Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 23. Đối lưu - Bức xạ nhiệt

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Huê
Ngày gửi: 19h:35' 17-05-2017
Dung lượng: 3.1 MB
Số lượt tải: 29
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra bài cũ
1. Thế nào là sự dẫn nhiệt? Cho ví dụ. So sánh tính dẫn nhiệt của chất rắn, chất lỏng, chất khí?
+ Dẫn nhiệt là sự truyền nhiệt năng từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác .
+ Chất rắn dẫn nhiệt tốt, chất lỏng và chất khí dẫn nhiệt kém.
Kiểm tra bài cũ
2. Trong các cách sắp xếp vật liệu dẫn nhiệt từ tốt hơn đến kém hơn sau đây, cách nào là đúng ?
A. Đồng, nước, nhôm, không khí.
B. Đồng, nhôm, nước, không khí.
C. Nhôm, đồng, nước, không khí.
D. Không khí, nước, nhôm, đồng.
ĐẶT VẤN ĐỀ :
Miếng sáp không nóng chảy

Chất lỏng dẫn nhiệt kém
Hình 22.3
Play
Trở lại Vật lý 8
Play
Hình 23.1
BÀI 23
ĐỐI LƯU - BỨC XẠ NHIỆT
Hình 23.2
BÀI 23: ĐỐI LƯU - BỨC XẠ NHIỆT
I. ĐỐI LƯU:
1. Thí nghiệm
BÀI 23 - ĐỐI LƯU - BỨC XẠ NHIỆT
I- ĐỐI LƯU
1. Thí nghiệm
C1: Nước màu tím di chuyển thành dòng từ dưới lên rồi từ trên xuống hay di chuyển hỗn độn theo mọi phương ?
C1: Nước màu tím di chuyển thành dòng từ dưới lên rồi từ trên xuống .
2. Trả lời câu hỏi
C2 : Tại sao lớp nước ở dưới được đun nóng lại đi lên phía trên (theo dòng nước màu tím ), còn lớp nước lạnh ở phía trên lại đi xuống dưới ?(Hãy nhớ lại điều kiện để vật nổi lên, chìm xuống đã học trong phần cơ học).
C2: Lớp nước ở dưới nóng lên trước, nở ra, trọng lượng riêng của nó trở nên nhỏ hơn trọng lượng riêng của lớp nước lạnh ở trên. Do đó lớp nước nóng nổi lên còn lớp nước lạnh chìm xuống tạo thành dòng đối lưu.
C3: Tại sao biết được nước trong cốc đã nóng lên ?
C3: Biết được nước trong cốc đã nóng lên nhờ nhiệt kế.
TN1
BÀI 23 - ĐỐI LƯU - BỨC XẠ NHIỆT
I- ĐỐI LƯU
1. Thí nghiệm
Đối lưu là sự truyền nhiệt năng bằng các dòng chất lỏng hoặc chất khí
Đối lưu là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất lỏng và chất khí.
2. Trả lời câu hỏi
3. Kết luận
3. Kết luận
4. Vận dụng
C4: Trong thí nghiệm, khi đốt nến và hương ta thấy dòng khói hương đi từ trên xuống vòng qua khe hở giữa miếng bìa ngăn và đáy cốc rồi đi lên phía ngọn nến.
VD
Trở lại Vật lý 8
3. Kết luận
4. Vận dụng
C4: Trong thí nghiệm, khi đốt nến và hương ta thấy dòng khói hương đi từ trên xuống vòng qua khe hở giữa miếng bìa ngăn và đáy cốc rồi đi lên phía ngọn nến.
C4. Lớp không khí ở dưới (nơi tiếp xúc với nguồn nhiệt ) nóng lên trước, nở ra, trọng lượng riêng của nó trở nên nhỏ hơn trọng lượng riêng của lớp không khí lạnh ở trên. Do đó lớp khí nóng đi lên còn lớp khí lạnh đi xuống dưới tạo thành dòng đối lưu.
VD
BÀI 23 - ĐỐI LƯU - BỨC XẠ NHIỆT
I- ĐỐI LƯU
1. Thí nghiệm
2. Trả lời câu hỏi
3. Kết luận
4. Vận dụng
C5: Tại sao muốn đun nóng chất lỏng hay chất khí phải đun từ phía dưới ?
C5 : Muốn đun nóng chất lỏng hay chất khí phải đun từ phía dưới để phần ở dưới nóng lên trước và đi lên, phần ở trên chưa được đun nóng đi xuống tạo thành dòng đối lưu.
C6: Trong chất rắn và trong chân không có xảy ra đối lưu không ? Tại sao ?
C6: Trong chân không và trong chất rắn không xảy ra đối lưu vì chúng không thể tạo thành các dòng đối lưu.
Trở lại Vật lý 8
Play
A
B
II. Bức xạ nhiệt:
4. Vận dụng:
* Kết luận: Dối lưuu là sự truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng hoặc chất khí.
Bài 23: ĐỐI LƯU – BỨC XẠ NHIỆT
I. Dối lưuu:
2. Trả lời câu hỏi:
1.Thí nghiệm: (hỡnh 23.2).
1.Thí nghiệm: (hỡnh 23.4)
A
B
C7: Giọt nưuớc màu dịch chuyển về đầu B chứng tỏ điều gỡ?
Quan sát và mô tả hiện tưuợng xảy ra với giọt nưuớc màu.
