Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương I. §14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Ngọc Diệp
Ngày gửi: 21h:21' 11-08-2017
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 594
Số lượt thích: 0 người
về dự tiết học hôm nay
chào mừng các thầy cô giáo và các em học sinh
Kiểm tra bài cũ
Tìm tập hợp Ư(2); Ư(3); Ư(5); Ư(17)?
Tìm tập hợp Ư(4); Ư(6); Ư(20)?
a
b
Đáp án
a. Ư(2) = {1; 2}
Ư(3) = {1; 3}
Ư(5) = {1;5}
Ư(17) = {1; 17}

b. Ư(4) = {1; 2; 4}
Ư(6) = {1; 2; 3; 6}
Ư(20) = {1; 2; 4; 5; 10; 20}
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
5
5
17
17
4
4
6
6
20
20
Số học 6
Tiết 25
số nguyên tố. hợp số. bảng số nguyên tố
Thế nào là số nguyên tố?
Thế nào là hợp số?
Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.
Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.
a. Khái niệm (sgk/46)
§14: Sè nguyªn tè. Hîp sè.
B¶ng sè nguyªn tè
1. Số nguyên tố. Hợp số
số tự nhiên lớn hơn 1
số tự nhiên lớn hơn 1
chỉ có hai ước
có nhiều hơn hai ước


Trong các số 7; 8; 9 số nào là số nguyên tố, số nào là hợp số? Vì sao?
7 là số nguyên tố vì nó lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và 7.
8 là hợp số vì nó lớn hơn 1, có ít nhất ba ước là
1; 2; 8
9 là hợp số vì nó lớn hơn 1, có ba ước là
1; 3; 9
- Số 2010 là hợp số vì 2010 > 1, có nhiều hơn hai ước (ngoài chia hết cho 1 và chính nó, nó còn chia hết cho 2)
Số 2010 là số nguyên tố hay hợp số? Vì sao?
? Làm thế nào để khẳng định một số là hợp số?
- Chỉ ra nó có thêm một ước ngoài 1 và chính nó.
Số 0 và số 1 không là số nguyên tố v cũng không là hợp số.
Các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là: 2;3;5;7
a. Khái niệm (sgk/46)
b. Chú ý
Số nguyên tố. Hợp số.
Bảng số nguyên tố
1. Số nguyên tố. Hợp số
- Số 0 có là số nguyên tố không, có là hợp số không?
- Số 1 có là số nguyên tố không, có là hợp số không?
- Liệt kê các số nguyên tố nhỏ hơn 10?
Bài tập 1
Các số sau là số nguyên tố hay hợp số?
a. 19 b. 4375 c. 6351 d. 31
Lời giải:
a. 19 là số nguyên tố vì: 19 > 1 và 19 chỉ có hai ước là 1 và 19.
b. 4375 là hợp số vì 4375 > 1 và có ít nhất ba ước là 1; 4375; 5.
c. 6351 là hợp số vì 6351 > 1 và có ít nhất ba ước là 1; 6351; 3.
d. 31 là số nguyên tố vì 31 > 1 và chỉ có hai ước là 1 và 31.
Bài tập 2
Tổng sau là số nguyên tố hay hợp số?
a. 16354 + 67541 b. 3.4.5 + 6.7
Lời giải:
a. Tổng (16354 + 67541) lớn hơn 1 và có chữ số tận cùng là 5 nên (16354 + 67541) chia hết cho 5.
Do đó tổng (16354 + 67541) là hợp số

b. Ta có :
3.4.5 3 và 6.7 3 nên (3.4.5 + 6.7) 3
Mà (3.4.5 + 6.7) > 1 nên (3.4.5 + 6.7) là hợp số.
Số nguyên tố. Hợp số.
Bảng số nguyên tố
1.Số nguyên tố. Hợp số
2.Lập bảng các số nguyên tố không vượt quá 100

Lập bảng các số nguyên tố không vượt quá 100
- Giữ lại số 2, loại các số là bội của 2 mà lớn hơn 2
- Giữ lại số 3, loại các số là bội của 3 mà lớn hơn 3
- Giữ lại số 5, loại các số là bội của 5 mà lớn hơn 5
- Giữ lại số 7, loại các số là bội của 7 mà lớn hơn 7
Bảng số nguyên tố không vượt quá 100
Số nguyên tố nhỏ nhất là số 2, đó là số nguyên tố chẵn duy nhất.
Bài tập 3
Điền số thích hợp vào ô vuông. Sau đó viết các chữ tương ứng với các số tìm được vào các ô vuông ở hàng dưới cùng, em sẽ tìm được tên một nhà toán học.
A. Số nguyên tố chẵn duy nhất
T. Hợp số nhỏ nhất
N. Số nguyên tố có hai chữ số giống nhau.
E. Hợp số lẻ nhỏ nhất
Ơ. Số tự nhiên có đúng một ước
R. Số nguyên tố lẻ nhỏ nhất
X. Số nguyên tố lớn nhất có hai chữ số
Ô. Số này là bội của tất cả các số khác 0.
2
4
11
9
1
3
97
0
A
T
T
N
E
Ơ
R
X
Ô
Có thể em chưa biết:

Trong cách làm trên, các hợp số được sàng lọc đi, các số nguyên tố được giữ lại.
Nhà toán học Hi Lạp Ơ-ra-tô-xten (276-194 trước Công nguyên) đã viết các số trên giấy cỏ sậy căng trên một cái khung rồi dùi thủng các hợp số.
Bảng số nguyên tố còn lại giống như một cái sàng và được gọi là sàng Ơ-ra-tô-xten
Bảng số nguyên tố ( nhỏ hơn 1000 )
ô cửa bí mật
Luật chơi:
Có 4 ô cửa, mỗi ô cửa chứa một câu hỏi dạng đúng hay sai. Bạn hãy chọn một ô cửa, có 15 giây suy nghĩ rồi trả lời câu hỏi trong ô cửa đó. Có nhiều phần quà hấp dẫn dành cho các bạn có câu trả lời chính xác.
Câu hỏi 1
Mọi số nguyên tố đều là số lẻ?
Đúng
Sai
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu hỏi 2
Số 3311 là hợp số?
Sai
Đúng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu hỏi 3
Sai
Đúng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Có hai số tự nhiên liên tiếp đều là số nguyên tố?
Câu hỏi 4
Tập hợp số tự nhiên gồm số nguyên tố và hợp số.
Đúng
Sai
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Rất tiếc!
Phần thưởng là:
điểm 10
Phần thưởng là:
Một tràng pháo tay!
Phần thưởng là một số hình ảnh " Đặc biệt" để giảI trí.
Chúc mừng bạn!
Phần thưởng của bạn là một hộp kẹo.
Hướng dẫn về nhà:
Học thuộc khái niệm số nguyên tố, hợp số.
Vận dụng hợp lý các kiến thức về chia hết để nhận biết một hợp số.
Bài tập về nhà: 115; 116; 117; 119; 120 - SGK trang 47.
 
Gửi ý kiến