Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 11. Travelling in the Future. Lesson 3. A closer look 2

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị thu hiền
Ngày gửi: 21h:23' 01-04-2017
Dung lượng: 817.2 KB
Số lượt tải: 102
Số lượt thích: 0 người
Phòng giáo dục và đào tạo TX Quảng Yên
Trường THCS Nam Hòa
English 7
Unit 11: Lesson 3-A closer look 2
Student: Hien Nguyen
Grammar
Ac1:Listen again Listen again to part of the conversation What words do Phuc, Veronica and Mai use when talking about the future? Complete the rules in the box. 
Grammar
Những từ/ cụm từ mà Phúc, Veronica, Mai nói về tương lai:
-will be next,
- there’ll be,
- there will be,
- they will have,
- I’ll wear
Công thức
Ac2: Rearrange the words to make sentences. 


1. People won’t use flying cars until the year 2050.


2. Do you think the fuel price will increase next month?

3. The mail won’t arrive until next week.

4. I don’t think he will take the new position.


5.  We will use more solar energy in the future.Ac 3: Minh Due is asking a fortune-teller about his future. Complete the sentences with the correct form of "will".

1.  Will I be            
 2. will be          
 3. Will I be            
     4. will be
5. will I be            
  6. won’t be      
  7. wil travel
AC 4: Complete the sentences with possessive pronouns. Look at the example.


1.This computer is theirs.
2.The black bike is mine
3.These shoes are his.
4.The cat is Veronica’s.
5.The picture is ours
Remember
Ac 5: Game
Now, choose any five things you can see in the classroom. Make sentences about them.
Egg:
The tables are students’.
The board is ours.
The chairs are students’.
The ruler is teacher’s.
This bag is mine..


Guide home:
No_avatar
không hiện ra bài
Avatar

Bạn cần kích hoạt Flash Player của trình duyệt để xem trước được nội dung.

 
Gửi ý kiến