Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương I. §1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phùng Văn Hoài Nam
Ngày gửi: 10h:30' 17-07-2017
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 124
Số lượt thích: 0 người
Môn: Toán 6
SÁCH TOÁN 6
Phần Số học
Chương I – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên
Các kiến thức về số tự nhiên là chìa khóa để mở cửa vào thế giới các con số. Trong chương I, bên cạnh việc ôn tập và hệ thống hóa các nội dung về số tự nhiên đã học ở bậc Tiểu học, còn thêm nhiều nội dung mới: phép nâng lên lũy thừa, số nguyên tố và hợp số, ước chung và bội chung. Những kiến thức nền móng và quan trọng này sẽ mang đến cho chúng ta nhiều hiểu biết mới mẻ và thú vị.
Bài học:
Tập hợp – Phần tử của tập hợp
LÝ THUYẾT: SGK/4-5
Tập hợp – Phần tử của tập hợp
Khái niệm tập hợp thường gặp trong toán học và cả trong đời sống. Chẳng hạn:
Tập hợp các học sinh của lớp 6A
Tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 4
Tập hợp các chữ cái a, b, c
Tập hợp – Phần tử của tập hợp
Người ta thường đặt tên tập hợp bằng chữ cái in hoa
A
=
{
0
;
1
;
2
;
3
}
A = { 0; 1; 2; 3 } hay A = { 1; 3; 2; 0 } …
Gọi A là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 4. Ta viết:
Gọi B là tập hợp các chữ cái a, b, c. Ta viết:
B
=
{
a
,
b
,
c
}
B = { a, b, c } hay B = { b, a, c ] …
Tập hợp – Phần tử của tập hợp
 
Cách viết kí hiệu thuộc tập hợp …
Cách viết kí hiệu không thuộc tập hợp …
Tập hợp – Phần tử của tập hợp
Chú ý:
-Các phần tử của một tập hợp được viết trong hai dấu ngoặc nhọn { }, cách nhau bởi dấu ; (nếu có phần tử là số) hoặc dấu ,
-Mỗi phần tử được liệt kê một lần, thứ tự liệt kê tùy ý
 
Tập hợp – Phần tử của tập hợp
Để viết một tập hợp, thường có 2 cách:
-Liệt kê các phần tử của tập hợp
-Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó
Tập hợp – Phần tử của tập hợp
 
2 D; 10 D
Tập hợp – Phần tử của tập hợp
Viết tập hợp D các số tự nhiên nhỏ hơn 7 rồi điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông:


ĐÁP ÁN
Viết tập hợp các chữ cái trong từ NHA TRANG
ĐÁP ÁN
D = { N, H, A, T, R, G }
BÀI TẬP: SGK/6
Tập hợp – Phần tử của tập hợp
ĐỀ BÀI
ĐÁP ÁN
Tập hợp – Phần tử của tập hợp
ĐỀ BÀI
ĐÁP ÁN
Viết tập hợp các chữ cái trong từ TOÁN HỌC
B = { T, O, A, N, H, C }
Tập hợp – Phần tử của tập hợp
ĐỀ BÀI
ĐÁP ÁN
Tập hợp – Phần tử của tập hợp
ĐỀ BÀI
ĐÁP ÁN
A = { 15; 26 } B = { a, 1, b }
M = { bút } H = { sách, vở, bút }
Tập hợp – Phần tử của tập hợp
ĐỀ BÀI
ĐÁP ÁN
a/ Một năm gồm 4 quý. Viết tập hợp A các tháng của quý 2
b/ Viết tập hợp B các tháng (dương lịch) có 30 ngày
a/ A = { tháng 4, tháng 5, tháng 6 }
b/ B = { tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12 }

TÓM TẮT BÀI HỌC
*Để viết một tập hợp, thường có 2 cách:
-Liệt kê các phần tử của tập hợp
-Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó
DẶN DÒ:
-Ôn tập bài cũ: Tập hợp – Phần tử của tập hợp
-Học bài mới: Tập hợp các số tự nhiên
TIẾT HỌC
KẾT THÚC
 
Gửi ý kiến