Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ôn tập Cuối năm

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Đức Chinh
Ngày gửi: 11h:50' 20-04-2017
Dung lượng: 181.7 KB
Số lượt tải: 36
Số lượt thích: 0 người
ÔN TẬP CUỐI NĂM
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN TOÁN KHỐI 11
NĂM HỌC 2016-2017
Câu 3(1,0đ). Tính đạo hàm của các hàm số:
a) Hàm đa thức .
b) Hàm lượng giác .
Câu 4(1,5đ). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số biết tiếp tuyến song song hoặc vuông góc với một đường thẳng cho trước.
II. Hàm lượng giác:
I.Hàm luỹ thừa:
Hàm sơ cấp
Hàm hợp u = u(x)
I.Hàm luỹ thừa:
II. Hàm lượng giác:
CHỦ ĐỀ 1:TÍNH ĐẠO HÀM BẰNG QUY TẮC
CÁC QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM
CHỦ ĐỀ 1:TÍNH ĐẠO HÀM BẰNG QUY TẮC
Bài 1: Tính đạo hàm của các hàm số sau:
CHỦ ĐỀ 1:TÍNH ĐẠO HÀM BẰNG QUY TẮC
Bài 2: Tính đạo hàm của các hàm số sau:
Bài 3: Cho hàm số có đồ thị (C).

a)Tính đạo hàm của hàm số.
b)Giải phương trình y’=2.
CHỦ ĐỀ 1:TÍNH ĐẠO HÀM BẰNG QUY TẮC
Hướng dẫn:
CHỦ ĐỀ 2:VIẾT PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

TH1:Tiếp tuyến (d) song song với đường thẳng cho trước:
.
B1: Tiếp tuyến
B2: Gọi là hoành độ tiếp điểm,ta có: (*)
B3: Giải (*) ta được .Từ đó suy ra
B4: Phương trình tiếp tuyến phải tìm :
TH2:Tiếp tuyến (d) vuông góc với đường thẳng cho trước:
B1: Tiếp tuyến
(Các bước còn lại làm tương tự TH1)
Bài 4: Cho hàm số có đồ thị (C).

a) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng .
b) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng .
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1:Cho hàm số . Tiếp tuyến của (C) song song với
đường thẳng y = -3x có phương trình là :
Câu 2:Cho hàm số . Tiếp tuyến của (C) vuông góc với
đường thẳng x+3y+2017=0 có hoành độ tiếp điểm là :
Câu 3:Tìm M treân (H): sao cho tieáp tuyeán taïi M vuoâng goùc vôùi (d):y=x+2017?
A.(1;-1) hoặc(2;-3) B.(5;3) hoặc (2;-3) C.(5;3)hoặc (1;-1) D.(1;-1) hoặc (4;5)
Bài 4:Cho hàm số .
Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (1), biết tiếp tuyến đó cắt
trục hoành, trục tung lần lượt tại hai điểm phân biệt A, B
và tam giác OAB cân tại gốc tọa độ O.
 
Gửi ý kiến

Hãy thử nhiều lựa chọn khác