Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 10. Lí tưởng sống của thanh niên

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: đinh thị thanh thuỷ
Ngày gửi: 00h:06' 19-05-2017
Dung lượng: 17.1 MB
Số lượt tải: 126
Số lượt thích: 0 người
các thầy giáo, cô giáo
Đến Dự giờ thăm lớp
Nhiệt liệt chào mừng
DẠY HỌC TÍCH HỢP QUA BÀI GIẢNG NGOẠI KHÓA GDCD LỚP 9
LÝ TƯỞNG SỐNG
CỦA THANH NIÊN
Chọn câu
Tiết 13 - Bài 10
L TU?NG S?NG C?A THANH NIN ( Ti?t 1 )

I. D?t v?n d? :
● Khái niệm và ý nghĩa của lý tưởng sống.
● Lý tưởng sống của thanh niên qua các thời kì.
● Lý tưởng sống của thanh niên ngày nay.
● Trách nhiệm thanh niên.
NỘI DUNG
Theo em mục đích sống là gì?
1. Khái niệm:
Tiết 13 - Bài 10
L TU?NG S?NG C?A THANH NIN ( Ti?t 1 )
I. D?t v?n d? :

Ai cũng có một mục đích sống, nhưng mục đích sống đó có thực sự cao đẹp hay không.
Một mục đích sống mà đạt tới sự cao đẹp thì nó trở thành lý tưởng sống.
Nói cách khác, lý tưởng sống không phải là những gì cao xa, to tát mà là mục đích tốt đẹp mà mọi người đều hướng tới.
Lý tưởng sống của Bác Hồ:
VÞ l·nh tô vÜ ®¹i Hå ChÝ Minh ®· lµm nªn lÞch sö khiÕn thÕ giíi ph¶i nghiªng mình.
+ Năm 1911. Khi đó Bác Hồ 21 tuæi, mang trong lßng tình yªu n­íc nång nµn, nhiÖt huyÕt sôc s«i, ng­êi thanh niªn NguyÔn TÊt Thµnh rêi bÕn c¶ng Nhµ Rång ra ®i tìm ®­êng cøu n­íc vµ ®· ®­a ®Êt n­íc ViÖt Nam tho¸t khái ¸ch n« lÖ lÇm than.
+ Năm 1924, lÊy tªn lµ NguyÔn Ái Quèc, ng­êi thanh niªn Êy ®· ra tê b¸o “Thanh niªn” kªu gäi thanh niªn ViÖt Nam yªu n­íc ®øng lªn cøu n­íc.
Lý tưởng sống có quan trọng không ?

