Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 59. Biện pháp đấu tranh sinh học

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: tiền thị mỹ trang
Ngày gửi: 10h:29' 20-08-2017
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích: 0 người
BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH SINH HỌC
Câu1: Giải thích vì sao số loài động vật ở môi trường nhiệt đới lại nhiều hơn môi trường đới lạnh và hoang mạc đới nóng?
Câu 2: Nêu các biện pháp cần thiết duy trì đa dạng sinh học?
Trả lời:
Kiểm tra bài cũ
Câu 1: Môi trường nhi?t đới gió mùa có khí hậu nóng ẩm tương
đối ổn định thích hợp với sự sống mỗi loài sinh vật.
Câu 2:
-Cấm đốt phá khai thác rừng bừa bãi.
-Cấm san bắt buôn bán động vật.
-D?y mạnh các biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường
-Tuyờn truy?n r?ng rói trong nhõn dõn cựng tham gia
b?o v? cỏc sinh v?t.
Bài 59. BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH SINH HỌC
I- Thế nào là biện pháp đấu tranh sinh học?
II- Các biện pháp đấu tranh sinh học.
III- Ưu điểm và những hạn chế của biện pháp đấu tranh sinh học.
Bài 59. BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH SINH HỌC
I- Thế nào là biện pháp đấu tranh sinh học?
Sinh vật gây hại
Muốn tiêu diệt những loài sinh vật gây hại trên ta có để dùng những cách nào?
Đấu tranh sinh học là biện pháp sử dụng ……… hoặc sản phẩm của chúng nhằm ngăn chặn hoặc giảm bớt thiệt hại do các sinh vật ………gây ra.
Thế nào là đấu tranh sinh học?
sinh vật
có hại
Bài 59. BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH SINH HỌC
I- Thế nào là biện pháp đấu tranh sinh học?
II- Các biện pháp đấu tranh sinh học.
- Đấu tranh sinh học là biện pháp sử dụng sinh vật hoặc sản phẩm của chúng nhằm ngăn chặn hoặc giảm bớt thiệt hại do các sinh vật có hại gây ra.
Đọc thông tin SGK và cho biết có những biện pháp đấu tranh sinh học nào?
1. Sử dụng thiên địch:
a. Sử dụng thiên địch tiêu diệt sinh vật gây hại.
b. Sử dụng thiên đich đẻ trứng kí sinh vào sinh vật gây hại hay trứng sâu hại.
2. Sử dụng vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm cho sinh vật gây hại.
3.Gây vô sinh diệt động vật gây hại.
II- Các biện pháp đấu tranh sinh học.
1. Sử dụng thiên địch:
a. Sử dụng thiên địch tiêu diệt sinh vật gây hại.
Sinh vật gây hại
Thiên địch
1. Sử dụng thiên địch:
a. Sử dụng thiên địch tiêu diệt sinh vật gây hại.
II- Các biện pháp đấu tranh sinh học.
- Bọ gậy và ấu trùng sâu bọ
- Cá
-Chuột
-Rắn, chim cắt, chim cú, mèo
-Sâu bọ
-Thằn lằn, cóc, chim sáo, chim cú.
A
THIÊN ĐỊCH
SINH VẬT GÂY HẠI
Cá cảnh
ấu trùng muỗi
Chim
Vịt
Rầy nâu
sâu
Ở gia đình em, để tiêu diệt sinh vật gây hại có sử dụng biện pháp này không?
II- Các biện pháp đấu tranh sinh học.
1. Sử dụng thiên địch:
a. Sử dụng thiên địch tiêu diệt sinh vật gây hại. Ví dụ:
b. Sử dụng thiên đich đẻ trứng kí sinh vào sinh vật gây hại hay trứng sâu hại.
Xương rồng
Bướm
Sử dụng thiên đich đẻ trứng kí sinh vào sinh vật gây hại
Sử dụng thiên đich đẻ trứng kí sinh vào trứng sâu hại.
- Bọ gậy và ấu trùng sâu bọ
- Cá
-Chuột
-Rắn, chim cắt, chim cú, mèo
-Sâu bọ
-Thằn lằn, cóc, chim sáo, chim cú.

- cây xương rồng

- sâu xám
bướm đêm nhập từ
Achentina
- ong mắt đỏ
II- Các biện pháp đấu tranh sinh học.
1. Sử dụng thiên địch:
a. Sử dụng thiên địch tiêu diệt sinh vật gây hại. Ví dụ:
b. Sử dụng thiên đich đẻ trứng kí sinh vào sinh vật gây hại hay trứng sâu hại. Ví dụ:
2. Sử dụng vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm cho sinh vật gây hại.
Thỏ bị bệnh truyền nhiễm
- vi khuẩn Myoma
- vi khuẩn Calixi
Gây bệnh cho thỏ
- Bọ gậy và ấu trùng sâu bọ
- Cá
-Chuột
-Rắn, chim cắt, chim cú, mèo
-Sâu bọ
-Thằn lằn, cóc, chim sáo, chim cú.

