Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Học vẽ hình với phần mềm Geogebra

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Yến
Ngày gửi: 22h:21' 12-08-2017
Dung lượng: 720.5 KB
Số lượt tải: 175
Số lượt thích: 0 người
Hình tròn
Hình đa giác
Hình thang cân
Đường tròn ngoại tiếp tam giác
Đoạn thẳn AB, có trung điểm C
Hình Tam giác
Em cho biết các hình này là hình gì?
Hình tròn
Hình đa giác
Hình thang cân
Đường tròn ngoại tiếp tam giác
Đoạn thẳn AB, có trung điểm C
Hình Tam giác
Em biết các hình này qua môn học nào trong lớp?
Hình tròn
Hình đa giác
Hình thang cân
Đường tròn ngoại tiếp tam giác
Đoạn thẳn AB, có trung điểm C
Hình Tam giác
Trong môn hình học, để vẽ được các hình này em dùng công cụ nào?
HỌC VẼ HÌNH VỚI PHẦN MỀM
Tìm hiểu phần mềm trong 6 Tiết học
1. Em đã biết gì về GeoGebra
2. Làm việc với phần mềm GeoGebra tiếng Việt
a. Khởi động
b. Giới thiệu màn hình Geogebra Tiếng Việt
c. Giới thiệu các công cụ làm việc chính
c1. Công cụ di chuyển
c2. Các công cụ liên quan đến đối tượng điểm
c3. Các công cụ liên quan đển đọa, đườg thẳng
c4. Các công cụ tạo mối quan hệ hình học
c5. Các công cụ liên quan đến hình tròn
c6. Các công cụ biến đổi hình học
d. Các thao tác với tệp
e. Thoát khỏi phần mềm
3. Đối tượng hình học
a. Khái niệm đối tượng hình học
b. Đối tượng tự do và đối tượng phụ thuộc
c. Danh sách các đối tượng trên màn hình
d. Thay đổi các thuộc tính của đối tượng
4. Bài tập thực hành


NỘI DUNG TOÀN BÀI HỌC
1. Em đã biết gì về GeoGebra
Tiết: 43 - HỌC VẼ HÌNH VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA(t1)
Đọc thông tin SGK, em cho biết Phần mềm GeoGebra dùng làm gì? Có những đặc điểm gì?
1. Em đã biết gì về GeoGebra
Tiết: 43 - HỌC VẼ HÌNH VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA
GeoGebra là phần mềm dùng để vẽ các hình hình học đơn giản như điểm, đoạn thẳng, đường thẳng.
Giúp vẽ hình chính xác.
Có khả năng vẽ hình học động.
2. Làm quen với phần mềm Geogebra Tiếng Việt.
a) Khởi động
Tiết: 43 - HỌC VẼ HÌNH VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA (t1)
2. Làm quen với phần mềm Geogebra Tiếng Việt.
- Cách 1: Nháy đúp chuột tại biểu tượng trên màn hình để khởi động chương trình.
- Cách 2: menu Start All Programs GeoGebra GeoGebra
a) Khởi động
Tiết: 43 - HỌC VẼ HÌNH VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA (t1)
b) Giới thiệu màn hình Geogebra Tiếng Việt
Khi chương trình đã khởi động, ta có màn hình làm việc chính sau:
Màn hình làm việc của phần mềm gồm những thành phần nào?
2. Làm quen với phần mềm Geogebra Tiếng Việt.
Tiết: 43 - HỌC VẼ HÌNH VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA (t1)
Tiết: 43 - HỌC VẼ HÌNH VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA (t1)
Màn hình làm việc chính gồm có:
- Bảng chọn
- Thanh công cụ
- Khu vực các đối tượng hình vẽ.
2. Làm quen với phần mềm Geogebra Tiếng Việt.
b) Giới thiệu màn hình Geogebra Tiếng Việt
Bảng chọn
Thanh công cụ
Khu vực các đối tượng hình vẽ
Tiết: 43 - HỌC VẼ HÌNH VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA (t1)
b) Giới thiệu màn hình Geogebra Tiếng Việt

Em hiểu bảng chọn là gì?
2. Làm quen với phần mềm Geogebra Tiếng Việt.
*Bảng chọn: là hệ thống các lệnh chính (bằng Tiếng Việt) của phần mềm Geogebra
Tiết: 43 - HỌC VẼ HÌNH VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA (t1)
b) Giới thiệu màn hình Geogebra Tiếng Việt
2. Làm quen với phần mềm Geogebra Tiếng Việt.
Hình sau đây (hình trên trang 99 SGK) minh họa hệ thống bảng chọn và các lệnh bằng tiếng Việt trong một mục chọn.
Hệ thống bảng chọn và các lệnh bằng Tiếng Việt
Tiết: 43 - HỌC VẼ HÌNH VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA (t1)
b) Giới thiệu màn hình Geogebra Tiếng Việt

