Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 23. Sông và hồ

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Hữu Phước
Ngày gửi: 18h:00' 19-05-2017
Dung lượng: 7.6 MB
Số lượt tải: 45
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS PHƯƠNG THỊNH
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ TIẾT HỌC HÔM NAY
NỘI DUNG BÀI HỌC
Sông và lượng nước
của sông
2. Hồ
Mục tiêu bài học
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1/ Kiến thúc
Trình bày được khái niệm sông, lưu vực sông, hệ thống sông, lưu lượng nước; nêu được mối quan hệ giữa nguồn cấp nước và chế độ nước sông
Trình bày được khái niệm hồ, phân loại hồ căn cứ vào nguồn gốc, tính chất của nước.
2/ Kĩ năng
- Sử dụng mô hình để mô tả hệ thống sông: sông chính, phụ lưu, chi lưu.
- Nhận biết nguồn gốc một số loại hồ qua tranh ảnh: hồ núi lửa, hồ băng hà, hồ móng ngựa, hồ nhân tạo…
3/ Thái độ : Có ý thức bảo vệ môi trường.
Tiết 30
Quan sát các ảnh sau và các em cho biết các dòng sông có dòng chảy như thế nào?
BÀI 23: SÔNG VÀ HỒ
1. Sông và lượng nước của sông
a/ Sông
SÔNG HỒNG
SÔNG MÃ
SÔNG NIN
- Sông là dòng nước chảy thường xuyên, tương đối ổn định trên bề mặt lục địa.
? Những nguồn nào cung cấp nước cho sông?
Sông và lượng nước của sông
a) Sông
BÀI 23: SÔNG VÀ HỒ
Tiết 30
SÔNG CHÍNH
Quan sát hình sau và em hãy cho biết hệ thống sông có các bộ phận nào?
PHỤ LƯU
Lưu vực sông
CHI LƯU
Hệ thống sông gồm: sông chính, phụ lưu, chi lưu.
1. Sông và lượng nước của sông
a/ Sông
- Sông là dòng chảy thường xuyên tương đối ổn định trên bề mặt lục địa.
- Hệ thống sông gồm: dòng sông chính cùng với các phụ lưu, chi lưu hợp lại với nhau thành hệ thống sông.
BÀI 23: SÔNG VÀ HỒ
Hệ thống sông là gì?
Tiết 30
Xác định hệ thống sông Hồng, sông Cửu Long.
BÀI 23: SÔNG VÀ HỒ
1. Sông và lượng nước của sông:
a/ Sông
- Sông là dòng chảy thường xuyên tương đối ổn định trên bề mặt lục địa.
- Hệ thống sông gồm: dòng sông chính cùng với các phụ lưu, chi lưu hợp lại với nhau thành hệ thống sông.
Tiết 30
SÔNG CHÍNH
PHỤ LƯU
Lưu vực sông
CHI LƯU
Lưu vực sông là gì?
Lưu vực sông: Vùng đất cung cấp nước cho sông.
BÀI 23: SÔNG VÀ HỒ
Tiết 30
1. Sông và lượng nước của sông
a/ Sông
- Sông là dòng chảy thường xuyên tương đối ổn định trên bề mặt lục địa.
- Hệ thống sông gồm: dòng sông chính cùng với các phụ lưu, chi lưu hợp lại với nhau thành hệ thống sông.
- Lưu vực sông: là vùng đất cung cấp nước thường xuyên cho một con sông.
BÀI 23: SÔNG VÀ HỒ
Lưu vực sông là gì?
b/ Lượng nước của sông
Đặc điểm con sông thể
hiện qua yếu tố gì?
Tiết 30
Hướng chảy
Mặt cắt ngang của sông
Lượng nước chảy qua sau 1 s ( m3)
LƯU LƯỢNG 1 CON SÔNG
Quan sát sơ đồ sau và cho biết thế nào là lưu lượng nước của sông?
Lưu lượng là lượng nước chảy qua mặt cắt ngang lòng sông ở một địa điểm nào đó trong 1 giây đồng hồ ( m3/s)
1. Sông và lượng nước của sông
a/ Sông
- Sông là dòng chảy thường xuyên tương đối ổn định trên bề mặt lục địa.
- Lưu vực sông: là vùng đất đai cung cấp nước thường xuyên cho một con sông.
b/ Đặc điểm của sông
BÀI 23: SÔNG VÀ HỒ
Thế nào là lưu lượng nước của sông?
- Hệ thống sông gồm: dòng sông chính cùng với các phụ lưu, chi lưu hợp lại với nhau thành hệ thống sông.
- Lưu lượng là lượng nước chảy qua mặt cắt ngang lòng sông ở một địa điểm nào đó trong một giây đồng hồ (m3 /s).
Tiết 30
Dựa vào bảng trang 71 - SGK, so sánh lưu vực và lưu lượng nước của sông Hồng và sông Mê Công. Rút ra nhận xét?
Nhận xét:
- Lưu vực nhỏ thì lượng nước ít
- Lưu vực lớn thì lượng nước nhiều
BÀI 23: SÔNG VÀ HỒ
Tiết 30
Dựa bảng trang 71 SGK Nhận xét tổng lượng nước mùa lũ và mùa cạn?, như vậy hãy cho biết lượng nước của 1 con sông thay đổi theo yếu tố nào?
Nhịp điệu thay đổi lưu lượng của con sông trong một năm làm thành thủy chế (chế độ nước của sông)
BÀI 23: SÔNG VÀ HỒ
Tiết 30
1. Sông và lượng nước của sông
a/ Sông
- Sông là dòng chảy thường xuyên tương đối ổn định trên bề mặt lục địa.
b/ Đặc điểm của sông
- Lưu lượng là lượng nước chảy qua mặt cắt ngang lòng sông ở một địa điểm nào đó, trong một giây đồng hồ (m3/s).