cây xương rồng

- sâu xám
bướm đêm nhập từ
Achentina
- ong mắt đỏ
- thỏ
vi khuẩn myoma,
vi khuẩn calixi
II- Các biện pháp đấu tranh sinh học.
1. Sử dụng thiên địch:
a. Sử dụng thiên địch tiêu diệt sinh vật gây hại.
b. Sử dụng thiên đich đẻ trứng kí sinh vào sinh vật gây hại hay trứng sâu hại.
2. Sử dụng vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm diệt sinh vật gây hại.
3.Gây vô sinh diệt động vật gây hại.
Ruồi là sinh vật gây hại
-Làm thế nào để diệt được loài sinh vật gây hại này?
Gây vô sinh ( tuyệt sản ruồi đực) .
-Hãy giải thích biện pháp gây vô sinh để diệt sinh vật gây hại?
Làm ruồi đực không sản sinh tế bào sinh dục đực nêu không thể thực hiện thụ tinh  không tạo ra con non mới.
II- Các biện pháp đấu tranh sinh học.
1. Sử dụng thiên địch:
a. Sử dụng thiên địch tiêu diệt sinh vật gây hại.
b. Sử dụng thiên đich đẻ trứng kí sinh vào sinh vật gây hại hay trứng sâu hại.
2. Sử dụng vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm diệt sinh vật gây hại.
3.Gây vô sinh diệt động vật gây hại.
Trong những biện pháp trên, biện pháp nào được sử dụng phổ biến nhất?
Bài 59. BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH SINH HỌC
I- Thế nào là biện pháp đấu tranh sinh học?
II- Các biện pháp đấu tranh sinh học.
III- Ưu điểm và những hạn chế của biện pháp đấu tranh sinh học.
1. Ưu điểm
- Tiêu diệt các sinh vật gây hại.
Tránh ô nhiễm môi trường.
- Giảm chi phí sản xuất.
2. Hạn chế.
? Dựa vào thông tin SGK, thảo luận nhóm nêu những hạn chế của các biện pháp đấu tranh sinh học vào bảng nhóm(trong thời gian 3 phút).
? Dựa vào thông tin SGK, thảo luận nhóm nêu những hạn chế của các biện pháp đấu tranh sinh học vào bảng nhóm(trong thời gian 3 phút).
Bảng nhóm
1.Ưu điểm
2.Nhược điểm
- Tiêu diệt nhiều loài sinh vật
gây hại
- Tránh ô nhiễm môi trường
- Chỉ có hiệu quả ở nơi khí hậu
ổn định
- Thiên địch không diệt triệt trể được sinh vật gây hại
- Khi sinh vật này bị tiêu diệt thì
lại tạo điều kiện cho sinh vật
khác phát triển
- Có loài vừa là thiên địch lại vừa
gây hại
Chim sẻ
Kiến vống được sử dụng diệt sâu hại lá cam
Chim sẻ
? Vì sao ở nước ta hiện nay mùa màng đang bị chuột ,sâu hại phá hại nhưng chưa có biện pháp hữu hiệu để tiêu diệt chúng?
? Vậy nhiệm vụ của học sinh chúng ta hiện nay và mai sau là gì để có thể sử dụng tốt biện pháp đấu tranh sinh học vừa tiêu diệt được sinh vật có hại vừa bảo vệ được môi trường?
Kết luận SGK
Biện pháp đấu tranh sinh học bao gồm cách sử dụng những thiên địch, gây bệnh truyền nhiễm và gây vô sinh cho sinh vật gây hại, nhằm hạn chế tác động của sinh vật gây hại.Sử dụng đấu tranh sinh học có nhiều ưu điểm so với thuốc trừ sâu.Tuy nhiên, đấu tranh sinh học cũng có những hạn chế cần được khắc phục.
1 Biện pháp nào dưới đây không phải là biện pháp đấu tranh sinh học:
Dùng mèo bắt chuột trên đồng ruộng
Dùng gia cầm tiêu diệt sâu hại
Con người bắt và tiêu diệt ốc bươu vàng
Dùng thuốc trừ sâu hại lúa
Hãy khoanh tròn vào ý trả lời đúng trong các câu sau:
Kiểm tra đánh giá
d
2. Biện pháp đấu tranh sinh học là:
a. Sử dụng thiên địch tiêu diệt sinh vật gây hại .
b. Gây vô sinh cho sinh vật gây hại.
c. Gây bệnh truyền nhiểm cho sinh vật gây hại .
d. Tất cả các ý trên đều đúng
3. Có thể tiêu diệt sâu xám hại ngô bằng cách cho 1 loài sâu bọ thiên địch đẻ trứng trên trứng của sâu xám:
Ong mật c. Ong mắt đỏ
Ruồi d. Rầy nâu
Hãy khoanh tròn vào ý trả lời đúng trong các câu sau:
Kiểm tra đánh giá
c
4. Ưu điểm của phương pháp đấu tranh sinh học so với các phương pháp hoá học khác:
a. Không gây ô nhiễm môi trường
b. Không gây hại sức khoẻ con người
c. Không gây ô nhiễm rau, quả, thực phẩm
d. Tất cả các ý trên đều đúng
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
 Học bài làm bài tập tr. 195 sgk.
 Tìm hiểu, sưu tầm các động vật quí hiếm.
Hết
Cố gắng học tốt!
Bọ xít ăn sâu non
Rắn ăn chuột
Bọ ngựa bắt côn trùng
 
Gửi ý kiến