Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thien Thu
Ngày gửi: 23h:01' 20-04-2017
Dung lượng: 4.4 MB
Số lượt tải: 38
Số lượt thích: 0 người
Bài 9:
TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
Bài 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
2. Một số dạng biểu đồ
1. Minh họa số liệu bằng biểu đồ
3. Tạo biểu đồ
4. Chỉnh sửa biểu đồ
1. Minh họa số liệu bằng biểu đồ:
Bài 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
Quan sát 2 cách thống kê sau, cách nào giúp em dễ nhận biết xu thế tăng hay giảm của dữ liệu?
1. Minh họa số liệu bằng biểu đồ:
Bài 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
Trong 2 hình trên, hình nào giúp em dễ thấy được tỉ lệ học sinh giỏi khối 7
Bài 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
Quan sát bảng dữ liệu trên trang tính sau và so sánh số lượng học sinh giỏi (Nam, Nữ, Tổng cộng) qua từng năm?
1. Minh họa số liệu bằng biểu đồ:
Bài 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
Quan sát biểu đồ sau và so sánh số lượng học sinh giỏi (Nam, Nữ, Tổng cộng) qua từng năm?
1. Minh họa số liệu bằng biểu đồ:
Nhận xét việc minh họa dữ liệu trên trang tính?
Nhận xét về việc minh họa dữ liệu bằng biểu đồ?
Phải mất một thời gian nhất định để so sánh số liệu trên trang tính.
Khó khăn hơn nếu bảng tính nhiều hàng và cột.
Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ là cách minh họa dữ liệu sinh động, trực quan.
Dễ so sánh dữ liệu hơn, dễ dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu.
Bài 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
1. Minh họa số liệu bằng biểu đồ:
2. Một số dạng biểu đồ:
Biểu đồ cột
Biểu đồ đường gấp khúc
Biểu đồ hình tròn
Bài 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
Biểu đồ cột
Dùng để so sánh dữ liệu có trong nhiều cột của bảng dữ liệu.
Bài 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
Biểu đồ đường gấp khúc
Dùng để so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu.
Bài 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
Biểu đồ hình tròn
Dùng để mô tả tỉ lệ của từng dữ liệu so với tổng các dữ liệu.
Bài 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
Bài 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
2. Một số dạng biểu đồ:
+ Biểu đồ cột: Thích hợp để so sánh số liệu trong nhiều cột.

+ Biểu đồ đường gấp khúc: Dùng để so sánh và dự đoán xu thế tăng hay giảm của số liệu.

+Biểu đồ hình tròn: Thích hợp để mô tả giá trị của dữ liệu so với tổng thể.
3. Tạo biểu đồ:
Ví dụ 1:
Bài 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
Trong chương trình bảng tính, biểu đồ được tạo từ dữ liệu trên trang tính. Để biết biểu đồ được tạo từ dữ liệu của bảng tính như thế nào, em xem ví dụ sau.
Quan sát giáo viên nêu ví dụ!!
3. Tạo biểu đồ:
Bài 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
Em hãy trình bày lại thao tác tạo biểu đồ cô vừa thực hiện.
A. Minh họa dữ liệu trực quan.
B. Dễ so sánh số liệu.
C. Dễ dự đoán xu thế tăng hay giảm của các số liệu.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 1: Mục đích của việc sử dụng biểu đồ là gì?
Cũng cố:
Biểu đồ cột.
B. Biểu đồ đường gấp khúc
C. Biểu đồ hình tròn
D. Biểu đồ miền.
Câu 2: Để mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể người ta thường dùng dạng biểu đồ nào?
Cũng cố:
A.

B.

C.