Thanh công cụ là gì?
2. Làm quen với phần mềm Geogebra Tiếng Việt.
*Thanh công cụ: Gồm các lệnh dùng để vẽ hình, điều chỉnh và làm việc với các đối tượng.
Tiết: 43 - HỌC VẼ HÌNH VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA (t1)
b) Giới thiệu màn hình Geogebra Tiếng Việt
2. Làm quen với phần mềm Geogebra Tiếng Việt.
Khi nháy chuột lên một nút lệnh ta sẽ thấy xuất hiện các công cụ khác cùng nhóm.
Mỗi công cụ đều có một biểu tượng riêng tương ứng. Biểu tượng cho biết công dụng của công cụ đó.
Tiết: 43 - HỌC VẼ HÌNH VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA (t1)
c).Giới thiệu các công cụ làm việc chính
2. Làm quen với phần mềm Geogebra Tiếng Việt.
-Thao tác: kéo thả chuột lên đối tượng để di chuyển đối tượng này.
-Để chọn nhiều đối tượng em nhấn giữ phím Ctrl trong khi chọn.
*lưu ý: Nhấn phím ESC để chuyển về công cụ di chuyển.
c1. Công cụ di chuyển dùng để di chuyển hình vẽ.
Tiết: 43 - HỌC VẼ HÌNH VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA (t1)
c).Giới thiệu các công cụ làm việc chính
2. Làm quen với phần mềm Geogebra Tiếng Việt.
c2. Các công cụ liên quan đến đối tượng điểm.
 Công cụ “điểm mới “ :
- Cách tạo:
+Bước 1: chọn công cụ
+Bước 2: Nháy chuột lên một điểm trống trên màn hình hoặc lên một đối tượng để tạo điểm thuộc đối tượng này.
Tiết: 43 - HỌC VẼ HÌNH VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA (t1)
 Công cụ “Giao điểm của 2 đối tượng”
- Cách tạo:
+Bước 1: chọn công cụ “Giao điểm của 2 đối tượng”
+Bước 2: Lần lượt nháy chuột chọn hai đối tượng đã có trên mặt phẳng.
c).Giới thiệu các công cụ làm việc chính
2. Làm quen với phần mềm Geogebra Tiếng Việt.
c2. Các công cụ liên quan đến đối tượng điểm.
Tiết: 43 - HỌC VẼ HÌNH VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA (t1)
 Công cụ “Trung điểm” : dùng để tạo trung điểm của (đoạn thẳng nối) hai điểm cho trước:
- Cách tạo:
+ Bước 1: Chọn công cụ
+ Bước 2: Nháy chuột lần lượt 2 điểm cho trước.

c).Giới thiệu các công cụ làm việc chính
2. Làm quen với phần mềm Geogebra Tiếng Việt.
c2. Các công cụ liên quan đến đối tượng điểm.
Tiết: 43 - HỌC VẼ HÌNH VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA (t1)
 Gồm các công cụ:
Công cụ: “Đường thẳng qua 2 điểm”
Công cụ: “Đoạn thẳng”
Công Cụ: “Tia đi qua 2 điểm”
-Thao tác:
+ Bước 1: Chọn công cụ tương ứng
+ Bước 2: Nháy chuột chọn lần lượt hai điểm trên màn hình.

c).Giới thiệu các công cụ làm việc chính
2. Làm quen với phần mềm Geogebra Tiếng Việt.
C3. Các công cụ liên quan đến đoạn, đường thẳng
Tiết: 43 - HỌC VẼ HÌNH VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA (t1)
 *Công cụ “Đoạn thẳng với kích thước cho trước”
- Cách tạo:
+ Bước 1: Chọn công cụ
+ Bước 2: Chọn một điểm cho trước
+ Bước 3: Nhập một giá trị số vào hộp thoại


+ Bước 4: Nháy nút áp dụng
c).Giới thiệu các công cụ làm việc chính
2. Làm quen với phần mềm Geogebra Tiếng Việt.
C3. Các công cụ liên quan đến đoạn, đường thẳng
Tiết: 43 - HỌC VẼ HÌNH VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA (t1)
C©u 1: H·y tr×nh bµy c¸ch khëi ®éng phÇn mÒm Geogebra?
TỔNG KẾT
Trả lời:
- Cách 1: Nháy đúp chuột tại biểu tượng trên màn hình để khởi động chương trình.
- Cách 2: menu Start All Programs GeoGebra
Tiết: 43 - HỌC VẼ HÌNH VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA (t1)
Câu 2: Phần mềm Geogebra có những thành phần gì?
TỔNG KẾT
Tr? l?i: Gồm bảng chọn, thanh công, khu vực thể hiện các đối tượng.
Tiết: 43 - HỌC VẼ HÌNH VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA (t1)
Hãy nêu công dụng của các nút công cụ sau:
Công cụ tạo một điểm mới.
Công cụ tạo giao điểm của 2 đối tượng.
Công cụ tạo trung điểm.
Công cụ tạo đoạn thẳng.
Công cụ tạo đường thẳng.
TỔNG KẾT
Tiết: 43 - HỌC VẼ HÌNH VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA (t1)
1. Học và ghi nhớ nội dung bài học hôm nay.
2. Thực hành thao tác với các nút lệnh đã học.
3. Chuẩn bị bài sau:
+ Các công cụ tạo mối quan hệ hình học
+ Các công cụ liên quan đến hình tròn
Hướng dẫn học tập
Tiết: 43 - HỌC VẼ HÌNH VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA (t1)
 
Gửi ý kiến