bài học
- Nghiêm túc quán triệt nguyên tắc trên trong quá trình dạy học
NGUYÊN TẮC DẠY HỌC
Nguyên tắc thứ tám : Nguyên tắc đảm bảo tính cảm xúc tích cực trong dạy học
Nguyên tắc 8
Nguyên tắc thứ bảy
1.
Nội dung nguyên tắc đảm bảo tính cảm xúc tích cực của dạy học
2.
Cơ sở khoa học của việc đề xuất nguyên tắc
3.
Biện pháp đảm bảo thực hiện nguyên tắc
NGUYÊN TẮC DẠY HỌC
Nguyên tắc thứ tám : Nguyên tắc đảm bảo tính cảm xúc tích cực trong dạy học
Nguyên tắc thứ bảy
1. Nội dung nguyên tắc đảm bảo tính cảm xúc tích cực của dạy học:
Nguyên tắc đảm bảo tính cảm xúc tích cực của dạy học
Là gì ?
Nguyên tắc 8
NGUYÊN TẮC DẠY HỌC
Nguyên tắc thứ tám : Nguyên tắc đảm bảo tính cảm xúc tích cực trong dạy học
Nguyên tắc thứ bảy
1. Nội dung nguyên tắc đảm bảo tính cảm xúc tích cực của dạy học:
Nguyên tắc đòi hỏi trong quá trình dạy học phải gây cho người học sự hấp dẫn, hứng thú, lòng ham hiểu biết và có tác động mạnh mẽ đến tình cảm của họ.
Nguyên tắc 8
NGUYÊN TẮC DẠY HỌC
Nguyên tắc thứ tám : Nguyên tắc đảm bảo tính cảm xúc tích cực trong dạy học
Nguyên tắc thứ bảy
2. Cơ sở khoa học của việc đề xuất nguyên tắc:
Tình cảm:
+ Vai trò đối với nhận thức, hành động
+ Quy luật lây lan của cảm xúc
Mối quan hệ giữa giáo viên - học sinh trong quá trình dạy học:
+ Tương tác
+ Mối quan hệ hai chiều

Nguyên tắc 8
NGUYÊN TẮC DẠY HỌC
Nguyên tắc thứ tám : Nguyên tắc đảm bảo tính cảm xúc tích cực trong dạy học
Nguyên tắc thứ bảy
Là người giáo viên tương lai thì bạn sẽ có những biện pháp nào để thực hiện tốt nguyên tắc này?
Nguyên tắc 8
NGUYÊN TẮC DẠY HỌC
Nguyên tắc thứ tám : Nguyên tắc đảm bảo tính cảm xúc tích cực trong dạy học
Nguyên tắc 8
Nguyên tắc thứ bảy
3. Biện pháp đảm bảo thực hiện nguyên tắc:
1
2
3
4
Thực hiện tốt mối liên hệ giữa dạy học với cuộc sống, với thực tiễn xây dựng đất nước và với kinh nghiệm của mỗi HS.
Tăng cường hoạt động tích cực tìm tòi, tư duy, đỏi hỏi HS phải suy nghĩ, phát hiện.
Sử dụng ngôn ngữ giàu hình ảnh, truyền cảm của GV để tác động đến tâm hồn HS. Chú ý đặc biệt đến nhân cách người giáo viên.
Sử dụng công nghệ.
Cải mới,sự sáng tạo trong dạy:nội dung(tích hợp);kết hợp các phương pháp,kỹ thuật;sử dụng hình thức tổ chức hoạt động dạy học phong phú;cách tiếp cận mới;sử dụng phương tiện nghệ thuật.
NGUYÊN TẮC DẠY HỌC
Nguyên tắc 9
Nguyên tắc thứ bảy
Quá trình dạy học là gì?
