Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 12. Sports and pastimes

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: GIÁO SINH LÝ THỊ DOA
Người gửi: Hoàng Thị Lụa
Ngày gửi: 10h:36' 20-03-2017
Dung lượng: 3.6 MB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích: 0 người
WELCOME TO OUR CLASS
video
Unit 12
Sports and Pastimes
PERIOD 80 : B- FREE TIME (B4,5,6)
What do they do in their free time ? Match the names with the right pictures
b)
c)
e)
f)
Thuy
Luat and Nam
Hung
Lan and Dung
5. Listen and read. How often ?
New words:
- Once a week : Một lần một tuần.
- Twice a week : Hai lần một tuần.
- Three times a week : Ba lần một tuần.
- Three times a month : Ba lần một tháng.
- Diary (n) : Sổ nhật ký
I go fishing once a week
How often does he go fishing ?
He goes fishing once a week
How often + does + she/ he/ it + V ?
- She/He/ + Vs/es +
once/ twice/ a week.* Structures:
Form :
Use :
Câu hỏi How often..? Dùng để hỏi bạn hoặc ai khác làm việc gì đó thường xuyên đến mức độ nào .
Three /four/ five…times a week.
Mai : How often does Ly go jogging ?
Lien : She goes jogging once a week.
Mai : How often does she listen to music ?
Lien : She listens to music twice a week.
Mai : How often does she read ?
Lien : She reads three times a week.
Ly’s diary
How often does Ly …….V ?
She …………Vs/es………….a week.
Ask and answer questions about Ly’s activities
How often does Ly go to school ?
She goes to school six times a week ?
I go to the zoo once a week.
How often do you go to the zoo, Minh?
Learn by heart the new words and structures.

Practice to read the dialogue.

Describe their timetables use form How often..?

Prepare the new lesson C- How often (C1,2,3,4)
HOMEWORK
 
Gửi ý kiến