Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bắp Thị
Ngày gửi: 22h:39' 15-07-2017
Dung lượng: 4.1 MB
Số lượt tải: 342
Số lượt thích: 0 người
Kính chào quý thày cô
và các em học sinh
NỘI DUNG BÀI HỌC
Sơ lược sự phát minh ra bảng tuần hoàn
Bảng hệ thống tuần hoàn của De Chancourtois 1862
Bảng tuần hoàn của John Newlands 1864
Bảng hệ thống tuần hoàn nguyên thủy của Mendeleyev ( 1869 )
Dmitry Mendeleyev ( 1834 – 1907 )
Năm 1869, Mendeleyev đã tìm ra được định luật tuần hoàn và công bố bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Ở thời kì của ông, chỉ có 63 nguyên tố được tìm thấy, nên ông phải để trống một số ô trong bảng và dự đoán các tính chất của các nguyên tố này trong các ô đó. Sau này các nguyên tố đó đã được tìm thấy với các tính chất đúng với các dự đoán của ông.
Bảng tuần hoàn của Lothar Mayer 1870
Bảng hệ thống tuần hoàn của G . N . Lewis
Bảng hệ thống tuần hoàn của Roy Alexandre
Bảng hệ thống tuần hoàn của Dr. Timmothy
Bảng hệ thống tuần hoàn của Professor Thoedor Benfey
Bảng hệ thống tuần hoàn của Emil Zmaczynski
Bảng hệ thống tuần hoàn của Albert Tarantola
Bảng hệ thống tuần hoàn của Paul Giguere
Bảng hệ thống tuần hoàn dạng thiên hà
Bảng hệ thống tuần hoàn dạng viên bi
Bảng hệ thống tuần hoàn làm bằng gỗ
Bảng hệ thống tuần hoàn bằng hình ảnh
Bảng hệ thống tuần hoàn lập trình bằng Visual
Bảng hệ thống tuần hoàn làm bằng phần mềm Macromedia Flash
Bảng hệ thống tuần hoàn dạng đứng
Bảng hệ thống tuần hoàn dạng chữ
Bảng phân loại tuần hoàn ( dạng bảng ngắn )
Bảng phân loại tuần hoàn ( dạng bảng dài )
I/ Nguyên tắc sắp xếp
Nguyên tố nào có số hiệu nhỏ nhất ?
Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử
I/ Nguyên tắc sắp xếp
I/ Nguyên tắc sắp xếp
Trình bày sự phân bố electron ở các lớp của các nguyên tố sau: Na (Z = 11) ; Mg (Z = 12) ; Al (Z = 13)?
Cùng số lớp electron được xếp thành 1 hàng .
Trình bày sự phân bố electron ở các lớp của các nguyên tố sau: Li (Z = 3); Na (Z = 11) ; K(Z = 19) ?
I/ Nguyên tắc sắp xếp
Cùng số electron hóa trị được xếp thành 1 cột .
 Điện tích hạt nhân của các nguyên tố trong cùng hàng và cùng cột .
I/ Nguyên tắc sắp xếp
Dùng bảng tuần hoàn , hãy nhận xét các yếu tố sau :
 Số lớp electron của các nguyên tố trong cùng hàng và cùng cột .
 Số electron của lớp ngoài cùng của các nguyên tố trong cùng cột .
Trong cùng 1 hàng , từ trái sang phải , số điện tích hạt nhân tăng .
Trong cùng 1 cột , từ trên xuống dưới , số điện tích hạt nhân tăng .
Trong cùng 1 cột , từ trên xuống dưới , số lớp electron tăng dần .
Trong cùng 1 hàng , số lớp electron trong vỏ nguyên tử bằng nhau
Trong cùng 1 cột , số electron trong lớp ngoài cùng bằng nhau .
I/ Nguyên tắc sắp xếp
Các nguyên tố được sắp xếp theo nguyên tắc sau :
 Cùng số lớp electron được xếp thành 1 hàng .
 Cùng số electron hóa trị được xếp thành 1 cột .
 Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử .
Electron hóa trị là các electron ở lớp ngoài cùng và cả phân lớp sát lớp ngoài cùng nếu phân lớp đó chưa bão hòa
Mỗi nguyên tố hóa học được xếp vào 1 ô .
[Ne] : cấu hình electron của Neon ( Z = 10 ) : 1s22s22p6
Al
13
Nhôm
26,98
1,61
[Ne] 3s23p1
+3
Số hiệu nguyên tử = số điện tích hạt nhân = số proton = số electron
II/ Cấu tạo bảng HTTH
1/ Ô nguyên tố
1/ Chu kì :
II/ Cấu tạo bảng HTTH
Hãy cho biết đặc điểm cấu tạo nguyên tử các nguyên tố trong mỗi dãy ?
Hãy cho biết có bao nhiêu dãy nguyên tố được xếp thành hàng ngang ?
Có 7 dãy nguyên tố được xếp hàng ngang và được đánh số từ 1 đến 7 . Hai dãy nằm ở cuối bảng không được đánh số .
Trong cùng 1 dãy , các nguyên tố có cùng số lớp vỏ nguyên tử .
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2/ Chu kì :
II/ Cấu tạo bảng HTTH
- Chu kì là 1 dãy nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron được xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân
- Số thứ tự của chu kì = số lớp electron trong nguyên tử .
Chu kì 2
Chu kì 3
- Bắt đầu bằng 1 kim loại kiềm và kết thúc bằng 1 khí trơ ( trừ chu kì 1 ).
1
2
3
4
5
6
7
Chu kì 1 : có 2 nguyên tố
Chu kì 2 : có 8 nguyên tố
Chu kì 3 : có 8 nguyên tố
Chu kì 4 : có 18 nguyên tố
Chu kì 5 : có 18 nguyên tố
Chu kì 6 : có 32 nguyên tố
Chu kì 7 : đang xây dựng
Hãy cho biết số lượng các nguyên tố trong mỗi chu kì ?
3/ Nhóm nguyên tố