Quá trình dạy học
QUÁ TRÌNH DẠY HỌC
Dạy
Truyền đạt
Điều khiển
Tự điều khiển
Lĩnh hội
Học
Nguyên tắc thứ chín : Nguyên tắc chuyển quá trình dạy học sang quá trình tự học
NGUYÊN TẮC DẠY HỌC
Nguyên tắc 9
Nguyên tắc thứ bảy
Quá trình dạy học :
Nguyên tắc thứ chín : Nguyên tắc chuyển quá trình dạy học sang quá trình tự học
NGUYÊN TẮC DẠY HỌC
Nguyên tắc 9
Quá trình tự học là gì ?
Nguyên tắc thứ chín : Nguyên tắc chuyển quá trình dạy học sang quá trình tự học
NGUYÊN TẮC DẠY HỌC
Nguyên tắc 9
Quá trình tự học:
Đảng ta đã coi tự học, tự đào tạo là vấn đề mấu chốt
có vị trí cực kì
quan trọng trong
chiến lược giáo
dục – đào tạo của đất nước
Vấn đề tự học, tự đào tạo của người học đã được Đảng, Nhà nước quan tâm quán triệt
sâu sắc từ nhiều năm qua.
Nguyên tắc thứ chín : Nguyên tắc chuyển quá trình dạy học sang quá trình tự học
NGUYÊN TẮC DẠY HỌC
Nguyên tắc 9
Quá trình tự học:
Tự học giúp cho người học có được những phẩm chất
Người tự học, tự nghiên cứu
Say mê
Sáng tạo
Chủ động
Sự tự tin
Đọc tài liệu
Tính tự lực
Tính kỉ luật
Sự kiên trì
Nguyên tắc thứ chín : Nguyên tắc chuyển quá trình dạy học sang quá trình tự học
NGUYÊN TẮC DẠY HỌC
Nguyên tắc 9
Nội dung
Nguyên tắc này đòi hỏi phải hình thành cho người học có nhu cầu, năng lực, phẩm chất tự học để có thể chuyển dần quá trình dạy học sang quá trình tự học.
Cuộc cách mạng khoa học, công nghệ phát triển hiện nay đã dẫn tới sự bùng nổ thông tin và làm cho tri thức ở từng người trở nên lạc hậu nhanh chóng. Để thích ứng với cuộc sống, mỗi người phải tự học liên tục, học suốt đời.
Nguyên tắc thứ chín : Nguyên tắc chuyển quá trình dạy học sang quá trình tự học
NGUYÊN TẮC DẠY HỌC
Nguyên tắc 9
Thông qua phương pháp giảng dạy của giáo viên mà thúc đẩy học sinh thực hiện có hệ thống kĩ năng làm việc độc lập nhằm lĩnh hội những tri thức về khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật mà họ ưa thích.
Biện pháp thực hiện nguyên tắc:
Nguyên tắc thứ chín : Nguyên tắc chuyển quá trình dạy học sang quá trình tự học
NGUYÊN TẮC DẠY HỌC
Nguyên tắc 9
Biện pháp thực hiện nguyên tắc:
Trong quá trình dạy học cần chú ý hình thành cho học sinh kĩ năng đọc sách, kĩ năng tra cứu, kĩ năng lập kế hoạch, kĩ năng tự tổ chức, kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh hoạt động tự học của mình. Thông qua làm việc độc lập khiến cho học sinh thấy rằng việc tự học không chỉ là công việc của bản thân từng người mà là mối quan tâm chung của cả tập thể lớp, của giáo viên và tập thể sư phạm.
Nguyên tắc thứ chín : Nguyên tắc chuyển quá trình dạy học sang quá trình tự học
NGUYÊN TẮC DẠY HỌC
Nguyên tắc 9
Ví dụ: Giáo viên hướng dẫn cho học sinh rèn luyện kĩ năng đọc sách theo những quy tắc sau:
Không đọc lùi lại.
