Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 13. Đề tài Bộ đội

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thiều thị thu hồng
Ngày gửi: 21h:34' 20-08-2017
Dung lượng: 6.8 MB
Số lượt tải: 176
Số lượt thích: 0 người
Các hình ảnh này nói về ai?
Hình ảnh về các chú bộ đội Việt Nam
D? TI B? D?I
Bi. 13. V? tranh:
Tìm và chọn nội dung đề tài:
- Em hãy kể các hoạt động của anh bộ đội trong thời chiến?
- Em hãy kể các hoạt động của anh bộ đội trong thời bình?
ĐỀ TÀI BỘ ĐỘI
Bài 13.
Vẽ tranh
Tìm và chọn nội dung đề tài:
Các chú bộ đội đang làm gì?
Tập luyện trên thao trường
ĐỀ TÀI BỘ ĐỘI
Bài 13.
Vẽ tranh
ĐỀ TÀI BỘ ĐỘI
Bài 13.
Vẽ tranh
Giúp đỡ người dân
Phân biệt các binh chủng?
ĐỀ TÀI BỘ ĐỘI
Bài 13.
Vẽ tranh
Vũ khí và phương tiện chiến đấu
ĐỀ TÀI BỘ ĐỘI
Bài 13.
Vẽ tranh
Quân trang, quân dụng
ĐỀ TÀI BỘ ĐỘI
Bài 13.
Vẽ tranh
Tìm và chọn nội dung đề tài:
- Vẽ chân dung
- Lao động, học tập, giải trí, …
- Luyện tập trên thao trường, …
Có thể vẽ tranh về nội dung gì?
ĐỀ TÀI BỘ ĐỘI
Bài 13.
Vẽ tranh
Tìm và chọn nội dung đề tài:
Tranh của họa sĩ
Tranh của học sinh
ĐỀ TÀI BỘ ĐỘI
Bài 13.
Vẽ tranh
I. Tìm và chọn nội dung đề tài:
II. Cách vẽ:

Dựa vào hình ảnh minh họa em hãy nêu quy trình cách vẽ tranh đề tài?
ĐỀ TÀI BỘ ĐỘI
Bài 13.
Vẽ tranh
Gồm 4 bước:
- Tìm và chọn nội dung đề tài
- Vẽ phác mảng tìm bố cục.
- Vẽ bao quát đến vẽ chi tiết.
- Vẽ màu.
ĐỀ TÀI BỘ ĐỘI
Bài 13.
Vẽ tranh
I. Tìm và chọn nội dung đề tài:
II. Cách vẽ:
III. Thực hành:
Em hãy vẽ 1 bức tranh về đề tài bộ đội với nội dung tự chọn.
ĐỀ TÀI BỘ ĐỘI
Bài 13.
Vẽ tranh
I. Tìm và chọn nội dung đề tài:
II. Cách vẽ:
 
Gửi ý kiến