Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 29. Cấu trúc các loại virut

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Hùng Vương
Ngày gửi: 10h:01' 21-04-2017
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 25
Số lượt thích: 0 người
Chương III
Virut và bệnh truyền nhiễm
CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT
Bài 29
I. KHÁI NIỆM VIRUT
II. CẤU TẠO
III. HÌNH THÁI
MỤC TIÊU BÀI HỌC:
- Nêu được các đặc điểm cơ bản của virut.
- Mô tả được hình thái và cấu tạo chung của virut.
CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT
Bài 29
Lõi là
axit nuclêic
vỏ prôtêin (vỏ Capsit)
Nuclêôcapsit
capsôme
I. CẤU TẠO:
Lõi là axit nuclêic (hệ gen): AND (chuỗi đơn hoặc chuỗi kép) hoặc ARN (chuỗi đơn hoặc chuỗi kép) .
Vỏ là prôtêin (vỏ capsit) bao bọc bên ngoài để bảo vệ axit nuclêic.
Phức hợp giữa axit nuclêic và vỏ capsit gọi là nuclêôcapsit.
Vỏ capsit được cấu tạo từ các đơn vị prôtêin gọi là capsôme.
CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT
Bài 29
I. CẤU TẠO:
Một số virut có thêm vỏ bao bên ngoài vỏ capsit, gọi là vỏ ngoài(là lớp lipit kép và prôtêin). Trên mặt vỏ ngoài có các gai glicôprôtêin làm nhiệm vụ kháng nguyên và giúp virut bám lên bề mặt tế bào chủ. Virut không có vỏ ngoài gọi là virut trần.
Axit nuclêic
Vỏ Capsit
Vỏ ngoài
Gai glicôprôtêin
Hình 29.1. So sánh cấu tạo virut trần(a) và virut có vỏ ngoài(b)
Capsôme
a
b
CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT
Bài 29
I. CẤU TẠO:
CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT
Bài 29
Lõi axit nuclêic
Vỏ capsit
Vỏ ngoài
Gai glicôprôtêin
- Gai glicôprôtêin làm nhiệm vụ kháng nguyên, giúp virut bám trên bề mặt tế bào chủ.
Axit nuclêic
Virut ADN
Virut ARN
Vật chủ
Virut ở người và động vật
Virut ở thực vật
Virut ở vi sinh vật
 
Gửi ý kiến