Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương I. §10. Tính chất chia hết của một tổng

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: HOÀNG MINH TÚ
Người gửi: HOÀNG MINH TÚ
Ngày gửi: 09h:01' 17-07-2017
Dung lượng: 977.5 KB
Số lượt tải: 433
Số lượt thích: 2 người (hoàng minh tú, HOÀNG MINH TÚ)
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo
về dự giờ
Môn số học lớp 6
Hãy tính a) 15 : 5
b) 55 : 5
c) 32 : 5
Kiểm tra kiến thức cũ
Phép chia nào là phép chia hết ?
phép chia nào là phép chia có dư ?
Không tính tổng cho biết:
15 + 55 + 32 có chia hết cho 5 hay không ?

Tiết 19
a) Viết hai số chia hết cho 6. tổng của chúng có chia hết cho 6 không ?
b) Viết hai số chia hết cho 7. tổng của chúng có chia hết cho 7 không ?
Ti?t 19: TNH CH?T CHIA H?T C?A M?T T?NG
1. Nhắc lại về quan hệ chia hết( SGK)
2.Tính chất 1
Bài tập áp dụng 1.
Cho 3 số 12; 40; 60. Không thực hiện phép tính, hãy xét xem tổng, hiệu sau có chia hết cho 4 không?
a) 60 + 12 b) 60 + 40 +12
c) 60 - 40 d) 40 - 12

Nếu tất cả các số hạng của một tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng có chia hết cho số đó không?
Thảo luận: Nhóm 2 học sinh
(Mỗi bạn làm một ý rồi đổi bài kiểm tra bạn)
Ti?t 19: TNH CH?T CHIA H?T C?A M?T T?NG
1. Nhắc lại về quan hệ chia hết( SGK)
2.Tính chất 1
3.Tính chất 2
Cho 3 số 10; 15; 18. Không thực hiện phép tính, hãy xét xem các tổng, hiệu sau có chia hết cho 5 không?
a) 15 + 18
b) 18 + 15 +10
c) 18 -10

Bài tập áp dụng 2:
Nếu chỉ có một số hạng của tổng không chia hết cho một số, còn các số hạng khác đều chia hết cho số đó thì tổng có chia hết số đó không?

Cho ví dụ hai số a và b trong đó:
a không chia hết 3
b không chia hết 3
nhưng a + b chia hết cho 3
Không tính các tổng, các hiệu, xét xem các tổng, các hiệu sau có chia hết cho 8 không?
a) 80 +16; b) 80 -16; c) 80 +12; d) 80 -12; e) 32 + 40 + 24; f) 32 + 40 +12
4)Luyện tập:
Bài tập áp dụng 3: Điền dấu `X ` vào ô thích hợp
X
X
X
X


Chuẩn bị bài 11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Học thuộc lý thuyết
Xem lại các bài tập đã làm trên lớp
Bài tập về nhà :
Bài 85; 87; 88; 90 ( SGK - 35, 36 )

f
f
f
f
 
Gửi ý kiến