Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

tâm lý hoc

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Hồng Vân
Ngày gửi: 09h:21' 30-07-2017
Dung lượng: 2.8 MB
Số lượt tải: 23
Số lượt thích: 0 người
SỰ HÌNH THÀNH
VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH
Theo quan điểm tâm lí học mác xít, không phải con người sinh ra đã có sẵn nhân cách và cũng không phải nó được bộc lộ dần dần từ các bản năng nguyên thủy
. Nhân cáchlà cấu tạo tâm lí mới được hình thành và phá t triển trong quátrình sống, hoạt động và giao tiếp của mỗi người
Có 4 yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách
Yếu tố môi trường
Yếu tố sinh thể
Hoạt động và giao tiếp
Giáo dục và tự giáo dục
Yếu tố môi trường
Môi trường là hệ thống các hoàn cảnh bên ngoài các điều kiện tự nhiên và xã hội xung quanhcaanf thiết cho hoạt động sống và phát triển của con người
Có thể chia làm 2 loại:
Môi trường tự nhiên và
môi trường xã hội
Môi trường tự nhiên bao gồm các điều kiện tự nhiên, hệ sinh thái phục vụ cho các hoạt động sống chủa con người
Hoàn cảnh địa lý
Nước
động vật
Không khí
Thực vật
Môi trường xã hội
Bao gồm hệ thống quan hệ chính trị, kinh tế , xã hội lịch sử,văn hóa, giáo dục,.... Được thiết lập.
Con người hòa nhập được với xã hội qua môi trường này.
Tác động qua lại của môi trường xã hội đến sự hình thành và phát triển nhân cách qua các mối quan hệ xã hội mà mỗi cá nhân tham gia tích cực vào các mối quan hệ đó.
Các mối quan hệ giũa các cá nhân được thiết lập lại do các quan hệ sản xuất, quan hệ kinh tế quyết định
Quan hệ sản xuất
Quan hệ kinh tế
Sự hình thành và phát triển nhân cách chỉ có thể thục hiên trong một môi trường nhất định
Môi trường tự nhiên và môi trường xã hội đều tác động đến con người một cách tự phát hay tự giác,nhưng trước hết phải nói đến môi trường xã hội mà đặc biệt là giáo dục có tác động mạnh mẽ đến mỗi cá nhân
Vì sao vậy
Vì môi trường góp phần tạo nên mục đích, động cơ , phương tiện, và điều kiện cho hoạt động và giao lưu của cá nhân
Qua đó con người chiếm lĩnh được các kinh nghiệm xã hội loài người. Chính quá trinh đó đã hình thành nảy sinh và phát triển nhân cách của mình. Tuy nhiên con người không phải thực thể thụ độngtrước tác động của môi trường mà là chủ thể tích cực. Tính chất và múc độ ảnh hưởng của môi trường còn phụ thuộc đặc điểm tâm lý bên trong của cá nhân va vào mức độ cá nhân tham gia cải tạo môi trường.ở đây, có sự tác động qua lại giữa các cá nhân và môi trường. Những tác động của môi trường hay hoàn cảnh đã được phản ánh vào nhân cách chính trong quá trình con người tác động cải biến hoàn cảnh nhằm phục vụ lợi ích của mình và xã hội thì cũng là quá trình cải tạo chính bản thân.
Vậy môi trường có vai trò như thế nào trong sự hình thành và phát triển nhân cách?
Khi xem xét môi trường tự nhiên và môi trường xã hội, khi xem xét yếu tố sinh vât và yếu tố xã hội, thì cái quyết định sự hình thành và phát triển tâm lý, nhân cách là môi trường xã hội, là yếu tố xã hội
Thanks you for watching
 
Gửi ý kiến