Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ôn tập Chương III. Phân số

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: maytinh
Người gửi: Dark Amedu Dragon
Ngày gửi: 09h:46' 17-05-2017
Dung lượng: 9.6 MB
Số lượt tải: 26
Số lượt thích: 0 người
GIÁO VIÊN NGUYỄN VIỆT TOÀN
TRƯỜNG THCS YÊN LÂM
Tiết 107: ễn t?p h?c Kỡ II (Ti?t 2)
Bài 1: Điền vào chỗ trống (...) trong các câu sau:
a, Muốn tìm của số b cho trước, ta tính ..... ..
( với )
b, Muốn tìm một số khi biết của nó bằng a, ta tính .......
( với )
c, Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số a và b, ta nhân a với .....
rồi chia cho b và viết kí hiệu ...... vào kết quả: ..........
100
%
KIỂM TRA BÀI CŨ
Tiết 107: ễn t?p h?c Kỡ II (Ti?t 2)
KIỂM TRA BAI CŨ
Bài 2: Điền đúng hoặc sai vào bảng sau:
Đ
Đ
S
S
Tiết 107: ễn t?p h?c Kỡ II (Ti?t 2)
LUYỆN TẬP
Giải:
a, Số HS trung bình của lớp là:

Số HS khá và giỏi của lớp là:
40 – 14 = 26 (HS)
Số HS khá của lớp là:

Số HS giỏi của lớp là:
26 – 16 = 10 (HS)
Tiết 107: ễn t?p h?c Kỡ II (Ti?t 2)
LUYỆN TẬP
b, Tỉ số phần trăm số HS khá so với số HS cả lớp là:

Tỉ số phần trăm số HS khá so với số HS cả lớp là:

Tiết 107: ễn t?p h?c Kỡ II (Ti?t 2)
LUYỆN TẬP
Bài 173 tr 67 SGK
Vận tốc ca nô xuôi, vận tốc ca nô ngược quan hệ với vận tốc dòng nước như thế nào? Hãy tính Vxuôi - Vngược = ?
Hướng dẫn:
Vxuôi = Vca nô+ Vnước
Vngược= Vca nô- Vnước
=> Vxuôi - Vngược = 2Vnước
Nếu gọi chiều dài khúc sông là S (km).
Hãy tính vận tốc ca nô khi xuôi và vận tốc
ca nô khi ngược (theo S)?
Tiết 107: ễn t?p h?c Kỡ II (Ti?t 2)
LUYỆN TẬP
Bài 173 tr 67 SGK
Vậy: Chiều dài khúc sông là 45 km
Câu 1:
Tổng của hai số nguyên đối
nhau bằng?
A . 1
B . 0
C . -1
Thời gian:
Rung chuông với điểm
9
10
Hết giờ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Trò chơi
Thời gian:
Rung chuông với điểm
Hết giờ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Trò chơi
Thời gian:
Rung chuông với điểm
Câu 3:
25% của 16 bằng?
A, 4 B, 25 C, 16
Hết giờ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Trò chơi
Thời gian:
Rung chuông với điểm
Hết giờ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Trò chơi
Thời gian:
Rung chuông với điểm
Câu 5:
25% của 1 giờ bằng:
A, 25 phút B, 15 phút C, 40 phút
Hết giờ
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Trò chơi
Thời gian:
Rung chuông với điểm
Hết giờ
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Trò chơi
củng cố hướng dẫn về nhà
*Tiết sau kiểm tra học kì II môn Toán ( cả Số và Hình)
- Ôn tập tính chất và quy tắc các phép tính, đổi hỗn số, số
thập phân, số phần trăm ra phân số
- Ôn tập các bài tập dạng tính giá trị, dạng tìm x
- Ôn tập kĩ ba bài toán cơ bản về phân số và một vài dạng
khác như chuyển động, nhiệt độ ....
* Bài tập về nhà: 175, 178 trang 67, 68 SGK

 
Gửi ý kiến