 Rất quan trọng vì:
Người có lý tưởng sống sẽ luôn suy nghĩ và hành động để hoàn thiện bản thân mình, giúp đỡ mọi người, xây dựng xã hội, xây dựng đất nước tươi đẹp hơn.
Lý tưởng sống sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, can đảm chấp nhận mọi gian khổ, thách thức.
Người có lý tưởng sống sẽ thấy những việc làm giúp ích cho đời của mình chỉ nhẹ nhàng.
Năm 1924, më mµn lµ tiÕng bom t¹i Sa DiÖn - Qu¶ng Ch©u - Trung Quèc, ng­êi thanh niªn yªu n­íc Ph¹m Hång Th¸i ¸m s¸t tªn toµn quyÒn Mirel, tªn toµn quyÒn tho¸t chÕt cßn Ph¹m Hång Th¸i ®· gieo mình xuèng dßng s«ng Ch©u Giang tù vÉn.
Vì sao thanh niên cần phải có lý tưởng sống?
Thanh niên là lực lượng xung kích của xã hội, của đất nước.
Vì sao thanh niên cần phải có lý tưởng sống?
Nếu thanh niên sống mà không có mục đích thì sẽ không làm được gì cả.
Nếu mục đích tầm thường thì sẽ không làm nên được những điều vĩ đại.
Tương lai của đất nước đặt lên vai lực lượng thanh niên.
Chính vì vậy, lý tưởng sống của thanh niên sẽ quyết định tương lai của đất nước.
2. Lí tưởng sống của thanh niên qua các thời kì.
Lý tưởng sống của thế hệ thanh niên ngày xưa là hi sinh tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
- Nam 14 tuổi, Võ Thị Sáu tham gia làm công an xung phong D?t D?.
- Nam 15 tuổi bị chính quyền Pháp bắt và kết án tử hỡnh đày ra Côn Dảo.
- Nam 1952 , bị xử bắn khi chưa tròn 18 tuổi.
Trước khi chết, chị vẫn hát vang bài quốc ca hùng tráng.
Lý Tự Trọng đã anh dũng hy sinh khi mới tròn 18 tuổi, nhưng dũng khí đấu tranh của anh mãi mãi ghi vào lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.
Như câu nói của người thanh niên Lý Tự Trọng: “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng”. 
Anh Kim Đồng, người đội trưởng đầu tiên của đội Nhi đồng cứu quốc (nay là Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh).
Tinh thần yêu nước và sự hy sinh anh dũng của anh Kim Đồng mãi được sử sách lưu danh.
Thanh niên Việt Nam có thể tự hào về những gì đã đạt được trong quá khứ, với những chiến tích vẻ vang, thấm đậm tinh thần cách mạng.
Phan Đình Giót đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai, tạo điều kiện cho đồng đội xông lên tiêu diệt cứ điểm Him Lam.
Anh đã hi sinh anh dũng vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước.
Anh Tô Vĩnh Diện bất chấp nguy hiểm, lấy thân mỡnh chèn pháo khi cùng đồng đội kéo pháo lên dốc trong chiến dịch Diện Biên.
Thế hệ các anh đã làm nên chiến thắng:
Chín nam làm một Diện Biên
Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng.
Pháp đầu hàng, Mĩ lại sang xâm lược, cuộc kháng chiến lại bắt đầu. "Dù phải đốt cháy dãy Trường Sơn, cũng phải dành được độc lập", lớp lớp thanh niên lại tỡnh nguyện lên đường.
Trò chơi ô chữ
1
2
3
4
5
6
7
8
T o v i n h d i e n
h o c h i m i n h
p h a m h o n g t h a i
N g u y e n v a n t h a c
d a n g t h u y t r a m
v o t h i s a u
p h a n d i n h g i o t
l e m a l u o n g
Câu1: Có 9 chữ cái. Tên người lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam?
Câu 2: Có 12 chữ cái. Tên người đánh bom vang dội tại Quảng Châu - Trung Quốc năm 1945 ?
Câu 3: Có 13 chữ cái. Tên người viết cuốn nhật kí " Mãi mãi tuổi 20" ?
Câu 4: Có 12 chữ cái. Tên người nữ bác sĩ một mình chiến đấu với 120 tên lính Mỹ tại Quảng Trị ?
Câu 5: Có 8 chữ cái. Tên người nữ anh hùng Đất Đỏ hi sinh khi chưa tròn 18 tuổi ?
Câu 6: Có 12 chữ cái. Tên người anh hùng đã dũng cảm lấy thân mình lấp Lỗ Châu Mai ?
Câu 7: Có 9 chữ cái. Tên người anh hùng với câu nói nổi tiếng "Tuổi trẻ đẹp nhất là trên trận tuyến chống quân Thù
Câu 8: Có 10 ch? cái. Tên người anh hùng dũng cảm lấy thân mỡnh chèn pháo trong chiến dịch Diện Biên Phủ?
Cống hiến
3. Lí tưởng sống của thanh niên ngày nay :
Lý tưởng sống của thanh niên hiện nay là sự khẳng định vai trò vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế, là xây dựng đất nước Việt Nam hùng mạnh “sánh vai với các cường quốc năm châu” như mong muốn của Bác Hồ.
Asem 5-Hà Nội
Trong quan h? qu?c t?
Việt Nam - Hoa Kỳ
Trong quản lý kinh tế, xã hội
4. Trách nhiệm của thanh niên:
Bản thân mỗi chúng ta – những người thanh niên cần xác định mình sẽ cống hiến cho xã hội những gì, về những mặt nào.
Gương thanh niên nang động sáng tạo
trong th?i d?i ngy nay
Tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội như phong trào đền ơn, đáp nghĩa.
Thanh niên th?p hương nghĩa trang liệt sĩ
Tham gia chăm sóc Bia tưởng niệm
Phát huy hết những thế mạnh của bản thân.
Không chùn bước trước khó khăn.
Luôn vững chí, bền tâm vượt qua mọi thử thách.
Hướng tới tương lai tươi đẹp hơn.
Ba chiến binh vàng của đội tuyển Olympic Toán quốc tế Việt Nam .
Cáp treo Núi Bà tăng lượng khách du lịch đến Tây Ninh hàng năm.
Dựa vào điều kiện tự nhiên để phát triển du lịch.
Hồ Dầu Tiếng tỉnh Tây Ninh giúp phát triển nghề nuôi trồng thủy sản, trồng trọt.
Dựa vào vị trí địa lý để phát triển kinh tế.
Chủ động phối hợp với nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức.
Giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên.
Làm cho thế hệ trẻ hôm nay biết yêu cuộc sống, giàu lòng nhân ái.
Thanh niên hiến máu nhân đạo
Kế thừa và phát huy những giá trị nhân văn của dân tộc, ứng xử văn minh, thanh lịch, nghĩa tình; chú trọng nêu gương người tốt, việc tốt;
Gia đình văn hóa mới, xã hội văn minh
Nông thôn kiểu mới
Nếp sống văn minh nơi đô thị
Phòng, chống các tệ nạn xã hội.
Góp phần tạo nên các giá trị tốt đẹp có sức lan tỏa trong cộng đồng thanh niên như: Xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp, bảo vệ và phát triển rừng, cải thiện các nguồn nước ở sông, kênh bị ô nhiễm do rác thải…
Trồng cây xanh bảo vệ môi trường
Thanh niên luôn là lực lượng xung kích nòng cốt của xã hội.
Lời kết
Luôn khắc ghi câu nói của Bác Hồ dạy thanh niên: 
“Không có việc gì khó.
Chỉ sợ lòng không bền.
Đào núi và lấp biển.
Quyết chí ắt làm nên”.
Hướng dẫn h?c t?p:
* D?i v?i bi h?c ? ti?t ny :
Hãy xây dựng lý tu?ng s?ng c?a b?n thõn thụng qua cỏc ho?t d?ng học tập, lao ủoọng, rèn luyện ủaùo ủửực trong nam học 2013-2014 theo b?ng du?i ủaõy:
* Đối với bài học ở tiết sau:
Thuy?t trnh l tu?ng s?ng c?a b?n thđn.
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT .
 
Gửi ý kiến