Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 25. Sự oxi hoá - Phản ứng hoá hợp - Ứng dụng của oxi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thái Bá Hà Phúc
Ngày gửi: 16h:38' 29-07-2017
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 213
Số lượt thích: 0 người
kiểm tra bài cũ
Nêu tính chất hoá học của oxi? Viết phương trình
hoá học minh hoạ?
Tác dụng với phi kim:
S(r) + O2(k) SO2(k)
2. Tác dụng với kim loại:
3Fe(r) + 2O2(k) Fe3O4(r)
3. Tác dụng với hợp chất:
CH4(k) + 2O2(k) CO2(k) + H2O(h)
t0
t0
t0
Tiết 39: Sự oxi hoá - phản ứng hoá hợp
ứng dụng của oxi
S + O2 SO2
4P + 5O2 2P2O5
3Fe + 2O2 Fe3O4
CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O
(r)
(r)
(r)
(r)
(r)
(k)
(k)
(k)
(k)
(k)
(k)
(k)
(l)
? Các PTPƯ bên đều có điểm gì giống nhau
Chất tham gia đều có khí oxi
Ta nói: - S , P bị oxi hoá
- Sắt bị oxi hoá
- CH4 bị oxi hoá
Vậy sự oxi hoá là gì?
BàI TậP
Trong các phản ứng sau những phản ứng nào có xảy ra sự oxi hoá?
4Al + 3O2 2Al2O3
C. Fe + O2 Fe3O4
B. CaCO3 CaO + CO2
Tiết 39: Sự oxi hoá - phản ứng hoá hợp
ứng dụng của oxi
I. Sự oxi hoá
II. Phản ứng hoá hợp
2
3
2
Phản ứng hoá hợp là gì?
Thảo luận nhóm( 3 phút):Hãy nhận xét, ghi số chất phản ứng và số chất sản phẩm trong các phản ứng hoá học sau đây:
2
BÀI TẬP
THẢO LUẬN(3 PHÚT)
Trong các phản ứng hoá học sau, phản ứng nào là phản ứng hoá hợp? Vì sao?
a) Cu + Cl2 CuCl2
b) 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O
c) Fe + S FeS
d) CaCO3 CaO + CO2
e) CaO + H2O Ca(OH)2
f) 2Mg + O2 2MgO
t0
t0
t0
t0
t0
PHẢN ỨNG TOẢ NHIỆT
S + O2 SO2 + Q
CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O + Q
4Al + 3O2 2Al2O3 + Q
3Fe + 2O2 Fe3O4 + Q
iii. ứng dụng của oxi
Có lẽ em chưa biết ? ? ? Oxi được tìm ra như thế nào ???


Joseph Priestley ph¸t hiÖn ra oxi
vào năm 1774.
Joseph Priestley ( 1733-1804)

Cho đến hiện nay oxi có rất nhiều ứng dụng trong đời sống và trong công nghiệp.
Phá đá bằng hỗn hợp nổ
chứa oxi lỏng
Đèn xì oxi - axetylen
Phi công bay cao dùng
khí oxi nén để thở
Oxi lỏng dùng đốt nhiên
liệu tên lửa tàu vũ trụ
Thợ lặn dùng oxi nén
để thở
Lò luyện gang dùng
không khí giàu oxi
Cung cấp cho bệnh nhân bị khó thở
1
2
3
4
5
6
7
ứng dụng của oxi
iii. ứng dụng của oxi
Oxi dùng cho
sự hô hấp
III. ỨNG DỤNG CỦA OXI
Oxi dùng cho
sự đốt nhiên liệu
Oxi lỏng dùng đốt nhiên liệu cho tên lửa và tàu vũ trụ
Đèn xì oxi - Axetylen
Lò luyện gang dùng không khí giàu oxi
Phá đá bằng hỗn hợp nổ chứa oxi lỏng.
BÀI TẬP 1(SGK)
Dùng cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống
trong các câu sau
Sự tác dụng của oxi với một chất
là…………………….
b) Phản ứng hoá hợp là phản ứng hoá học
trong đó chỉ có........................được tạo
thành từ hai hay nhiều………….....
c) Khí oxi cần cho …………………..của
người, động vật và cần để …………………
trong đời sống và sản xuất.
một chất mới
sự oxi hoá
đốt nhiên liệu
Sự hô hấp
chất ban đầu
BÀI TẬP(THẢO LUẬN 3 PHÚT)
Câu hỏi
1/Hoàn thành các PƯHH bên dưới?
2/Cho biết trong đó phản ứng nào là phản ứng hoá hợp,
phản ứng nào xảy ra sự oxi hoá?
…… + O2 Al2O3
Fe(OH)3 Fe2O3 + H2O
t0
A
B
t0
Al
3
2
3
4
2
C
C2H2 + O2 CO2 + H2O
4
2
5
2
t0

Bài 2/ 87 sgk
Lập PTHH biểu diễn phản ứng hóa hợp của Lưu huỳnh với các kim loại magie , nhôm, kẽm, sắt, biết rằng công thức hóa học các hợp chất được tạo thành là MgS, Al2S3 , ZnS, FeS.

GIẢI :

Mg + S ? MgS
2Al + 3S ? Al2S3
Zn + S ? ZnS
Fe + S ? FeS
t0
t0
t0
t0
về nhà
+ Học bài.
+ Làm bài tập 1, 2, 4,5 SGK.
+ Xem trước bài oxit
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