Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 29. Các loại hoa

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lý Thảo
Ngày gửi: 11h:11' 02-04-2017
Dung lượng: 21.3 MB
Số lượt tải: 253
Số lượt thích: 0 người
SINH 6
TIẾT 33:
CÁC LOẠI HOA
Nhuỵ
Cánh hoa
Nhị
Lá đài
đế hoa
Cuống hoa
Hạt phấn
Bao phấn cắt ngang
Chỉ nhị
Vòi nhuỵ
đầu nhuỵ
Bầu nhuỵ
Noãn
Kiểm tra bài cũ:
Chỉ trên hình vẽ và cho biết các bộ phận của hoa?
TIẾT 33
CÁC LOẠI HOA
Tiết 33: Các loại hoa
1.Phân chia các nhóm hoa can cứ vào
bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa:
Quan sát từng hoa trong hỡnh 29.1 SGK, tỡm xem mỗi hoa có bộ phận sinh sản chủ yếu nào rồi đánh dấu (x) vào cột: Nhị và Nhuỵ?
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Tiết 33: Các loại hoa
1.Phân chia các nhóm hoa can cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa:
Căn cø vµo bé phËn sinh s¶n chñ yÕu cña hoa, h·y chia hoa c¸c em mang ®i cïng víi hoa trong H29.1 thµnh 2 nhãm vµ kÓ tªn c¸c hoa trong mçi nhãm?
.=> Nhóm I gồm các hoa có đủ 2 bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa: hoa cải, bưởi, khoai tây, táo tây, ... =>Nhóm II gồm các hoa ch? cú 1 trong 2 bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa: hoa dưa chuột,liễu, bí, ...
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Hãy chọn các từ thích hợp trong các từ hoa đơn tính, hoa đực, hoa lưỡng tính, hoa cái điền vào chỗ trống trong các câu dưới đây:
Căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa có thể chia hoa thành hai nhóm chính:
1. Những hoa có đủ nhị và nhụy gọi là:……………….
2. Những hoa thiếu nhị hoặc nhụy gọi là:……………
+ Hoa đơn tính chỉ có nhị gọi là:…………
+ Hoa đơn tính chỉ có nhụy gọi là:…………
hoa cái
hoa đực
hoa lưỡng tính
hoa đơn tính
Tiết 33: Các loại hoa
1. Phân chia các nhóm hoa can cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Hoa đơn tính
Hoa đơn tính
Hoa lưỡng tính
Hoa lưỡng tính
Hoa đơn tính
Hoa đơn tính
Hoa đơn tính
Hoa lưỡng tính
Hoa lưỡng tính
Hoa đơn tính
Từ tên gọi của các nhóm hoa đó, hãy
hoàn thiện nốt cột cuối cùng của bảng
Tiết 33: Các loại hoa
Căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa có thể chia hoa thành mấy nhóm ? Gồm những nhóm nào ? Lấy ví dụ ?Một số cây có các loại hoa đặc biệt như cây đu đủ có 3 loại hoa: lưỡng tính, đực, cái. Những hoa này có thể mọc trên cùng một cây, nhưng cũng có khi trên một cây chỉ có hoa lưỡng tính và hoa cái (thường gọi là cây đu đủ cái), hoặc chỉ có hoa lưỡng tính và hoa đực (thường gọi là cây đu đủ đực và nó vẫn có quả).

Cách mọc của hoa mướp đực và hoa mướp cái có giống nhau không?

- Hoa cái thường mọc riêng lẻ
- Hoa đực thường mọc nhiều hoa trên một cuống
2.Phân chia các nhóm hoa dựa vào
cách sắp xếp hoa trên cây:
Tiết 33: Các loại hoa
1.Phân chia các nhóm hoa can cứ vào
bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa:
Dựa vào cách xếp hoa trên cây, người ta chia hoa thành nh?ng nhóm nào?
2 cách mọc hoa: Mọc đơn độc.
Mọc thành cụm.
Căn cø vµo c¸ch xÕp hoa trªn c©y, h·y s¾p xÕp hoa mµ c¸c em mang ®i : hoa nµo lµ hoa mäc ®¬n ®éc, hoa nµo lµ hoa mäc thµnh côm?
Hoa mọc đơn độc và mọc thành cụm có đặc điểm gì?
- Hoa mọc đơn độc: mỗi cuống chỉ mang một hoa
- Hoa mọc thành cụm: trên một cuống chính mang nhiều hoa.
Em có nhận xét gì về kích thước của hoa mọc đơn độc và hoa mọc thành cụm?

