Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương IV. §5. Đa thức

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Duyên Nam
Ngày gửi: 23h:20' 20-03-2017
Dung lượng: 4.5 MB
Số lượt tải: 35
Số lượt thích: 0 người
Gv:
Lê Duyên Nam

H
K
N
Đ
I

G
Câu 1: Cho hình vẽ dưới đây:
Hãy viết công thức tính diện tích các hình dưới đây theo x và y?
K
I

M
T
R
A
Tiết 57: BÀI 5 ĐA THỨC
ĐA THỨC
Khái niệm: Đa thức là tổng của các đơn thức
Ví dụ:
Chú ý: Mỗi đơn thức được coi là một đa thức
2. THU GỌN ĐA THỨC
1. Hãy cho một ví dụ về đa thức
2. Tìm các cặp hạng tử đồng dạng của đa thức đó.
3. Thu gọn các hạng tử đồng dạng của đa thức.
4. Muốn thu gọn đa thức ta làm như thế nào?
Khái niệm:
Đa thức thu gọn là đa thức
không có các hạng tử đồng dạng
2. THU GỌN ĐA THỨC
Khái niệm:
Đa thức thu gọn là đa thức
không có các hạng tử đồng dạng
Bài tập phiếu học tập
Cho đa thức
A= 3x2 + 6xy -8y2+4x2 – 6xy + 9y2
Hãy thực hiện thu gọn đa thức A?
Đáp án: 7x2 +y2
3. BẬC CỦA ĐA THỨC
Cho đa thức M= x2y5 +6 x3y7 -7x2y6+1
Vậy bậc của đa thức M là 10
Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong dạng thu gọn của đa thức đó.

Chú ý: (sgk)
Trò chơi trắc nghiệm
1.Cho đa thức A = 8x-3x+50x2 -1
Có mấy hạng tử?
a. 3 b. 4 c. 5 d. 8

2.Thu gọn đa thức A dưới đây đúng hay sai, nếu sai hãy sửa lại cho đúng
A= 8x-3x+50x2 -1
= 50x2 - 5x – 1.
Đúng
Sai
3.Cho đa thức B = 10 x3y4 +12 x2y – 5x +3
Đa thức B có bậc là bao nhiêu?

a.3 b.4 c.1 d.7
4: Hãy nối các câu ở cột A và cột B cho hoàn chỉnh
HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
Bài 25 sgk
Bài 27 sgk

CHÀO TẠM BIỆT
VÀ HẸN GẶP LẠI
 
Gửi ý kiến