Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ôn tập Chương II. Góc

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dark Amedu Dragon
Ngày gửi: 09h:34' 17-05-2017
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 57
Số lượt thích: 0 người
BĐTD: CHƯƠNG II: GÓC
Bi 1: Mỗi hình sau ứng với những kiến thức nào đã học?
Nửa mặt phẳng bờ a
Góc nhọn
và điểm M nằm trong góc
Góc vuông
Góc tù
Góc bẹt
Hai góc kề bù
Hai góc phụ nhau
Tia Ot l phân giác của góc
Tam giác ABC
Đường tròn ( O,R)
Câu 1: Hãy chọn câu trả lời đúng ? (15s)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Góc 650 và góc nào sau đây là hai góc phụ nhau?
1150
250
350
450
Đáp án: B) 250
( T?ng s? do hai gúc ph? nhau b?ng 900)
Bài 2: Bài tập trắc nghiệm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 2: Hãy chọn câu trả lời đúng? (15s)
Đáp án: B và D
Tia Ox nằm giữa hai tia Oy và OZ
Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz
Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy
.
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, ta có
Khi đó:
Ot là tia phân giác của góc xOy
Số đo góc xOt là:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 3: Hãy chọn câu trả lời đúng? (15s)
A) 500
B) 650
C) 900
D) 1150
Đáp án: B) 650
Vì tia Ot là phân giác của góc xOt nên
Câu 4: Hãy chọn câu trả lời đúng? (15s)
Số đo góc x`Oy là:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A) 500
B) 650
C) 900
D) 1150
Đáp án: A) 500
1300
Bài 3: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa Ox, vẽ hai tia Ox, Oz sao cho: và
O
x
y
z
600
1200
a) Chứng tỏ tia Ot là tia phân giác của góc xOz?
b) Vẽ tia Ot là phân giác của góc yOz. Chứng tỏ góc xOt là góc vuông?
t
b) Chứng minh góc xOt là góc vuông?
600
Tia Ot là phân giác của góc yOz
tia Ot nằm giữa 2 tia Oy, Oz
Trên cùng nửa mặt phẳng chứa tia Oy, có
(1)
(2)
Hướng dẫn học ở nhà:
Ôn l¹i kiÕn thøc ®· häc
Xem l¹i lêi gi¶i c¸c bµi ®· lµm,
Lµm bµi tËp: 34; 35; 37 (SGK/87) 31; 32 (SBT/58)
*Lưu ý: Cần có lý luận và biểu thức tính trong trình bày lời giải.
TiÕt sau chuÈn bÞ kiÓm tra 45 phót (mang compa, th­íc ®o gãc)
Vì tia Ot là phân giác của góc yOz nên
Trên cùng nửa mặt phẳng chứa tia Oy, có
 tia Ot nằm giữa 2 tia Oy và Oz


Thay số được:


Vậy góc xOt là góc vuông
 
Gửi ý kiến