Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giới thiệu tỉ số

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Hằng
Ngày gửi: 01h:38' 21-03-2017
Dung lượng: 6.0 MB
Số lượt tải: 172
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH TÂN
GIÁO VIÊN: TRẦN THỊ HẰNG
LỚP : 4 / 2
MÔN: TOÁN
BÀI: GIỚI THIỆU TỈ SỐ
Thứ ba, ngày 21, tháng 3, năm 2017
Toán
Bài cũ: Luyện tập chung
Viết các phép chia sau dưới dạng phân số:
7 : 9 =
5 : 8 =
6 : 19 =
1 : 3 =


Thứ ba, ngày 21, tháng 3, năm 2017
Toán
Bài cũ: Luyện tập chung
Viết các phép chia sau dưới dạng phân số:
7 : 9 =
5 : 8 =
6 : 19 =
1 : 3 =


Chương năm:
. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ
. TỈ LỆ BẢN ĐỒ
1. Tỉ số- Một số bài toán liên quan đến tỉ số
Ví dụ 1: Một đội xe có 5 xe tải và 7 xe khách.
Thứ ba, ngày 21, tháng 3, năm 2017
Toán
Giới thiệu tỉ số
Ví dụ 1: Một đội xe có 5 xe tải và 7 xe khách.
Xe tải:
Xe khách:
Thứ ba, ngày 21, tháng 3, năm 2017
Toán
Giới thiệu tỉ số
Ví dụ 1: Một đội xe có 5 xe tải và 7 xe khách.
Xe tải:
5 xe
Xe khách:
7 xe
Thứ ba, ngày 21, tháng 3, năm 2017
Toán
Giới thiệu tỉ số
Ví dụ 1: Một đội xe có 5 xe tải và 7 xe khách.
Xe tải:
- Tỉ số của số xe tải và số xe khách
5 xe
Xe khách:
7 xe
Thứ ba, ngày 21, tháng 3, năm 2017
Toán
Giới thiệu tỉ số
Ví dụ 1: Một đội xe có 5 xe tải và 7 xe khách.
Xe tải:
- Tỉ số của số xe tải và số xe khách
5 xe
Xe khách:
7 xe
Thứ ba, ngày 21, tháng 3, năm 2017
Toán
Giới thiệu tỉ số
Ví dụ 1: Một đội xe có 5 xe tải và 7 xe khách.
Xe tải:
- Tỉ số của số xe tải và số xe khách
5 xe
Xe khách:
7 xe
Thứ ba, ngày 21, tháng 3, năm 2017
Toán
Giới thiệu tỉ số
Ví dụ 1: Một đội xe có 5 xe tải và 7 xe khách.
Xe tải:
- Tỉ số của số xe tải và số xe khách là
5 xe
Xe khách:
7 xe
- Tỉ số này cho biết số xe tải bằng số xe khách
Thứ ba, ngày 21, tháng 3, năm 2017
Toán
Giới thiệu tỉ số
hay
5:7
Ví dụ 1: Một đội xe có 5 xe tải và 7 xe khách.
Xe tải:
- Tỉ số của số xe tải và số xe khách là
5 xe
Xe khách:
7 xe
- Tỉ số này cho biết số xe tải bằng số xe khách
Thứ ba, ngày 21, tháng 3, năm 2017
Toán
Giới thiệu tỉ số
hay
5:7
- Tỉ số của số xe khách và số xe tải
là7:5 hay
- Tỉ số này cho biết số xe khách bằng số xe tải
Ví dụ 2:
Tỉ số của số thứ nhất và số thứ hai
5
7
3
5: 7 hay
6
3 :6 hay
a
b
a : b hay
Tỉ số của a và b là a:b hay (b khác 0)
(khác0)
Số thứ hai
Số thứ nhất
Thứ ba, ngày 21, tháng 3, năm 2017
Toán
Giới thiệu tỉ số
Thứ ba, ngày 21, tháng 3, năm 2017
Toán
Giới thiệu tỉ số