BÀI 23: SÔNG VÀ HỒ
Cho biết mối quan hệ giữa nguồn cấp nước (nước mưa, nước ngầm, nước băng tuyết tan) và chế độ chảy của sông?
- Thủy chế sông: nếu sông chỉ phụ thuộc vào một nguồn cung cấp nước thì thủy chế của nó tương đối đơn giản; còn nếu sông phụ thuộc vào nhiều nguồn cung cấp nước khác nhau thì thủy chế của nó phức tạp hơn.
- Hệ thống sông gồm: dòng sông chính cùng với các phụ lưu, chi lưu hợp lại với nhau thành hệ thống sông.
- Lưu vực sông: là vùng đất đai cung cấp nước thường xuyên cho một con sông.
Tiết 30
Nêu tác hại do sông mang lại?
Nêu lợi ích do sông mang lại?
Thảo luận theo bàn: 1 phút
BÀI 23: SÔNG VÀ HỒ
Tiết 30
Đánh bắt – nuôi trồng thuỷ sản
Giao thông
Thủy điện
Lợi ích
Du lịch
Tác hại
Lũ lụt
1. Sông và lượng nước của sông
a/ Sông
b/ Đặc điểm của sông
- Lưu lượng là lượng nước chảy qua mặt cắt ngang lòng sông ở một địa điểm nào đó, trong một giây đồng hồ (m3/s).
BÀI 23: SÔNG VÀ HỒ
Quan sát các ảnh sau đây cho biết hồ là gì?
- Thủy chế sông: nếu sông chỉ phụ thuộc vào một nguồn cung cấp nước thì thủy chế của nó tương đối đơn giản; còn nếu sông phụ thuộc vào nhiều nguồn cung cấp nước khác nhau thì thủy chế của nó phức tạp hơn.
2.Hồ
HỒ VICTORIA
HỒ HOÀN KIẾM
HỒ MIỆNG NÚI LỬA TẠI OREGON ( HOA KÌ)
ẢNH VỆ TINH HỒ DẦU TIẾNG VÀ HỒ TRỊ AN
Qua những hình ảnh đã quan sát em hiểu thế nào là hồ ?
1. Sông và lượng nước của sông
a/ Sông
2.Hồ
b/ Đặc điểm của sông
- Lưu lượng là lượng nước chảy qua mặt cắt ngang lòng sông ở một địa điểm nào đó, trong một giây đồng hồ (m3/s).
BÀI 23: SÔNG VÀ HỒ
- Thủy chế sông: nếu sông chỉ phụ thuộc vào một nguồn cung cấp nước thì thủy chế của nó tương đối đơn giản; còn nếu sông phụ thuộc vào nhiều nguồn cung cấp nước khác nhau thì thủy chế của nó phức tạp hơn.
- Hồ là những khoảng nước đọng tương đối rộng và sâu trong đất liền
1. Sông và lượng nước của sông:
a/ Sông
b/ Đặc điểm của sông
2. Hồ
- Hồ là những khoảng nước đọng tương đối rộng và sâu trong đất liền
Phân loại:
+ Hồ nước mặn
+ Hồ nước ngọt
Căn cứ vào tính chất của nước, hãy cho biết trên thế giới có mấy loại hồ?
+ Hồ vết tích của các khúc sông
+ Hồ miệng núi lửa
+ Hồ nhân tạo...
* Theo nguồn gốc hình thành hồ:
* Theo tính chất của nước có 2 loại hồ:
Theo nguồn gốc hình thành có những loại hồ nào?
Hồ nước mặn
Hồ nước ngọt
BÀI 23: SÔNG VÀ HỒ
Hồ vết tích của sông (Hồ Tây)
HỒ MIỆNG NÚI LỬA ( HOA KÌ)
HỒ NHÂN TẠO: HỒ KẺ GỖ
? Nêu một số hồ nhân tạo mà em biết ? Hồ nhân tạo có tác dụng gì trong đời sống của con người
NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN TRỊ AN
HỒ THÁC BÀ
THỦY ĐIỆN SƠN LA
-Điều hòa dòng chảy
-Tưới tiêu
-Nuôi trồng thủy sản...
Một số Hồ nổi tiếng trên thế giới
BÀI 23: SÔNG VÀ HỒ
Sụng v h? dang b? ụ nhi?m do nh?ng nguyờn nhõn no? (gi?i phỏp)
C?ng c?: Câu 1: Sông và hồ khác nhau như thế nào?
+ Sông là dòng chảy thường xuyên tương đối ổn định trên bề mặt lục địa.
+ Hồ là những khoảng nước đọng tương đối rộng và sâu trong đất liền
Câu 2: Căn cứ vào tính chất của nước, hồ được phân thành mấy loại?
* Theo tính chất của nước có 2 loại hồ:
+ Hồ nước mặn
+ Hồ nước ngọt
Câu 3:Theo quá trình hình thành có những loại hồ nào?
+ Hồ vết tích của các khúc sông
+ Hồ miệng núi lửa
+ Hồ nhân tạo...
* Theo nguồn gốc hình thành hồ:
Học thuộc bài.
Trả lời các câu hỏi và bài tập SGK.
Chuẩn bị bài 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG.
Tìm hiểu độ muối của biển và đại dương.
Tìm hiểu hiện tượng sóng, thủy triều và dòng nước biển. Nêu nguyên nhân sinh ra sóng biển, thủy triều và dòng biển .
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
" H?C-H?C N?A-H?C MI "
V.I-Lấ NIN
10
Chào tạm biệt, chúc các em học tốt, chức sức khỏe thầy cô
 
Gửi ý kiến