Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

trao đổi chất ở đông vật bài 64 tự nhiên xã hội ánh nguyễn hyunie

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ánh Nguyến Hyunie
Ngày gửi: 17h:16' 13-05-2017
Dung lượng: 6.2 MB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người

KIỂM TRA BÀI CŨ
ĐỘNG VẬT ĂN THỰC VẬT
ĐỘNG VẬT ĂN THỊT
ĐỘNG VẬT ĂN TẠP
ĐỘNG VẬT ĂN SÂU BỌ
Thứ tư, ngày 10 tháng 5 năm 2017
----------------------
KHOA HỌC
Bài 64 :
TRAO ĐỔI CHẤT Ở ĐỘNG VẬT
Nhóm 6
Người dạy : Nguyễn Ngọc Ánh
Mặt trời
Không khí
Cây, cỏ
Hươu

Hổ
Nước
Vịt

Quá trình trên gọi là gì ?

Thứ tư, ngày 10 tháng 5 năm 2017
Quá trình trao đổi chất ở động vật là quá trình
động vật lấy thức ăn, nước uống, khí ô-xi từ
môi trường và thải ra môi trường
khí cac-bo-nic, phân, nước tiểu.
ĐỘNG VẬT
SƠ ĐỒ TRAO ĐỔI CHẤT Ở ĐỘNG VẬT
HẤP THỤ
THẢI RA
Khí ô-xi
Khí các-bô-níc
Nước
Nước tiểu
Các chất hữu cơ có
trong thức ăn
(lấy từ thực vật
hoặc động vật)
Các chất thải
 
Gửi ý kiến