Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 7. Tin học và xã hội

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Ngọc Kiều
Ngày gửi: 23h:00' 18-05-2017
Dung lượng: 971.5 KB
Số lượt tải: 258
Số lượt thích: 0 người
1
Bài 7. Tin học và xã hội
1. Vai trò của tin học và máy tính trong xã hội hiện đại

2. Kinh tế tri thức và xã hội tin học hóa

3. Con người trong xã hội tin học hóa

2
1. Vai trò của tin học và máy tính trong xã hội hiện đại
a. Lợi ích của ứng dụng tin học
- Tin học đã được ứng dụng trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội
- Sự phát triển của các mạng máy tính, đặc biệt là Internet, làm cho việc ứng dụng tin học ngày càng phổ biến
- Ứng dụng tin học giúp tăng hiệu quả sản xuất, cung cấp dịch vụ và quản lí
3
Bài tập
1. Lợi ích của tin học là?
A. Tin học đã được ứng dụng trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội
B. Sự phát triển của các mạng máy tính, đặc biệt là Internet, làm cho việc ứng dụng tin học ngày càng phổ biến
C. Ứng dụng tin học giúp tăng hiệu quả sản xuất, cung cấp dịch vụ và quản lí
D. Cả A, B và C
4
1. Vai trò của tin học và máy tính trong xã hội hiện đại
b. Tác động của tin học đối với xã hội:
- Sự phát triển của tin học cũng làm thay đổi nhận thức và cách tổ chức, vận hành các hoạt động xã hội
- Những thiết bị hiện đại và tiện ích do tin học mang lại cũng góp phần thay đổi phong cách sống của con người

5
b. Tác động của tin học đối với xã hội:
- Góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của hầu hết các lĩnh vực khoa học công nghệ cũng như khoa học xã hội
Tin học và máy tính ngày nay đã thực sự trở thành động lực và lực lượng sản xuất, góp phần phát triển kinh tế xã hội

6
Bài tập
2. Tác động của tin học đối với xã hội là?
A. Sự phát triển của tin học cũng làm thay đổi nhận thức và cách tổ chức, vận hành các hoạt động xã hội
B. Những thiết bị hiện đại và tiện ích do tin học mang lại cũng góp phần thay đổi phong các sống của con người
C. Góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của hầu hết các lĩnh vực khoa học công nghệ cũng như khoa học xã hội
D. Cả A, B và C
7
Bài tập
3. Tin học và máy tính ngày nay đã thực sự trở thành động lực và lực lượng sản xuất, góp phần phát triển?
A. kinh tế
B. xã hội
C. kinh tế xã hội
D. game online
8
2. Kinh tế tri thức và xã hội tin học hóa
a) Tin học và kinh tế tri thức
Kinh tế tri thức là nền kinh tế mà trong đó tri thức là yếu tố quan trọng trong việc tạo ra của cải vật chất và tinh thần của xã hội
 Tin học và máy tính là cơ sở của sự ra đời và phát triển của nền kinh tế tri thức

9
Bài tập
4. Tin học và máy tính là cơ sở của sự ra đời và phát triển của?
A. xã hội tin học hóa
B. mạng máy tính
C. nền kinh tế tri thức
D. internet
10
2. Kinh tế tri thức và xã hội tin học hóa
b) Xã hội tin học hóa
Xã hội tin học hóa là xã hội mà các hoạt động chính của nó được điều hành với sự hỗ trợ của các hệ thống tin học, các mạng máy tính kết nối thông tin liên vùng, liên quốc gia
 Tiền đề quyết định cho sự phát triển nền kinh tế tri thức là xã hội tin học hóa
11
Bài tập
5. Tiền đề quyết định cho sự phát triển nền kinh tế tri thức là?
A. Tin học
B. Máy tính
C. Internet
D. Xã hội tin học hóa
12
3. Con người trong xã hội tin học hóa
- Có ý thức bảo vệ thông tin và các nguồn tài nguyên mang thông tin, tài sản chung của mọi người, của toàn xã hội, trong đó có cá nhân mình
- Có trách nhiệm với mỗi thông tin đưa lên mạng Internet

13
3. Con người trong xã hội tin học hóa
- Xây dựng phong cách sống khoa học, có tổ chức, đạo đức và văn hóa ứng xử trên môi trường Internet, có ý thức tuân thủ pháp luật là yêu cầu tất yếu đối với mỗi người tham gia vào không gian điện tử chung


14
Bài tập
6. Luật Giao dịch điện tử có hiệu lực từ ngày nào?
A. 1/3/2006
B. 3/1/2006
C. 1/3/2007
D. 3/1/2007
15
Bài tập
7. Luật Công nghệ thông tin có hiệu lực thi hành từ tháng nào?
A. 1/2006
B. 3/2006
C. 1/2007
D. 3/2007
16
DẶN DÒ
- Làm các bài tập trong SGK

- Xem lại các bài đã học để ôn tập Chương I, chuẩn bị Kiểm tra 1 tiết

 
Gửi ý kiến