Khi viết tỉ số của hai số ta cần chú ý:
1) Số nào nói đến trước thì viết trước dấu chia( hoặc viết trên dấu gạch ngang), số nào nói đến sau thì viết sau dấu chia( hoặc viết dưới dấu gạch ngang).
2) Khi viết tỉ số của hai số, ta không viết tên đơn vị.
3) Khi viết tỉ số của hai số ta không rút gọn về phân số tối giản.
Bài 1: Viết tỉ số của a và b, biết:
a=2
b=3
b) a=7
b=4
c) a=6
b=2
d) a=4
b=10
Thứ ba, ngày 21, tháng 3, năm 2017
Toán
Giới thiệu tỉ số
Bài 1: Viết tỉ số của a và b, biết:
a=2
b=3
b) a=7
b=4
c) a=6
b=2
d) a=4
b=10
Thứ ba, ngày 21, tháng 3, năm 2017
Toán
Giới thiệu tỉ số
Bài 1: Viết tỉ số của a và b, biết:
a=2
b=3
b) a=7
b=4
c) a=6
b=2
d) a=4
b=10
Thứ ba, ngày 21, tháng 3, năm 2017
Toán
Giới thiệu tỉ số
Bài 1: Viết tỉ số của a và b, biết:
a=2
b=3
Tỉ số của a và b là
Thứ ba, ngày 21, tháng 3, năm 2017
Toán
Giới thiệu tỉ số
2:3 hay
Bài 1: Viết tỉ số của a và b, biết:
b) a=7
b=4
Tỉ số của a và b là
Thứ ba, ngày 21, tháng 3, năm 2017
Toán
Giới thiệu tỉ số
7:4 hay
Bài 1: Viết tỉ số của a và b, biết:
c) a=6
b=2
d) a=4
b=10
Thứ ba, ngày 21, tháng 3, năm 2017
Toán
Giới thiệu tỉ số
Bài 1: Viết tỉ số của a và b, biết:
c) a=6
b=2
d) a=4
b=10
- Tỉ số của a và b là
- Tỉ số của a và b là
Thứ ba, ngày 21, tháng 3, năm 2017
Toán
Giới thiệu tỉ số
6:2 hay
4:10 hay
Bài 1: Viết tỉ số của a và b, biết:
a=2
b=3
b) a=7
b=4
c) a=6
b=2
d) a=4
b=10
- Tỉ số của a và b là
- Tỉ số của a và b là
- Tỉ số của a và b là
- Tỉ số của a và b là
2:3 hay
7:4 hay
6:2 hay
4:10 hay
Bài 3: Trong một tổ có 5 bạn trai và 6 bạn gái.
a) Viết tỉ số của số bạn trai và số bạn của cả tổ;
b) Viết tỉ số của số bạn gái và số bạn của cả tổ.
Thứ ba, ngày 21, tháng 3, năm 2017
Toán
Giới thiệu tỉ số
Bài 3: Trong một tổ có 5 bạn trai và 6 bạn gái.
a) Viết tỉ số của số bạn trai và số bạn của cả tổ;
b) Viết tỉ số của số bạn gái và số bạn của cả tổ.
Thứ ba, ngày 21, tháng 3, năm 2017
Toán
Giới thiệu tỉ số
Bài 3: Trong một tổ có 5 bạn trai và 6 bạn gái.
a) Viết tỉ số của số bạn trai và số bạn của cả tổ;
b) Viết tỉ số của số bạn gái và số bạn của cả tổ.
Bài giải
a/Tỉ số của số bạn trai và số bạn của cả tổ là 5:11 hay
Số bạn trai và bạn gái của cả tổ là:
5 + 6 = 11 (bạn)
Tỉ số của số bạn gái và số bạn của cả tổ là 6:11 hay

Thứ ba, ngày 21, tháng 3, năm 2017
Toán
Giới thiệu tỉ số
Thứ ba, ngày 21, tháng 3, năm 2017
Toán
Giới thiệu tỉ số
AI NHANH AI ĐÚNG!
AI NHANH AI ĐÚNG!

1/ Viết tỉ số chỉ : số học sinh nam và số học sinh nữ

Lớp 4/2 có 16 học sinh nam và 15 học sinh nữ.

AI NHANH AI ĐÚNG!

2/ Viết tỉ số chỉ : số học sinh nữ và số học sinh nam.

Lớp 4/2 có 16 học sinh nam và 15 học sinh nữ.

AI NHANH AI ĐÚNG!

3/ Viết tỉ số chỉ : số học sinh nữ và số học sinh cả lớp.

Lớp 4/2 có 16 học sinh nam và 15 học sinh nữ.

AI NHANH AI ĐÚNG!

4/ Viết tỉ số chỉ : số học sinh nam và số học sinh cả lớp.

Lớp 4/2 có 16 học sinh nam và 15 học sinh nữ.

Thứ ba, ngày 21, tháng 3, năm 2017
Toán
Giới thiệu tỉ số

Khi viết tỉ số của hai số ta cần chú ý:
1) Số nào nói đến trước thì viết trước dấu chia( hoặc viết trên dấu gạch ngang), số nào nói đến sau thì viết sau dấu chia( hoặc viết dưới dấu gạch ngang).
2) Khi viết tỉ số của hai số, ta không viết tên đơn vị.
3) Khi viết tỉ số của hai số ta không rút gọn về phân số tối giản.
1
32
Toán 4
 
Gửi ý kiến