Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 11. Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lăng Minh Tá
Ngày gửi: 09h:51' 08-05-2017
Dung lượng: 2.2 MB
Số lượt tải: 113
Số lượt thích: 0 người
Tổng kết lịch sử việt nam
Từ năm 1919 đến năm 2000
Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 trải qua những thời kì nào?
1919-1930
1930-1945
1945-1954
1954-1975
1975-2000
Nêu nội dung chính của các hình ảnh trên ?
Chương trình khai thác thuộc địa của thực dân Pháp
I. Các thời kì phát triển của lịch sử dân tộc:
1. Thời kì 1919 - 1930:
1919-1930
1930-1945
1945-1954
1954-1975
1975-nay
? Bức tranh trên nói cho em những điều gì?
Xã hội Việt Nam bị phân hoá
Bộ mặt kinh tế, cơ sở hạ tầng có biến đổi
Hệ tưu tưuởng mới (trào lưuu tiến bộ từ phuương Tây du nhập vào Việt Nam)
I. Các giai đoạn chính và đặc điểm của tiến trình lịch sử:
1. Thời kì 1919 - 1930:
1919-1930
1930-1945
1945-1954
1954-1975
1975-nay
? Hãy xắp xếp các bức tranh ảnh trên theo đúng trình tự thời gian?
? Mối liên hệ giữa các sự kiện trên là gì?
* Đều là quá trình hoạt động của Nguyễn ái Quốc và gắn với những sự kiện quan trọng đưua đến sự ra đời của ĐCSVN
1
2
3
2. Thời kì 1930 - 1945:
Tổng diễn tập lần I
Tổng diễn tập lần II
Tổng khởi nghĩa
1919-1930
1930-1945
1945-1954
1954-1975
1975-nay
3. Thời kì 1945 - 1954:

Hãy sắp xếp các hình ảnh sau theo trình tự thời gian?
1919-1930
1930-1945
1945-1954
1954-1975
1975-nay
(2)
(1)
(4)
(3)
3. Thời kì 1945 - 1954:

Hãy sắp xếp các hình ảnh sau theo trình tự thời gian?
1919-1930
1930-1945
1945-1954
1954-1975
1975-nay
(3)
(2)
(4)
(1)
4. Thời kì 1954 - 1975:
- Xây dựng CNXH
Chi viện cho miền Nam
Chống lại 2 lần Mĩ gây
chiến tranh phá hoại.
- Chống ĐQ Mỹ
và bọn tay sai
Giải Phóng hoàn
toàn miền Nam
Thống
nhất
đất
nước
Đặc điểm
Nhiệm vụ?
4. Thời kì 1954 - 1975:
4. Thời kì 1954 - 1975:
30 - 4 - 1975
gi?i phúng hon ton mi?n Nam
th?ng nh?t d?t nu?c
Việt Nam thống nhất hoàn toàn
5.Thời kì 1975 - 2000
Nêu nội dung và ý nghĩa của bức ảnh?
28/7/1995
II. Nguyên nhân thắng lợi, những bài học kinh nghiệm, phuương huướng đi lên
Nguyên
nhân
thắng
lợi
Bài học
kinh
nghiệm
Sự lãnh đạo tài tình của Đảng
Truyền thống đấu tranh bất khuất của nhân dân
Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH
Tăng cuường đoàn kết toàn dân và đoàn kết quốc tế
 
Gửi ý kiến