Đọc và hiểu theo khối thuật toán tích hợp
Không đọc phát thành tiếng
Chuyển động mắt theo chiều thẳng đứng khi đọc tránh chuyển động theo chiều zíc zắc
Tập trung tư tưởng cao độ khi đọc sách
Hiểu những điều mình đã đọc trong quá trình đọc sách
Áp dụng các cách nhớ chủ yếu mà bạn biết trong khi đọc
Đọc với tốc độ biến đổi theo mức độ
Phải thường xuyên luyện tập, củng cố không ngừng thói quen đọc sách mỗi ngày
Đặt tiêu chuẩn đọc mỗi ngày 2 tờ báo, 1 tờ tạp chí và khoảng 50 đến 70 trang sách sau đó nâng lên nhiều hơn.
Nguyên tắc thứ chín : Nguyên tắc chuyển quá trình dạy học sang quá trình tự học
NGUYÊN TẮC DẠY HỌC
Nguyên tắc 9
Nguyên tắc thứ chín : Nguyên tắc chuyển quá trình dạy học sang quá trình tự học
NGUYÊN TẮC DẠY HỌC
Nguyên tắc 9
Trong các lần trò chuyện với học sinh cần làm cho họ hiểu rõ ý nghĩa của việc tự học trong thời đại ngày nay, tìm hiểu những khó khăn mà họ gặp phải trong việc tự học và chỉ cho họ những biện pháp khắc phục khó khăn đó.
Nguyên tắc thứ chín : Nguyên tắc chuyển quá trình dạy học sang quá trình tự học
Tổ chức trao đổi kinh nghiệm học tập trong tập thể học sinh.
NGUYÊN TẮC DẠY HỌC
Nguyên tắc 9
Nguyên tắc thứ chín : Nguyên tắc chuyển quá trình dạy học sang quá trình tự học
Chú ý xây dựng thư viện nhà trường và khuyến khích học sinh sử dụng, khai thác một cách tốt nhất tài liệu trong thư viện phục vụ cho học tập. Xây dựng các mô hình thư viện điện tử để khuyến khích tính tự học của học sinh. Tạo nhiều không gian thoải mái, yên tĩnh và tiện nghi nhất khi đọc sách ở các thư viện.
NGUYÊN TẮC DẠY HỌC
Nguyên tắc 9
Những khó khăn mà học sinh thường gặp phải:

Môi trường học tập
Lười biếngmất tập trung
Lượng kiến thức quá nhiều

Cơ sở vật chất
Khó khăn trong việc tìm kiếm tài liệu
Không quyết tâm giải quyết khó khăn
Nguyên tắc thứ chín : Nguyên tắc chuyển quá trình dạy học sang quá trình tự học
NGUYÊN TẮC DẠY HỌC
Nguyên tắc 9
Phương pháp thực hiện quá trình tự học:
Lập kế hoạch
Tìm phương pháp hợp lý
Rèn luyện tính kỉ luật khi học
Học các ghi nhớ
Tự kiểm tra
Chọn lọc thông tin và kiến thức
Hiểu sâu và thường xuyên ôn lại
Nguyên tắc thứ chín : Nguyên tắc chuyển quá trình dạy học sang quá trình tự học
NGUYÊN TẮC DẠY HỌC
Nguyên tắc thứ chín : Nguyên tắc chuyển quá trình dạy học sang quá trình tự học
Nguyên tắc 9
Kĩ năng tự học không chỉ quan trọng trong quãng thời gian trong khi ngồi dưới chân ghế nhà trường mà nó cần thiết cho suốt thời gian làm việc sau này của cả đời người. Nhất là ngày nay, khi mà thế giới biến đổi từng giờ mỗi ngày một lượng lớn các thông tin được phát tán trên các khắp các phương tiện truyề thông. Nếu chúng ta không có kĩ năng tự học dể tiếp thu liên tục những thay đổi này, chúng ta sẽ mãi là người tụt hậu lại phía sau.
