Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương III. §10. Phép nhân phân số

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Phạm Minh Tùng
Ngày gửi: 21h:40' 20-03-2017
Dung lượng: 635.5 KB
Số lượt tải: 81
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS ĐÀO HỮU CẢNH
NĂM HỌC 2016 - 2017
SỐ HỌC 6: TIẾT 82
Phép nhân phân số
Thực hiện phép toán nhân hai phân số :
BÀI 10: PHÉP NHÂN PHÂN SỐ
(Multiplication of fractions)
1/ Quy tắc (Rule)
Quy tắc này vẫn được áp dụng đối với các phân số có tử và mẫu là các số nguyên.
Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau .
BÀI 10: PHÉP NHÂN PHÂN SỐ
(Multiplication of fractions)
1/ Quy tắc (Rule)
Tính (Evaluate):
BÀI 10: PHÉP NHÂN PHÂN SỐ
(Multiplication of fractions)
1/ Quy tắc (Rule)
Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau .
Tính (Evaluate):
BÀI 10: PHÉP NHÂN PHÂN SỐ
(Multiplication of fractions)
2/ Nhận xét (Comment):
Muốn nhân một số nguyên với một phân số (hoặc một phân số với một số nguyên), ta nhân số nguyên với tử của phân số và giữ nguyên mẫu.
Tính (Evaluate):
Bài 69/36: Nhân các phân số (chú ý rút gọn nếu có thể):
Multiply fractions (reduce if possible)
BÀI 10: PHÉP NHÂN PHÂN SỐ
(Multiplication of fractions)
Bài 71/37: Tìm x, biết: Find x, given that
Muốn nhân một số nguyên với một phân số (hoặc một phân số với một số nguyên), ta nhân số nguyên với tử của phân số và giữ nguyên mẫu.
BÀI 10: PHÉP NHÂN PHÂN SỐ
(Multiplication of fractions)
1/ Quy tắc (Rule)
Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau .
2/ Nhận xét (Comment):
BÀI 10: PHÉP NHÂN PHÂN SỐ
(Multiplication of fractions)
Hướng dẫn học ở nhà:
- Học quy tắc nhân hai phân số và nhân một số nguyên với một phân số.
- Làm BT 69 (c, d, g)/ 36 - SGK
Tính (Evaluate):
 
Gửi ý kiến