Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 13. Phản ứng hoá học

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Xuân Phùng
Ngày gửi: 20h:47' 29-07-2017
Dung lượng: 2.7 MB
Số lượt tải: 238
Số lượt thích: 0 người
HÓA HỌC 8
Chào mừng quý Thầy Cô đến dự giờ
KIỂM TRA BÀI CŨ
1. Nêu dấu hiệu cơ bản để phân biệt hiện tượng vật lí và hiện tượng hóa học?
2. Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào là hiện tượng vật lí, hiện tượng nào là hiện tượng hóa học?
a. Lưu huỳnh cháy trong không khí tạo ra chất khí mùi hắc (lưu huỳnh dioxit)

b.Thủy tinh nóng chảy được thổi thành bình cầu.

c.Trong lò nung đá vôi, canxi cacbonat chuyển dần thành vôi sống (canxi oxit) và khí cacbon dioxit thoát ra ngoài.

d. Hòa tan đường vào nước được nước đường.
a. Luu hu?nh chy trong khơng khí t?o ra ch?t khí mi h?c (luu hu?nh dioxit)
c. Trong lò nung đá vôi, canxi cacbonat chuyển dần thành vôi sống (canxi oxit) và khí cacbon đioxit thoát ra ngoài.

- Chất ban đầu:
- Chất mới:
Ch?t ban d?u
Ch?t m?i:
lưu huỳnh, ôxi
lưu huỳnh đioxit
canxi cacbonat
canxi oxit, cacbon dioxit
Vậy đã diễn ra một quá trình biến đổi. Quá trình đó gọi là gì?
Tiết 18- Bài 13 PHẢN ỨNG HOÁ HỌC
PHẢN ỨNG HÓA HỌC
II- DIỄN BIẾN CỦA PHẢN ỨNG HÓA HỌC
III- KHI NÀO PHẢN ỨNG HÓA HỌC XẢY RA?
IV- LÀM THẾ NÀO NHẬN BIẾT CÓ PHẢN ỨNG HÓA HỌC XẢY RA?
I- ĐỊNH NGHĨA
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 18- Bài 13: PHẢN ỨNG HOÁ HỌC
I. Định nghĩa :
I. Định nghĩa :
Tiết 18- Bài 13 PHẢN ỨNG HOÁ HỌC
- Chất ban đầu bị biến đổi trong phản ứng gọi là
- Chất mới sinh ra gọi là
Ch?t ph?n ?ng
S?n ph?m
gì ?
gì ?
Phản ứng hóa học được biểu diễn như thế nào?

PTC được viết như thế nào?
I. Định nghĩa :
Tiết 18- Bài 13 PHẢN ỨNG HOÁ HỌC
*Tổng quát: Cách đọc phương trình chữ của phản ứng hóa học:


PTC: A + B  C + D
“Tác dụng với” hoặc “phản ứng với”
“Và”
“tạo ra” hoặc “tạo thành” hoặc “sinh ra”
PTC: A  C + D
“Phân hủy thành”
Trong quá trình phản ứng, lượng chất nào giảm dần ? lượng chất nào tăng dần ?
Trả lời :
Trong quá trình phản ứng, lượng chất phản ứng giảm dần và lượng sản phẩm tăng dần .