Mối liên hệ giữa các nguyên tắc dạy học :
Các nguyên tắc dạy học liên quan mật thiết với nhau. Nội dung của từng nguyên tắc đan kết với nhau, hỗ trợ nhau nhằm chỉ đạo thực hiện quá trình dạy học đạt được hiệu quả.
Trong quá trình dạy học, với nội dung và những điều kiện dạy học nhất định, có thể coi trọng một nguyên tắc dạy học nào đó. Điều đó không có nghĩa là coi nhẹ những nguyên tắc khác mà cần kết hộp các nguyên tắc thành một thể hoàn chỉnh thì mới đạt những hiệu quả cao trong dạy học.
MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC NGUYÊN TẮC DẠY HỌC
Lưu ý khi vận dụng các NTDH:
MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC NGUYÊN TẮC DẠY HỌC
Cần gây hứng thú cho người học.
Cần tôn trọng người học và việc học của họ.
Cần tiến hành đánh giá việc học một cách đúng đắn
và kịp thời.
Cần vạch ra mục tiêu dạy, học rõ ràng và nêu lên 
những thách thức trí tuệ.
Cần khuyến khích người học tự cam kết, tự hợp đồng,
tự kiểm tra quy trình học của mình.
Giáo viên cần học từ người học và cần hướng dẫn
người học biết chọn lọc, biết phê phán, biết tranh luận,
biết sáng tạotrong quá trình học.
CÂU HỎI
Câu 1 : Để thực hiện tốt quá trình tự học cần có những phương pháp học tập hiệu quả, hãy kể tên một số phương pháp ?
Phương pháp lập kế hoạch, tự kiểm tra đánh giá, chọn lọc thông tin kiến thức bằng sơ đồ hóa, …
CÂU HỎI
Câu 2 : Nhờ vào nhân cách nào mà người giáo viên có thể tác động mạnh đến tính cảm xúc tích cực của học sinh khi giảng bài ?
Ngôn ngữ giàu hình ảnh,giàu cảm xúc,thể hiện thái độ của giáo viên đối với những hiện tượng,sự kiện,tư tưởg khi trình bày bài giảng.
Sự ân cần, chu đáo, thể hiện lòng yêu mến đối với học sinh.
c) Sự nghiêm túc khi giảng bài.
CÂU HỎI
Câu 3 : Khi thực hiện nguyên tắc thống nhất giữa tính khoa học và tính giáo dục trong dạy học thì không thể không chú ý tới nguyên tắc nào?
CÂU HỎI
Đáp án: Nguyên tắc đảm bảo sự thống nhất giữa lí luận và thực tiễn, học đi đôi với hành; nguyên tắc đảm bảo sự thống nhất giữa tính tự giác, tính tích cực, tính độc lập, sáng tạo của học sinh và vai trò chủ đạo của giáo viên trong quá trình dạy học; nguyên tắc đảm bảo tính vừa sức và chú ý tới đặc điểm lứa tuổi và đặc đểm cá biệt trong điều kiện dạy học tập thể; nguyên tắc đảm bảo tính cảm xúc tích cực của dạy học; nguyên tắc chuyển từ quá trình dạy học sang quá trình tụ học.
CÂU HỎI
Câu 4: Sự quá tải về mặt trí lực và thể lực dẫn đến hậu quả gì?
Làm yếu sự nổ lực ý chí, khả năng làm việc bị hạ thấp.
Làm cho học sinh sớm mệt mỏi, chán nản.
Cả A & B.
Danh sách thành viên trong nhóm:
MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC NGUYÊN TẮC DẠY HỌC
Lê Thúy Hằng
Phạm Thi Thanh Tuyền
Phạm Thị Kim Khánh
Trịnh Hoàng Lan Phương
Nguyễn Ngọc Ánh
Nguyễn Huỳnh Như
Nguyễn Thị Thủy
CẢM ƠN VÌ ĐÃ LẮNG NGHE!
NHÓM 11
 
Gửi ý kiến