D.
Câu 3: Trong các nút lệnh sau nút nào dùng để tạo biểu đồ?
Cũng cố:2
1
Câu 4: Hãy xác định chức năng của 2 khu vực trong hộp thoại dưới đây:
Chọn nhóm biểu đồ
Chọn dạng biểu đồCâu 5: Hãy xác định chức năng của 2 khu vực trong hộp thoại dưới đây:
Kiểm tra và sửa miền dữ liệu
Chọn dãy dữ liệu cần minh họa
DẶN DÒ
Về nhà học bài
Xem trước phần còn lại của Bài 9: Trình Bày Dữ Liệu Bằng Biểu Đồ
CẢM ƠN QUÝ THẦY, CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE.
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!
a/ Chọn dạng biểu đồ:
Sau khi nháy nút Chart Wizard
3. Tạo biểu đồ:
Bài 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ3. Tạo biểu đồ:
Bài 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
*Trong hộp thoại Chart Winzard step 1 of 4:
+Chọn nhóm biểu đồ ở ngăn bên trái (Chart type).
+Chọn dạng biểu đồ ở ngăn bên phải (Chart sub-type).
+Nháy nút Next để sang hộp thoại thứ 2.
b/ Xác định miền dữ liệu
Sau khi nháy nút Next xuất hiện hộp thoại
3. Tạo biểu đồ:
Bài 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ3. Tạo biểu đồ:
Bài 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
*Trong hộp thoại Chart Winzard step 2 of 4:
+Kiểm tra và sửa đổi miền dữ liệu (nếu cần) tại mục Data Range.
+Chọn dãy dữ liệu cần minh họa theo hàng (Row) hoặc cột (Columns) tại mục Series in.
+Nháy nút Next để sang hộp thoại thứ 3.
b/ Xác định miền dữ liệu
Giáo án Tin học 7 – Tuần 22 – Tiết 44
c/ Các thông tin giải thích biểu đồ:
Sau khi nháy nút Next xuất hiện hộp thoại
3. Tạo biểu đồ:
Bài 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
3. Tạo biểu đồ:
Bài 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
*Trong hộp thoại Chart Winzard step 3 of 4:
+Chart Title: đặt tiêu đề cho biểu đồ.
+Category (x) axis: đặt chú thích cho trục ngang.
+Value (y) axis: đặt chú thích cho trục đứng.
+ Nháy nút Next để sang hộp thoại thứ 4.
c/ Các thông tin giải thích biểu đồ:
d/ Vị trí đặt biểu đồ:
Sau khi nháy nút Next xuất hiện hộp thoại
3. Tạo biểu đồ:
Bài 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
d/ Vị trí đặt biểu đồ:
3. Tạo biểu đồ:
Bài 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
*Trong hộp thoại Chart Winzard step 4 of 4:

+Chọn As New sheet: đặt biểu đồ ở nột sheet mới.

+Chọn As Object in: đặt biểu đồ cùng Sheet với dữ liệu.

+Nháy Finish để hoàn tất tạo biểu đồ.
a. Thay đổi vị trí của biểu đồ:
Để thay đổi vị trí của biểu đồ, em nháy chuột trên biểu đồ và kéo thả đến vị trí mới.
b. Thay đổi dạng biểu đồ:
Bài 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
4. Chỉnh sửa biểu đồ:
a. Thay đổi vị trí của biểu đồ:
Để thay đổi vị trí của biểu đồ, em nháy chuột trên biểu đồ và kéo thả đến vị trí mới.
b. Thay đổi dạng biểu đồ:
Bài 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
4. Chỉnh sửa biểu đồ:
c. Xóa biểu đồ:
d. Sao chép biểu đồ vào văn bản Word:
Để xóa biểu đồ, em nháy chuột trên biểu đồ và nhấn phím Delete
Bài 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
4. Chỉnh sửa biểu đồ:
CỦNG CỐ
A/ Nháy liên tục nút Next trong các hộp thoại và nháy nút Finish (khi nút Next mờ đi) sẽ được kết quả là 1 biểu đồ.
B/ Nháy nút Chart Wizard trên thanh công cụ hoặc vào Insert chọn Chart Xuất hiện hộp thoại
C/ Chọn miền dữ liệu cần tạo biểu đồ
Nối các nội dung với nhau để được đáp án đúng:
3. Tạo biểu đồ
Bài 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
Em hãy tạo biểu đồ từ bảng dữ liệu sau:
Câu 1: Em hãy cho biết nút lệnh nào sau đây dùng để tạo biểu đồ?
Câu 2: Em hãy chọn đáp án đúng: “Mục đích của việc sử dụng biểu đồ là gì”?
Bài 3: Nối các nội dung với nhau để được đáp án đúng:
Để quan sát, so sánh dữ liệu có trong nhiều cột hoặc nhiều hàng ta không nên trình bày bằng biểu đồ, đúng hay sai?
Sai
ĐÁP ÁN
Lợi ích của việc sử dụng biểu đồ?
b) Giúp tính toán dễ dàng
a) Dễ so sánh dữ liệu hơn, dễ dữ đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu
CÂU HỎI
c) Giúp phân biệt được các biểu đồ
d) Cả b và c đúng
Tiết học hôm nay em vừa tìm hiểu bao nhiêu dạng biểu đồ? Kể ra?
ĐÁP ÁN
3 dạng biểu đồ: Biểu đồ cột, Biểu đồ đường gấp khúc, Biểu đồ hình trònCách nào sau đây tạo ra một biểu đồ từ bảng dữ liệu?
DẶN DÒ
Về nhà học bài
Xem trước nội dung Bài thực hành 9: Tạo biểu đồ để minh họa.
CẢM ƠN QUÝ THẦY, CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE.
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!
 
Gửi ý kiến