a/ Khí nitơ + Khí hiđro -> Amoniac


b/ Khí cacbon đioxit + Nước -> Glucozo + khí oxi


c/ Canxi hiđro cacbonat -> Canxi cacbonat + Khí cacbonic +Nước


Khí nitơ tác dụng với khí hiđro tạo ra Amoniac
Khí cacbon đioxit tác dụng với nước tạo ra glucozo và khí oxi
Canxi hiđro cacbonat phân hủy thành canxi cacbonat, cacbonic và nước.
Bài tập 1 : Hãy đọc phương trình chữ của các phản ứng sau?
BT 2: Đánh dấu X vào ô ứng với hiện tượng hoá học hay hiện tượng vật lí . Viết phương trình chữ của phản ứng hoá học ?
X
X
X
Than + oxi  Cacbon đioxit
Axit clohiđric + Canxi cacbonat  Canxi clorua + nước + cacbon đioxit
Tại sao có sự biến đổi từ chất này thành chất khác?
I. Định nghĩa :
Tiết 18- Bài 13 PHẢN ỨNG HOÁ HỌC
II. Diễn biến của phản ứng hóa học:
Hiđro
Hiđro
Hiđro
Hiđro
Oxi
Oxi
Trước phản ứng
Trong quá trình phản ứng
Sau phản ứng
Diễn biến của phản ứng hoá học là gì ?
Xét phản ứng hoá học giữa khí hiđro với khí oxi (H 2.5 sgk)
Hiđro
Hiđro
Hiđro
Hiđro
Oxi
Oxi
Trước phản ứng
Trong quá trình phản ứng
Sau phản ứng
Xét phản ứng hoá học giữa khí hidro với khí oxi (H 2.5 sgk)
Diễn biến của phản ứng hoá học là gì ?
Sơ đồ tượng trưng cho phản ứng hoá học giữa khí hiđro và khí oxi tạo ra nước.
H2
H2O
O2
a,Trước ph¶n ứng
b,Trong quá trình phản ứng
C, sau phản ứng
1 O2 , 2 H2
2 H2O
Không
4 H, 2 O
Không
H - H , O - O
4 H, 2 O
4 H, 2 O
H - O - H
H - O - H
1 O2 , 2 H2
2 H2O
Không
4 H, 2 O
Không
H - H , O - O
4 H, 2 O
4 H, 2 O
H - O - H
H - O - H
Ta thấy số lượng nguyên tử trước, trong và sau phản ứng là như nhau. Tại sao phân tử trước và sau phản ứng lại khác nhau?
Vậy bản chất của phản ứng hóa học là gì?
I. Định nghĩa :
Tiết 18- Bài 13 PHẢN ỨNG HOÁ HỌC
II. Diễn biến của phản ứng hóa học:
Hãy quan sát so d? phản ứng giữa kẽm và
axit clohidric
H
Zn
H
Cl
Cl
H
Zn
H
Cl
Cl
Trước phản ứng
Sau phản ứng
Nhận xét đặc điểm liên kết của nguyên tử kim loại tru?c và sau phản ứng?
LƯU Ý :
Chỳ ý: N?u cú don ch?t kim lo?i tham gia ph?n ?ng thỡ sau ph?n ?ng nguyờn t? kim lo?i ph?i liờn k?t v?i nguyờn t? c?a nguyờn t? khỏc.
TRÒ CHƠI
Ngôi sao may mắn!
Luật chơi:
Lớp chia làm 2đội : A và B . Gồm 6 ngôi sao khác màu . Lần lượt mỗi đội chọn một ngôi sao để trả lời , trong đó có ngôi sao may mắn , nếu đội nào trả lời sai thì đội khác trả lời thay và ghi điểm của đội đó . Đội nào nhiều điểm đội đó thắng .
( Mỗi câu hỏi thời gian suy nghĩ 15 giây )
Ngôi sao may mắn
9 điểm
Hãy đọc PTC: Than + Khí oxi -> Khí cacbonic
Đáp án: Than tác dụng với khí oxi tạo ra khí cacbonic
Hết giờ
10 điểm
Đáp án: c
Trong phản ứng hóa học, các chất phản ứng và sản phẩm phải chứa cùng:
a. Số nguyên tử trong mỗi chất
b. Số nguyên tố tạo ra chất
c. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố
d. Số phân tử của mỗi chất
Hết giờ
Ngôi sao may mắn
BẠN ĐƯỢC THƯỞNG 10 ĐIỂM VÀ MỘT TRÀNG PHÁO TAY CỦA CÁC BẠN
9 điểm
Đáp án: b
Đốt sắt trong oxi thu được oxit sắt từ. PTC nào diễn đạt đúng phản ứng
hóa học trên:
Sắt + Oxit sắt từ -> Oxi
Sắt + Oxi -> Oxit sắt từ
Sắt -> Oxi + Oxit sắt từ
Hết giờ
10 điểm
Hãy cho biết:
1. Liên kết giữa những nguyên tử trong phân tử nào bị tách rời?
2. Phân tử nào được tạo ra?
Đáp án:
1. Phân tử H2 , phân tử Cl2
2. Phân tử HCl
Hết giờ
Quan sát sơ đồ tượng trưng phản ứng của hidro (H2) và clo (Cl2)
8 điểm
Nêu định nghĩa của phản ứng hóa học?
Đáp án: PƯHH là quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác.
Hết giờ
Hướng dẫn học ở nhà
1. BVH: + Học bài
+Làm bài tập 3, 6b SGK/50, 51
2. BSH: Xem trước phần III và IV của bài
 
Gửi ý kiến