Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 4. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn công lân
Ngày gửi: 10h:02' 15-07-2017
Dung lượng: 2.8 MB
Số lượt tải: 130
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ
GIỜ MÔN LỊCH SỬ LỚP 8
Gv : Nguyễn Công Lân – TRƯỜNG THCS QUẾ XUÂN
BÀI 4: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC
I. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX
1.Phong trào đập phá máy móc & bãi công:
* Nguyên nhân:
- Bị bóc lột nặng nề, làm việc kéo dài (từ 14-16 giờ/ngày), lương thấp.
- Điều kiện lao động, sinh hoạt tồi tệ.
? Vì sao ngay từ khi mới ra đời, giai cấp công nhân đã đấu tranh chống CNTB?
Lao động trẻ em trong hầm mỏ ở Anh
1. Phong trào đập phá máy móc và bãi công.
H24. Lao động trẻ em trong hầm mỏ ở Anh
BÀI 4: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC
I. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX
(Máy móc làm cho lao động nhẹ nhàng, đơn giản, chứ không phải làm cho đời sông người lao động được nhẹ nhàng thoải mái hơn. Bọn tư bản lợi dụng máy móc để tăng cường bóc lột công nhân)
“Lực lượng sản xuất máy móc làm cho lao động trở nên nhẹ nhàng và đơn giản ư? Bon tư bản nói: Hay lắm! Bây giờ ta có thể thuê những công nhân không có kiến thức, thuê cả đàn bà và trẻ em, thật là tiện lợi!”
“Lực lượng sản xuất máy móc làm cho lao động trở nên nhẹ nhàng và đơn giản ư? Bon tư bản nói: Hay lắm! Bây giờ ta có thể kéo dài ngày lao động đến 10, 12, 14, 16 thậm chí đến 18 giờ!”
...vào bất cứ một nhà máy sợi nào vào năm 1830 ở Anh, Đức hoặc Mỹ đều thấy cảnh tượng như sau:
Đàn ông và đàn bà đứng chen chúc nhau, có cả trẻ em độ 12, 15 tuổi hoặc chỉ 5 và 4 tuổi giúp việc bên cạnh. Không khí dày đặc bụi bông và bụi cát làm ai nấy đều ho và chảy nước mắt. Một em bé 7 tuổi ngủ gật vì nó đã làm việc 12 giờ liền. Mẹ nó chưa biết thì tên cai đã đánh thức đứa bé dậy.
Bỗng một tiếng kêu thét. Một thiếu nữ mắt quầng sâu và ốm yếu, vì kiệt sức đã ngã vào máy đang chạy và bàn tay cô bị nghiến nát. Tên cai đến và chửi inh ỏi, nào là như thế làm giảm số lãi, nào là máy phải ngừng chạy để lau chùi. Nó chửi mãi cho đến khi một cô giá khác đến đứng máy thay cho người bị nạn. Trước cảnh tượng đó, rất nhiều người căm giận và công phẫn
Nhưng làm gì bây giờ?Họ trút nỗi căm hờn vào máy móc ...
Urgen Kutsinxki_ “Từ cây gậy đến nhà máy tự động”
1. Phong trào đập phá máy móc và bãi công
Vì sao giới chủ lại thích sử dụng lao động trẻ em?
- Trẻ em chưa có ý thức đấu tranh.
- Làm việc như người lớn nhưng trả lương thì thấp.
H24. Lao động trẻ em trong hầm mỏ ở Anh
BÀI 4 - TIẾT 7: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN
VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC
I. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX
BÀI 4: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC
b. Hình thức đấu tranh :
- Cuối TK XVIII, phong trào đập phá máy móc và đốt công xưởng nổ ra rầm rộ.
1.Phong trào đập phá máy móc & bãi công:
a. Nguyên nhân:
- Bị bóc lột nặng nề, làm việc liên tục, lương thấp.
- Điều kiện lao động, sinh hoạt tồi tệ.
I. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX
? Hình thức đấu tranh đầu tiên của giai cấp công nhân là gì ?
Vì sao trong cuộc đấu tranh chống tư sản, công nhân lại đập phá máy móc?
