Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương VI. Bài 6. Thực hành tổng hợp

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thuỷ
Ngày gửi: 08h:42' 21-04-2017
Dung lượng: 930.0 KB
Số lượt tải: 29
Số lượt thích: 0 người
Bài 6:
Thực hành tổng hợp
I. Ôn lại câu lệnh lặp
1) Hình tam giác

Repeat 3 [ FD 200 RT 360/3 ]

2) Hình vuông

Repeat 4 [ FD 100 RT 360/4 ]

Thực hành tổng hợp
3) Đa giác năm cạnh

Repeat 5 [ FD 100 RT 360/5 ]

4) Lục giác

Repeat 6 [ FD 100 RT 360/6 ]

Thực hành tổng hợp
II. Ôn lại câu lệnh lặp lồng
Khăn thêu tạo bởi 8 hình vuông
Repeat 4 [ FD 100 RT 360/4]

Repeat 8 [
RT 360/8 ]

Thực hành tổng hợp
III. Ôn lại cách viết thủ tục

* Một thủ tục gồm 3 phần :
- Đầu thủ tục : to tenthutuc
- Thân thủ tục : chứa các câu lệnh, các thao tác bên trong thủ tục
- Kết thúc thủ tục : end
* Ví dụ 1 : Viết thủ tục tam giác

Repeat 3 [ FD 200 RT 360/3 ]
end
to tamgiac

Thực hành tổng hợp
III. Ôn lại cách viết thủ tục

* Ví dụ 2 : Viết thủ tục khăn thêu tạo bởi 20 hình đa giác

end
to khantheu

Repeat 5 [ FD 100 RT 360/5]

Repeat 20 [
RT 360/20 ]

Thực hành tổng hợp
Thực hành
- Khăn thêu được tạo bởi 30 hình lục giác

end
to khantheu

T1-122. Phối hợp hình vẽ và văn bản. Viết một thủ tục để Logo vẽ hình chiếc khăn thêu và viết trên màn hình dòng chữ dưới đây.
cs setpencolor 1
repeat 30 [repeat 6[ fd 50 rt 60 ] rt 360/30 ] pu
bk 100 rt 90 bk 120
pd
setpencolor 4
label [Chóc mõng sinh nhËt mÑ]
Thực hành tổng hợp
- Cối xay gió

end
to coixaygio

T2-123. Viết chưuơng trình gồm một hoặc nhiều thủ tục để tạo ra các hình trang trí theo mẫu dưới đây.
cs repeat 8[fd 100 hinhvuong bk 100 rt 360/8]
end
to hinhvuong

Repeat 4 [fd 50 rt 360/4]
Thực hành tổng hợp
 
Gửi ý kiến