Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Âm nhạc

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Hồng Thắm
Ngày gửi: 09h:47' 03-07-2017
Dung lượng: 6.4 MB
Số lượt tải: 136
Số lượt thích: 0 người
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
NGHE HÁT " MƯA RƠI"
CHÀO MỪNG
QUÝ CÔ ĐẾN THĂM LỚP LÁ 3
Giáo viên: Cao Thị Út
- Ñuùng roài, ñaây laø nhöõng neùt vaên hoùa ñaëc saéc cuûa daân toäc Xaù. Cöù ñeán ngaøy leã hoäi laø caùc chaøng trai, coâ gaùi ca haùt nhaûy muùa raát laø ñeïp.
MƯA RƠI
NGHE HÁT
MƯA RƠI
NGHE HÁT
NGHE HÁT
1. Cô vừa hát làng điệu dân ca gì ?
2. Bài dân ca nói lên điều gì ?
Đúng rồi, bài dân ca nói đến mưa rơi
giúp cho cây xanh tốt đâm chồi nảy lộc,
bướm tung cánh bay vờn, cuộc sống ngày trở nên tươi đẹp hơn.
MƯA RƠI
NGHE HÁT
DẠY HÁT
Cho tôi đi làm mưa với
DẠY HÁT
Trò chơi : Thi xem ai tài
CHÀO TẠM BIỆT
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