Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 52. Tinh bột và xenlulozơ

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Thị Thúy Thụy
Ngày gửi: 05h:47' 20-04-2017
Dung lượng: 4.2 MB
Số lượt tải: 118
Số lượt thích: 0 người
TINH BỘT
XENLULOZƠ
TIẾT 63: TINH BỘT VÀ XENLULOZƠ
TIẾT 63: TINH BỘT VÀ XENLULOZƠ
I. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN
Gạo có từ 75% tinh bột
Gỗ có từ 40-50 % xenlulozơ
Ngô có khoảng 70% tinh bột
Bông nõn có gần 98% xenlulozơ
Tre có từ 45-55%% xenlulozơ
Sắn có khoảng 80% tinh bột
Sắn
Gạo
Ngô
Bông
Gỗ
Tre
Tinh bột
Xenlulozô
Có nhiều trong các loại hạt, củ, quả như lúa, ngô, khoai, sắn ...
Là thành phần chủ yếu trong sợi bông, tre, gỗ, nứa, ...
TIẾT 63: TINH BỘT VÀ XENLULOZƠ
I. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN

*Thí nghiệm : Lần lượt cho một ít tinh bột (bột gạo), xenlulozơ (sợi tre, nứa) vào hai ống nghiệm thêm nước vào lắc nhẹ, sau đó đun nóng hai ống nghiệm.
Bột gạo
Nước
Sợi tre
Nước
Quan sát: trạng thái, màu sắc, sự hòa tan trong nước của tinh bột và xenlulozơ trước và sau đun nóng rút ra nhận xét?
* Kết luận:
II. TÍNH CHẤT VẬT LÝ
TIẾT 63: TINH BỘT VÀ XENLULOZƠ
I. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN
II. TÍNH CHẤT VẬT LÝ
Tinh bột và xenlulozơ là những chất rắn, màu trắng, không tan trong nước. Riêng tinh bột tan được trong nước nóng.
Bài 52: TINH BỘT VÀ XENLULOZƠ
I. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN
II. TÍNH CHẤT VẬT LÝ
III. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO PHÂN TỬ
Dựa vào thông tin SGK/156 hãy cho biết thành phần cấu tạo và khối lượng phân tử của tinh bột và xenlulozơ?
TIẾT 63: TINH BỘT VÀ XENLULOZƠ
* Tinh bột và xenlulozơ có phân tử khối rất lớn .
*Tinh bột và xenlulozơ được tạo thành do nhiều nhóm
– C6H10O5 - liên kết lại với nhau .
.....– C6H10O5 – C6H10O5 – C6H10O5 –.....
Viết gọn
( – C6H10O5 – )n
Nhóm – C6H10O5 – : mắt xích phân tử
n : số mắt xích
+ n  1 200 – 6 000: tinh bột
+ n  10 000 – 14 000: xenlulozơ
III. CẤU TẠO PHÂN TỬ
Xenlulozơ và tinh bột đều có phân tử khối rất lớn, nhưng phân tử khối của xenlulozơ lớn hơn nhiều so với tinh bột .
TIẾT 63: TINH BỘT VÀ XENLULOZƠ
Bài 52: TINH BỘT VÀ XENLULOZƠ
I. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN
II. TÍNH CHẤT VẬT LÝ
III. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO PHÂN TỬ
IV. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC
1.Phản ứng thủy phân
Em hãy cho biết quá trình hấp thu tinh bột trong cơ thể người và động vật ?
Tinh bột
Enzim amilaza
Mantozơ
Enzim mantaza
Glucozơ
Nếu đun tinh bột hoặc xenlulozơ với dung dịch axit thì xảy ra quá trình gì ? Sản phẩm thu được là chất gì ?
Quá trình thủy phân để tạo ra glucozơ.
nC6H12O6
+
nH2O
Axit
t0
( - C6H10O5 - )n
Ở nhiệt độ thường, tinh bột và xenlulozơ bị thủy phân thành glucozơ nhờ xúc tác của các enzim thích hợp .
1.Phản ứng thủy phân
Bài 52: TINH BỘT VÀ XENLULOZƠ
I. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN
II. TÍNH CHẤT VẬT LÝ
III. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO PHÂN TỬ
IV. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC
1.Phản ứng thủy phân
(–C 6H10O5 –)n + H2O
Axit
t0
C6H12O6
2.Tác dụng của tinh bột với iot
n
n
Tinh bột và xenlulozơ bị thủy phân trong dung dịch axit tạo ra glucozơ .
Thí nghiệm: TÌM HIỂU TÁC DỤNG CỦA TINH BỘT VỚI IOT
Hồ tinh bột xuất hiện màu xanh đặc trưng
Màu xanh biến mất
Màu xanh lại hiện ra.
Bài 52: TINH BỘT VÀ XENLULOZƠ
I. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN
II. TÍNH CHẤT VẬT LÝ
III. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO PHÂN TỬ
IV. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC
1.Phản ứng thủy phân
(–C 6H10O5 –)n + nH2O

Axit
t0
n C6H12O6
2.Tác dụng của tinh bột với iot
Tinh bột tác dụng với dung dịch iot tạo màu xanh đặc trưng.
Bài 52: TINH BỘT VÀ XENLULOZƠ
I. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN
II. TÍNH CHẤT VẬT LÝ
III. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO PHÂN TỬ
IV. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC
V. TINH BỘT, XENLULOZƠ CÓ ỨNG DỤNG GÌ?
Tinh bột và xenlulozơ được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp :
6nCO2 + 5nH2O
Clorophin
Ánh sáng
(-C6H10O5 - )n + 6nO2
ứng dụng
Lương thực
Sản xuất đường Glucozơ
Sản xuất Rượu etylic
Tinh bột
ứng dụng
XENLULOZƠ
Sản xuất giấy
Vật liệu xây dựng
Sản xuất đồ gỗ
Sản xuất vải sợi
chất rắn, màu trắng, không tan trong nước lạnh nhưng tan được trong nước nóng
chất rắn, màu trắng, không tan trong nước ngay cả khi đun nóng
Hạt, củ, quả
Bông, tre, gỗ, nứa
(-C6H10O5-)n
Giấy, vật liệu xây dựng, vải sợi, đồ gỗ
Lương thực, sản xuất glucozơ, axit axetic
Viết các phương trình hoá học thực hiện dãy chuyển đổi sau ( Ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có)
Tinh bột
Glucozơ
Rượu etylic
Axit axetic
(1)
(2)
(3)
PTHH:

(-C6H10O5-)n + nH2O nC6H12O6

C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2

C2H5OH + O2 CH3COOH + H2O
Axit,t0
Men rượu
30-350C
Men giấm
Hướng dẫn tự học ở nhà
Bài cũ:
- Học bài: Nắm cấu tạo phân tử, tính chất hoá học, ứng dụng của tinh bột và xenlulozơ.
- Làm bài tập 3, 4 (sgk trang 158)
2. Bài mới: Tìm hiểu bài Protein
- Trạng thái tự nhiên
- Thành phần và cấu tạo phân tử
- Tính chất
- Ứng dụng

 
Gửi ý kiến