Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 8. Thuý Kiều báo ân báo oán

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Thu Hiền
Ngày gửi: 15h:00' 07-07-2017
Dung lượng: 126.5 KB
Số lượt tải: 44
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng quí thầy cô dựh giờ thăm lớp
Hoàng Thị Thu Hiền

Thúy Kiều báo ân báo oán
Truyện Kiều
Kiểm tra bài cũ:
-Đọc thuộc lòng đoạn thơ :“Kiều ở lầu Ngưng Bích”
-Phân tích : bản chất của nhân vật Mã Giám Sinh được thể hiện qua ngoại hình.

Tiết 36-37:
Thúy Kiều Báo ân báo oán
.
I.Tìm hiểu chung
1.vị trí đoạn trích:Cuối phần 2 sau đoạn kiều gặp Từ Hải.
2.Đọc hiểu chú thích
a.Đọc văn bản
b.Chú thích SGK
3.Bố cục 2 phần
II.Phân Tích:
Đọc 12 câu đầu : Đây là lời của ai nói với ai?
Cảnh Thúy Kiều trả ơn Thúc Sinh:Trước cảnh gươm.giáoThúc Sinh run rẩy “ mặt như chàm đỗ ” => tái xám sợ hải tội nghiệp => tính cách nhu nhược của Thúc Sinh.
-Lời của kiều : Trọng tấm lòng và giúp đỡ mà Thúc Sinh dành cho nàng.
+Ơn cứu nàng ra khỏi lầu xanh.Nghĩa nặng nghìn non Sâm thương, chữ nghiã, chữ tòng,cố nhân tạ lòng=>dùng từ ngữ trang trọng=>lòng biết ơn trân trọng

.
Ơn cho nàng làm phận lẽ-> một chút hạnh phúc dù sau đó khổ hơn tôi đòi.
Tiếp tụcKiều nói với ai?
Thúy Kiều nói về hoạn Thư bởi Hoạn Thư là người gây nỗi khổ đau cho nàng.Cho nên nói bằng ngôn ngữ nôm na, thành ngữ quen thuộc.
+Kẻ cắp bà già
Kiến bò miệng chén :theo quan điểm nhân dân-> dùng lời nhân dân

2.Cuộc đối thoại giữa Kiều và Hoạn Thư
Khi Hoaïn Thö xuaát hieän Kieàu ñaõ noùi nhöõng gì? Em caûm nhaän vaø phaân tích gioïng ñieäu cuûa Thuùy Kieàu vôùi Hoaïn Thö nhö theá naøo?
(Phaùt hieän caùch naøo cuûa Thuùy Kieàu vôùi Hoaïn Thö vaø ngoân ngöõ noùi vôùi Hoaïn Thö)
hình aûnh Hoaïn Thö xuaát hieän trong maøn baùo oaùn nhö theá naøo? Vì sao
Phân tích ngôn ngữ Hoạn Thư tính cách như thế nào ?
Dp n
+ Cho thua "Ti?u thu"->nhu dịn roi qu?t m?nh vo danh gia h? Ho?n.
+Day nghi?n:d? cĩ, d? dng m?y tay,m?y m?t.
.=>Thái độ phù họp với tính cách bản chất của Hoạn Thư”Bề ngoài thơn thớt nói cười”
-Hình ảnh Hoạn Thư:
+Xuất hiện “hồn lạc phách xiêu ,sợ hãi.
+Lời nói khôn khéo:Ban đầu nhân định hành động ghen tuông là bản chất đàn bà cùng Kiều
Đưa mụ từ kẽ tội nhân thành nạn nhân của chế độ đa thê:(kể Công) đã thương cho Kiều ở gác quan âm và không truy đuổi nàng; nhân tội lỗi và mong được tha thứ =>quả là con người ganh ma quỷ quyệt
III.Tổng kết:
Nội dung:Thể hiện khát vọng công lý chính nghĩa.
Nghệ thuật: Miêu tả nhân vật qua đối thoại
Ghi nhớ :(Tr109 SGK )
Qua ngôn ngữ đối thoại Nguyễn Du đã làm nỗi bat tính cách nhân vật Thúy Kiều và nhân vật Hoạn Thư.
Đoạn trích Thúy Kiều báo ân báo oán là thể hiện ước mơ công lý chính nghĩa theo quan điểm của quần chúng nhân dân con người bị áp bức đau khổ vùng lên cầm cán cân công lý ở hiền gặp lành ,ở ác găp ác.
IV.Hướng dẫn học ở nhà:
-Học thuộc lòng đoạn trích
Bài tập: phân tích màn” Báo ân báo oán” để thấy giá trị nhân đạo trong truyện Kiều
Chuẩn bị ôn tập kỹ truyện Kiều để kiểm tra
Bài Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga.
Kính chào quí thầy cô và các em
Hẹn gặp lại
 
Gửi ý kiến