- Hoa mọc thành cụm mỗi hoa thường nhỏ hơn so với hoa mọc đơn độc
Những hoa nhỏ thường mọc thành cụm có tác dụng gì đối với sâu bọ và đối với sự thụ phấn của hoa?
Những hoa nhỏ thường mọc thành cụm có tác dụng thu hút sâu bọ. Sâu bọ có thể phát hiện ra chúng từ xa và bay đến hút mật hoặc lấy phấn hoa từ hoa này sang hoa khác nên có thể giúp cho nhiều hoa được thụ phấn, quả sẽ đậu được nhiều hơn.
Có hoa nào mọc thành cụm nhưng không có màu sắc sặc sỡ, không có hương thơm, mật ngọt không?Hoa lúa
Hoa ngô


Có hoa nào mọc thành cụm nhưng chỉ có hoa đực hoặc hoa cái không?
Hoa ngô
Hoa mướp
Hoa đu đủ- Chăm sóc cây cho cây đủ dinh dưỡng, cho nhiều hoa
- Không nên tùy tiện hái hoa, bảo vệ hoa để cây cho nhiều quả
Chăm sóc và bảo vệ cây
Để cây cho nhiều quả thì chúng ta phải làm gì?
HOA MỌC ĐƠN ĐỘC
HOA THƯỢC DƯỢC
HOA HỒNG
HOA TRÀ
HOA HẢI ĐƯỜNG
HOA PHÙ DUNG
HOA XƯƠNG RỒNG
HOA DÂM BỤT
HOA SEN
HOA SÚNG
HOA MỌC THÀNH CỤM
HOA HƯỚNG DƯƠNG
HOA CHUỐI
HOA MỘC HƯƠNG
HOA TRINH NỮ
HOA THIẾT MỘC LAN
HOA ANH ĐÀO
HOA CẨM TÚ CẦU
HOA LAN
HOA SEN CẠN
HOA TRÚC ĐÀO
HOA PHONG LAN
HOA THỦY TIÊN
HOA PHƯỢNG VĨ
HOA CÚC

PHÂN CHIA HOA
Bộ phận sinh sản chủ yếu
Cách xếp hoa trên cây
Hoa
đơn tính
(chỉ có nhị
hoặc nhụy)
Hoa
lưỡng tính
(có đủ nhị
và nhụy)
Hoa mọc
đơn độc
Hoa mọc
thành cụm
Hoa đực
Chỉ có nhị
Hoa cái
Chỉ có nhụy

CỦNG CỐ
Chọn câu trả lời đúng nhất
Thế nào là hoa đơn tính?
Hoa có đài, tràng, nhị
Hoa có đài, tràng, nhụy
Hoa có nhị hoặc nhụy
Hoa có đài, tràng, nhị, nhụy
2. Thế nào là hoa lưỡng tính?
Là hoa có đài, tràng, nhị, nhụy
Hoa có đài, tràng, nhi.
Hoa có nhị hoặc nhụy
Hoa có đài, tràng, nhụy- HOA MỌC THÀNH CỤM
HOA BƯỞI
- HOA LƯỠNG TÍNH
Gọi tên và phân biệt các hoa sau?
- HOA MỌC ĐƠN ĐỘC
HOA BÍ ĐỎ
- HOA ĐƠN TÍNH
- HOA MỌC ĐƠN ĐỘC
HOA LY
- HOA LƯỠNG TÍNH
- HOA MỌC ĐƠN ĐỘC
HOA SEN
- HOA LƯỠNG TÍNH
HOA HUỆ
- HOA LƯỠNG TÍNH
- HOA MỌC THÀNH CỤM
HOA KHOAI TÂY
- HOA LƯỠNG TÍNH
- HOA MỌC THÀNH CỤM
HOA LIỄU
- HOA ĐƠN TÍNH
- HOA MỌC THÀNH CỤM
HOA CÚC
- HOA LƯỠNG TÍNH
- HOA MỌC THÀNH CỤM
Hướng dẫn về nhà
- Học bài theo câu hỏi sách giáo khoa.
- Chuẩn bị: Sưu tầm hoa, tranh ảnh về hoa thụ phấn nhờ sâu bọ.

-
Thcs Tam tiến
Chúc
Các
Em
Cham
Ngoan
Học
Giỏi
Kính
Chúc
Quý
Thầy

Mạnh
Khỏe
BÀI HỌC TỚI ĐÂY LÀ KẾT THÚC
HOA ĐỒNG TIỀN
HOA NGỌC LAN
HOA ĐẠI
HOA MÕM SÓI
HOA PHI YẾN
HOA LÀI
HOA MIMODA
HOA OẢI HƯƠNG
HOA DẠ LAN HƯƠNG
HOA KIM NGÂN
HOA XOAN
HOA LỤC BÌNH
HOA TƯỜNG VI
HOA
BẰNG LĂNG
Tiết 33: Các loại hoa
HOA CHÙM ỚT
HOA ANH THẢO
HOA LỒNG ĐÈN
HOA LƯU LY
HOA NHÀI
HOA
VÔNG VANG
HOA MÀO GÀ
- HOA MỌC THÀNH CỤM
HOA TÁO TÂY
- HOA LƯỠNG TÍNH
HOA DƯA CHUỘT
- HOA ĐƠN TÍNH
- HOA MỌC ĐƠN ĐỘC
 
Gửi ý kiến