Do nhân thức thấp kém, họ tưởng rằng máy móc làm cho họ cực khổ.
BÀI 4: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC
b. Hình thức đấu tranh :
- Cuối TK XVIII, phong trào đập phá máy móc và đốt công xưởng nổ ra rầm rộ.
1.Phong trào đập phá máy móc & bãi công:
a. Nguyên nhân:
I. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX
? Hình thức đấu tranh cao hơn là gì ? Kết quả?
- Đầu TK XIX công nhân đấu tranh bằng hình thức bãi công, đòi tăng lương, giảm giờ làm.
- Thành lập các công đoàn để bảo vệ quyền lợi của mình.
c. Kết quả:
BÀI 4: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC
I. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX
2. Phong trào công nhân những năm 1830 – 1840
* Điểm mới:
- Giai cấp công nhân đấu tranh chính trị, trực tiếp chống lại giai cấp tư sản.
Thảo luận : Những năm 30 – 40 của thế kỷ XIX PT đấu tranh của giai cấp công nhân đã có điểm gì mới , về hình thức, mục đích, tác dụng.
Nhóm 1: Điểm mới của PT
Nhóm 2: Các cuộc đấu tranh tiêu biểu
Nhóm 3: Kết quả. Vì sao ?
Nhóm 4: Ý nghĩa lịch sử
Nhóm 5: Nhận xét phần trả lời của nhóm 1,2
Nhóm 6: Nhận xét phần trả lời của nhóm 3,4
BÀI 4: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC
*Các cuộc đấu tranh tiêu biểu
- Ở Pháp: 1831: Công nhân ở thành phố Li-ông khởi nghĩa đòi tăng lương, giảm giờ làm.
- Ở Đức: 1844: Công nhân dệt vùng Sơ -lê -din khởi nghĩa chống lại sự hà khắc của chủ.
- Ở Anh: 1836 - 1847: “Phong trào hiến chương”, có quy mô, có tổ chức, và mang tính chất chính trị rõ rệt.
Công nhân Anh đưa Hiến chương đến Quốc hội
I. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX
2. Phong trào công nhân những năm 1830 – 1840
BÀI 4: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC
2. Phong trào công nhân những năm 1830 – 1840
I. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX
* Ý nghĩa :
Đánh dấu sự trưởng thành của phong trào công nhân quốc tế.
Tạo tiền đề cho lí luận cách mạng ra đời.
* Kết quả:
Các phong trào đều thất bại
Vì thiếu một tổ chức lãnh đạo
Chưa có đường lối chính trị đúng đắn.
CỦNG CỐ
1. Hình thức đấu tranh buổi đầu của giai cấp công nhân quốc tế?
A. Bãi công
B. Phá máy, đốt công xưởng
C. Khởi nghĩa vũ trang
D. Mít tinh, biểu tình
2. Cuộc đấu tranh có tính chất quần chúng rộng lớn, tính tổ chức và mục tiêu chính trị rõ nét?
A. Khởi nghĩa của công nhân dệt Li-ông (Pháp) năm 1831
B. Khởi nghĩa của công nhân dệt Li-ông (Pháp) năm 1834
C. Khởi nghĩa của công nhân dệt Sơ-lê-din (Đức) năm 1846
D. Phong trào hiến chương ở Anh
3. Ý nghĩa của phong trào công nhân quốc tế nửa đầu TK XIX?
Đánh dấu sự trưởng thành của phong trào công nhân, tạo tiền đề cho sự ra đời của lí luận cách mạng.
Bài tập củng cố
1. Nêu sự khác nhau về hình thức đấu tranh của giai cấp công nhân giai đoạn đầu với những năm 30 – 40 của thế kỷ XIX
Mục đích: Tự phát , bồng bột
Mục tiêu: Chưa xác định được kẻ thù, chỉ giải quyết những yêu cầu trước mắt


Hình thức: còn đơn giản

Trình độ nhận thức: còn hạn chế
Mục đích: Đấu tranh có tổ chức, có mục đích rõ ràng
Mục tiêu: Đã xác định được kẻ thù, không chỉ đòi quyền lợi trước mắt mà còn có mục tiêu về chính trị rõ ràng
- Hình thức: Phối hợp nhiều hình thức đấu tranh
- Trình độ nhận thức đã phát triển.
Tiết học kết thúc!
Chúc quý thầy cô sức khỏe!
Chúc các em vui và học giỏi!
 
Gửi ý kiến