2. Trả lời câu hỏi:
Giọt nuước màu dịch chuyển về B chứng tỏ không khí trong bỡnh nóng lên, nở ra.
*Kết quả: Giọt nuước màu dịch chuyển về B.
3. K?t lu?n:
A
B
Hãy dự đoán hiện tuượng gỡ xảy ra với giọt nưuớc màu khi ta lấy miếng gỗ chắn gi?a nguồn nhiệt và bỡnh cầu.
Bài 23: ĐỐI LƯU – BỨC XẠ NHIỆT
Kết quả: Giọt nưuớc màu dịch chuyển trở lại đầu A.
II. Bức xạ nhiệt:
4. Vận dụng:
* Kết luận: Dối lưuu là sự truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng hoặc chất khí.
I. Dối lưuu:
2. Trả lời câu hỏi:
1.Thí nghiệm: (hỡnh 23.2).
1.Thí nghiệm: (hỡnh 23.4)
2. Trả lời câu hỏi:
3. K?t lu?n:
Bài 23: ĐỐI LƯU – BỨC XẠ NHIỆT
C8: Giọt nưuớc màu dịch chuyển trở lại đầu A chứng tỏ điều gỡ? Miếng gỗ có tác dụng gỡ?
Giọt nuước màu dịch chuyển lại đầu A chứng tỏ không khí trong bỡnh cầu đã lạnh đi.
Miếng gỗ đã ngan không cho nhiệt truyền từ đèn sang bỡnh cầu. Diều này chứng tỏ nhiệt đưuợc truyền từ đèn đến bỡnh cầu theo đuường thẳng.
II. Bức xạ nhiệt:
4. Vận dụng:
* Kết luận: Dối lưuu là sự truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng hoặc chất khí.
I. Dối lưuu:
2. Trả lời câu hỏi:
1.Thí nghiệm: (hỡnh 23.2).
1.Thí nghiệm: (hỡnh 23.4)
2. Trả lời câu hỏi:
3. K?t lu?n:
II. Bức xạ nhiệt:
1.Thí nghiệm: (hỡnh 23.4)
2. Trả lời câu hỏi:
Bài 23: ĐỐI LƯU – BỨC XẠ NHIỆT
I. Dối luưu:
2. Trả lời câu hỏi:
1.Thí nghiệm: (hỡnh 23.2).
C9: Sự truyền nhiệt từ nguồn nhiệt tới bỡnh có phải là dẫn nhiệt và đối luưu không? Tại sao?
- Sự truyền nhiệt từ nguồn nhiệt tới bỡnh không phải là dẫn nhiệt vỡ không khí dẫn nhiệt kém. Cũng không phải là đối lưuu vỡ đối luưu là sự hỡnh thành dòng khí nóng đi lên phía trên .
3. Vận dụng:
* Kết luận: Dối lưuu là sự truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng hoặc chất khí.
- Vật có bề mặt càng xù xỡ và màu càng sẫm thỡ hấp thụ tia nhệt càng nhiều.
* Kết luận: Bức xạ nhiệt là sự truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi thẳng. Bức xạ nhiệt có thể xảy ra cả trong chân không.
II. Bức xạ nhiệt:
1.Thí nghiệm: (hỡnh 23.4)
2. Trả lời câu hỏi:
Bài 23: ĐỐI LƯU – BỨC XẠ NHIỆT
I. Dối luưu:
2. Trả lời câu hỏi:
1.Thí nghiệm: (hỡnh 23.2).
3. Vận dụng:
* Kết luận: Dối lưuu là sự truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng hoặc chất khí.
III. Vận dụng:
Kết luận: Bức xạ nhiệt là sự truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi thẳng.
- Vật có bề mặt càng xù xỡ và màu càng sẫm thỡ hấp thụ tia nhệt càng nhiều.
C10: Tại sao trong thí nghiệm trên bỡnh chứa không khí lại đưuợc phủ muội đen?
Bỡnh đưuợc phủ muội để tang khả nang hấp thụ tia nhiệt
II. Bức xạ nhiệt:
1.Thí nghiệm: (hỡnh 23.4)
2. Trả lời câu hỏi:
Bài 23: ĐỐI LƯU – BỨC XẠ NHIỆT
I. Dối luưu:
2. Trả lời câu hỏi:
1.Thí nghiệm: (hỡnh 23.2).
3. Vận dụng:
* Kết luận: Dối luưu là sự truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng hoặc chất khí.
III. Vận dụng:
* Kết luận: Bức xạ nhiệt là sự truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi thẳng.
Bức xạ nhiệt có thể xảy ra cả trong chân không.
C11: Tại sao về mùa hè ta thưuờng mặc áo màu trắng mà không mặc áo màu đen?
Về mùa hè ta thuường mặc áo màu trắng mà không mặc áo màu đen để giảm sự hấp thụ các tia nhiệt.
C12:Hãy chọn từ thích hợp cho các ô trống ở bảng 23.1.
Dẫn
nhiệt
Dối lưuu
Dối luưu
Bức xạ nhiệt
CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT
Các em có biết tại sao các nhà máy phải xây ống khói thật cao không?
Các nhà máy phải xây ống khói thật cao bởi vì ống khói cao có tác dụng tạo ra sự đối lưu tốt do đó khói được đưa lên cao dễ dàng hơn.
ĐÈN KÉO QUÂN
Xin chào, hẹn gặp lại.
 
Gửi ý kiến