Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 19. Tạo và làm việc với bảng

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Huyền Trang
Ngày gửi: 15h:30' 20-03-2017
Dung lượng: 3.2 MB
Số lượt tải: 37
Số lượt thích: 0 người

Thông tin trình bày bằng cách sử dụng bảng dễ nhìn, khoa học hơn so với cách trình bày thông thường.
Quan sát và nhận xét cách trình bày thông tin dưới dạng sau
Hãy kể tên một số ví dụ có sử dụng bảng mà em hay gặp ??
Thời khóa biểu, danh sách lớp, bảng số liệu biểu đồ trong địa lý, …Bảng 2Bảng 1

Nhìn vào hai cách trình bày thông tin các em có nhận xét gì?
SV: Vũ Thị Huyền Trang
BÀI 19
TẠO VÀ LÀM VIỆC VỚI BẢNG
Trường THPTHồng Quang
1. Khái niệm:
Bảng (TABLE) là một cách tổ chức và trình bày thông tin, dữ liệu theo hàng và cột.
2. Cấu trúc bảng: Gồm các hàng và các cột
Cột (column): Các ô trên 1 hàng dọc.
Hàng (row): Các ô trên 1 hàng ngang.
Ô (cell): Giao giữa hàng và cột.
KHÁI NIỆM VỀ BẢNG
1. TẠO BẢNG
a. Tạo bảng bằng một trong các cách sau
Cách 1: Chọn lệnh
Table  Insert  Table …rồi chỉ ra số cột và số hàng cũng như các số đo chính xác cho độ rộng các cột trong hộp thoại Insert Table.
1. TẠO BẢNG

Cách 2: Nháy nút lệnh
Insert → Table...
(hoặc nhấn tổ hợp Ctrl + F12).
1. TẠO BẢNG
b. Chọn thành phần của bảng
Có hai cách
Cách 1: Dùng lệnh
Table  Select,
rồi chọn tiếp Cell, Row, Column hay Table.

1. TẠO BẢNG
Cách 2: Chọn trực tiếp
Chọn ô:Chọn hàng: nháy chuột tại cạnh trái của nó1. TẠO BẢNG
Chọn cột: nháy chuột trái ở phần đầu cột
Chọn cả bảng: đặt chuột ở góc trên bên trái của bảng và nháy chuột.
c. Thay đổi kích thướt của hàng và cột
Cách 1:


B2: Kéo thả chuột để thay đổi kích thước
1. TẠO BẢNG
1. TẠO BẢNG
Cách 2:
Dùng chuột kéo thả các nút trên thước nganghoặc thước dọc

a. Chèn thêm hoặc xóa ô, hàng, cột
Chèn thêm hàng:
Chọn hàng nằm bên cạnh đối tượng tương ứng cần chèn.
Table → Insert → Rows...
2. CÁC THAO TÁC VỚI BẢNG
2. CÁC THAO TÁC VỚI BẢNG
a. Chèn thêm hoặc xóa ô, hàng, cột
Chèn thêm cột:
Chọn cột nằm bên cạnh đối tượng tương ứng cần chèn.
Table → Insert → Columns...
2. CÁC THAO TÁC VỚI BẢNG
a. Chèn thêm hoặc xóa ô, hàng, cột
Xóa ô, hàng, cột
Chọn ô, hàng, cột cần xóa
Dùng lệnh Table  Delete
hoặc Table  Insert, rồi chỉ rõ vị trí của đối tượng sẽ chèn.
2. CÁC THAO TÁC VỚI BẢNG
b. Tách một ô thành nhiều ô:
Chọn ô cần tách.
Sử dụng lệnh Table  Split Cells … hoặc nút lệnh trên thanh công cụ Table and Borders.
Nhập số hàng và số cột cần tách trong hộp thoại.
2. CÁC THAO TÁC VỚI BẢNG
c. Gộp nhiều ô thành 1 ô:
Chọn các ô cần gộp rồi vào Table  Merge cells.
Hoặc nút lệnh trên thanh công cụ table and borders.
2. CÁC THAO TÁC VỚI BẢNG
Nhắc lại một số chức năng định dạng văn bản?
+ Định dạng kí tự
+ Định dạng đoạn văn bản
2. CÁC THAO TÁC VỚI BẢNG
d. Định dạng văn bản trong ô
B1: Chọn ô cần định dạng.
B2: Nháy chuột phải chọn Cell (căn thẳng ô).
B3: Chọn kiểu định dạng mong muốn.
(*) Hoặc dùng nút lệnh Cell
trên thanh công cụ tables and borders.
3. Tổng kết
Tạo bảng
Các cách để tạo bảng
Chọn thành phần của bảng
Cách thay đổi kích thước của cột(hay hàng)
Các thao tác với bảng
Chèn thêm hoặc xóa ô, hàng và cột
Tách một ô thành nhiều ô
Gộp nhiều ô thành một ô
Định dạng văn bản trong ô
Bài tập về nhà
– Bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK/128.
– Luyện tập trên máy ở nhà.
BÀI HỌC TỚI ĐÂY LÀ KẾT THÚC!
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT!!
 
Gửi ý kiến