Nhóm nguyên tố gồm các nguyên tố có cấu hình electron nguyên tử lớp ngoài cùng tương tự nhau, do đó có tính chất hóa học gần giống nhau được xếp trong một cột.

Có 2 loại nhóm: nhóm A và nhóm B.
3/ Nhóm nguyên tố

a) Nhóm A
Số thứ tự của nhóm A được đánh số bằng chữ số La Mã từ IA đến VIIIA.
Số thứ tự của nhóm A trùng với số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố trong nhóm.
Nhóm A có cả nguyên tố thuộc chu kì nhỏ và chu kì lớn.
Đặc biệt: - H được xếp vào cột 1 (vì có 1 electron ở lớp ngoài cùng).
- He được xếp vào cột thứ 18 cùng với các khí hiếm khác.3/ Nhóm nguyên tố

a) Nhóm B

Số thứ tự của nhóm A được đánh số bằng chữ số La Mã từ IIIB đến VIIIB rồi mới tới IB và IIB, trong đó VIIIB gồm 3 cột.

Nhóm B chỉ gồm các nguyên tố của các chu kì lớn.
Các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là:
A. 3
B. 5
C. 6
D. 7
Câu 1:
Bạn có 10 giây suy nghĩ
Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kì nhỏ và chu kì lớn là:
A. 3 và 3
B. 3 và 4
C. 4 và 4
D. 4 và 3
Câu 2:
Bạn có 10 giây suy nghĩ
Số nguyên tố trong chu kì 3 và 5 là:
A. 8 và 18
B. 18 và 8
C. 8 và 8
D. 18 và 18
Câu 3:
Bạn có 10 giây suy nghĩ
Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố được sắp xếp theo nguyên tắc nào?
A. Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân
B. Các nguyên tố có cùng số lớp electron
trong nguyên tử được xếp thành 1 hàng
C. Các nguyên tố có cùng số electron hóa
trị trong nguyên tử được xếp thành 1 cột
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 4:
Bạn có 10 giây suy nghĩ
Dựa vào cấu hình electron, cho biết nguyên tố có số hiệu là 35 sẽ thuộc chu
kì nào?
Câu 5:
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Giải thích tại sao lớp thứ 3 có tối đa 18 electron nhưng chu kì 3 chỉ chứa có 8 nguyên tố ?
Bài tập về nhà:
Chúc các em học tốt !
Bạn sai rồi!
1
2
3
4
5
Bạn đúng rồi !
1
2
3
4
5
 Với 19e thì cấu hình electron là : 1s2 2s22p6 3s23p6 4s1
Như vậy nếu nguyên tố có lớp thứ 3 với đầy đủ 18 electron thì nguyên tố có đến 4 lớp , do đó chúng sẽ ở chu kì 4 .
 Nguyên tố cuối cùng ở chu kì 3 là Agon có cấu hình electron là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 với tổng số electron trong vỏ nguyên tử là 18 .
Giải thích tại sao lớp thứ 3 có tối đa 18 electron nhưng chu kì 3 chỉ chứa có 8 nguyên tố ?
 Với 20e thì cấu hình electron là : 1s2 2s22p6 3s23p6 4s2
Cách phân bố electron của các nguyên tố thuộc chu kì 4 .
 Chu kì 4 gồm 18 nguyên tố từ K ( Z = 19 ) đến Kr ( Z = 36 ) .
Mức năng lượng AO của nguyên tố thứ 21 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1
Mức năng lượng AO của nguyên tố thứ 19 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1
 Electron thứ 19 đến 20 phân bố vào phân lớp 4s .
 Electron thứ 21 đến 30 phân bố tiếp vào phân lớp 3d .
Mức năng lượng AO của nguyên tố thứ 30 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10
 Electron thứ 31 đến 36 phân bố tiếp vào phân lớp 4p .
Mức năng lượng AO của nguyên tố thứ 31 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p1
Mức năng lượng AO của nguyên tố thứ 36 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6
 
Gửi ý kiến